SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Biyoteknoloji Silezya Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş (yıl): 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlık (lar): Kimya mühendisliği İnşaat mühendisliği Bilgisayar bilimi

Rektör: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Öğrenci (toplam): 21.80 bin

Akademik personel: 1.70 bin

 

Önemli mezunlar: Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı prof.  Jerzy Buzek, Avrupa Parlamentosu’nun şu anki üyesiMariusz Walter, Polonya’nın en büyük ticari televizyon ağlarından biri olan TVN’nin kurucusu dr hab. inż. Gliwice şehrinin belediye başkanı Zygmunt Frankiewicz,

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Silesian University of Technology, Yukarı Silezya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkenin en büyüklerinden biridir. Polonya’nın en sanayileşmiş bölgesi için bilimsel ve öğretici bir üs olarak 1945’te kuruldu. Üniversite, süreçleri ve organizasyonu sürekli iyileştirerek, akademik topluluğun çalışması ve gelişimi için samimi ve açık bir yerdir.

SUT, Silezya’daki tek üniversite olarak kendini 10 Polonya üniversitesinden oluşan prestijli bir grupta buldu ve Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı’nın “Initiative of Excellence – Research University” yarışmasını kazandı. 15 birimde – 13 fakülte, Silesian University of Technology’nin 2 enstitüsü – şu anda 50’den fazla çalışma alanı ve tüm mühendislik faaliyetlerini kapsayan yaklaşık 200 uzmanlık alanı bulunmaktadır. Şu anda, SUT 18 binin üzerinde öğrenciyi eğitmekte ve Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları, doktora okulu ve lisansüstü çalışmalar sunmaktadır. Adaylar ayrıca 30 İngilizce kurstan birinde eğitim alma seçeneğine de sahiptir. Üniversite mezunları, bağımsız araştırma merkezleri tarafından yürütülen sayısız sıralamanın da gösterdiği gibi, endüstriyel şirketlerde genellikle yönetim ve direktörlük pozisyonlarının yanı sıra yüksek pozisyonlara sahiptir. Kapsamlı didaktik teklif ve yüksek eğitim kalitesi, Silesian University of Technology’yi üniversite sıralamasındaki yüksek konumların da kanıtladığı gibi, yıllarca Polonya’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri haline getirmektedir.

Eğitim Süresi: 3.5 YIL
Eğitim Ücreti: 3000€/YIL

Biyoteknoloji Silezya Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Genel Bakış

 

Biyoteknoloji çalışma alanı, çevre korumayla ilgili süreçlerde ve nesnelerde biyokimyasal ve biyofiziksel fenomenlerin kullanımı ve uygulanmasında nitelikli mühendislik ve bilimsel personelin hazırlanmasına odaklanmıştır. Bu alandaki çalışmalar, teknik bilimlerde genel bilgi ve mikroorganizmaların çevreyi korumak ve ondan su, kanalizasyon, toprak ve arıtma çamuru ve atıkların bertarafında bulunan kirleticileri ortadan kaldırmak için kullanımı hakkında uzman bilgisi sağlar.

 

Program yapısı

 

Ana yemekler

Fizik ve biyofizik

Genel Kimya

Organik Kimya

Fiziksel kimya

Genel mikrobiyoloji

Çevre Koruma

İyi laboratuvar uygulaması

Moleküler biyoloji ve genel genetik

Uygulamalı moleküler biyoloji

Çevresel izleme

Biyokimya

Aparat ve proses mühendisliğinin ilkeleri

Hücre biyolojisi ve genetik mühendisliği

Biyoistatistik ve biyometri

Akışkanlar mekaniği

Biyoteknolojinin temelleri

Biyoproses mühendisliği

Endüstriyel mikrobiyoloji

Çevre korumada biyoteknoloji yöntemleri

Enzimoloji

Biyoteknolojide ısı akışı süreçleri

Fiziksel ve kimyasal ölçüm yöntemleri

Biyoinformatiğe giriş

Biyosistemlerin modellenmesi

Hayvan ve bitki doku kültürleri

Mühendislik projesi

 

Kariyer fırsatları

 

Mezun, çevresel numunelerin (su, toprak, kanalizasyon) mikro kirleticilerinin (ilaç kalıntıları, bitki koruma ajanları vb.) Fiziksel ve kimyasal araştırma ve analizi için kullanılan analitik teknikler alanında kalifiye bir uzmandır. Ayrıca, hibridizasyon, elektroforetik teknikler ve genel olarak anlaşılan mikroskopi (ışık, floresan, elektron) alanında bir mikrobiyolojik laboratuvar ve moleküler biyolojide çalışmak üzere hazırlanmıştır. Mezun, atık su arıtma teknolojisi ve arazi ıslahı ile ilgili çalışmaları planlayabilir ve tasarlayabilir. Biyoteknolojik üretim ve kirletici maddelerin kullanımı ile ilgili teknolojik süreçlerde bitki ve mikroorganizmaların kullanılması konusunda bilgi ve beceriye sahiptir. Ek olarak, uzmanlığın koruyucuları, iş piyasasında istenen iletişim, grup çalışması, girişimcilik ve kendini sunma alanlarında sözde sosyal becerilerin geliştirilmesine özen gösterir.