Bilgisayar Mühendisliği Varşova Teknoloji Üniversitesi

Varşova Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1915

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar:  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Elektronik ve Telekomünikasyon

Rektör: Prof. Dr. Hab. İnż. Jan Szmidt

Öğrenci (toplam): 34.62  bin

Akademik personel: 2.19 bin

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi, 19. yüzyıla kadar uzanan didaktik gelenekleri olan teknik bir üniversitedir. Yüksek kaliteli eğitimin birinci sınıf araştırma ve yenilikle buluştuğu ileri görüşlü bir kurumdur.

Varşova Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkedeki tüm teknik üniversiteler arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu üniversitenin önceliği, ileri bilimsel araştırmalarla desteklenen disiplinler arası bir çalışma programıdır. Modern eğitim programları ve çok sayıda üniversite, araştırma kurumu ve yüksek teknoloji endüstrisi ile ortaklıklar dahil olmak üzere çok çeşitli araştırma çalışmaları, mezunların küresel iş piyasasında başarılı olmaya hazır olmalarını sağlar. İş piyasasının taleplerine yanıt olarak, öğrencileri gelecekteki kariyerlerine hazırlamak için çok çeşitli profesyonel ve teknoloji programları sunmaktadır. Üniversite yetkilisi ve tüm akademik personeller, öğrencileri modern dünyada yararlı olan mevcut bilgi ve becerilerle tanıştırmak için her türlü çabayı göstermektedir.

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi’nin faaliyeti 3 ana alana odaklanmaktadır: eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji transferi. Eğitim ve araştırma profili, inşaat mühendisliği ve mimariden biyoteknoloji ve biyomedikal mühendisliğine kadar mühendislik disiplinlerinin tüm yelpazesini kapsar. Eğitim alanları ekonomi, sosyal bilimler, yönetim ve idare ile tamamlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 12980€

Bilgisayar Mühendisliği Varşova Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Program, bir uzmanlık ve tez hazırlığında kurs gerektirir. Her öğrenci fakülteden bir danışmanla çalışır. Profesör, öğrencinin derece gereksinimleri ve öğrencinin eğitim hedefleriyle uyumlu bir akademik ders programı planlamasına yardımcı olur. Danışman aynı zamanda araştırma ve tez hazırlıklarını da denetler. Tez, kısmen orijinal materyali içeren bir araştırma projesine dayanmaktadır.

 

 

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları uzmanlığından mezunlar, bilgisayar bilimi temelleri alanında, temel bilgi işlem bilgisi, ayrıca algoritmalar ve sistem modelleme alanı dahil olmak üzere kapsamlı niteliklerle donatılacaktır. Bilgisayar programlamada uzmandırlar ve bilgisayar araçlarını kullanma konusunda beceriklidirler. Karmaşık bilgisayar projelerini zamanlama, uygulama ve doğrulama konusunda kendilerine güvenirler. Onların bilgisi, hızla değişen ortama hızlı adaptasyonu kolaylaştırır.

 

 

Modül örnekleri:

  • Ayrık Rastgele Süreçler • Örüntü Tanıma • Evrimsel Algoritmalar • Dijital Sinyal İşlemci Mimarisi ve Programlama • Paralel Sayısal Yöntemler • Dağıtık Hesaplama ve Sistemler • Veri Madenciliği • Akıllı Bilgi Sistemleri • Görüntü ve Konuşma Tanıma

 

 

Kariyer fırsatları:

  • bilgisayar ağlarını ve sistemlerini kullanan şirketler ve kurumlar, ör. bankalar, telekomünikasyon operatörleri;

 

  • Sistem ve yardımcı yazılım üreten şirketler ve şirketler;

 

  • otomatik kontrol sistemleri ve üretim yönetimi uygulayan şirketler;

 

  • üniversiteler, araştırma enstitüleri, tasarım büroları ve BT sistemleri tasarımıyla ilgilenen diğer kurumlar;

 

  • çeşitli BT çözümlerini uygulayan ve entegre eden danışmanlık şirketleri ve şirketleri.