Biyoteknoloji Wroclaw Üniversitesi

Wrocław Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1702

Tür: Devlet  Üniversitesi

Ana uzmanlıklar:  Biyoteknoloji, Hukuk, Sosyoloji

Rektör: Prof. Dr hab. Adam Jezierski

Öğrenci (toplam): 22.67 bin

Akademik personel: 3.34  bin

 

KISA AÇIKLAMA

Wrocław Üniversitesi (UWr) üç yüzyıla yayılan zengin bir tarihe sahiptir. 20. yüzyılın başından beri dokuz Nobel Ödülü sahibi üniversiteden mezun oldu. Bugün, 1.400 doktora öğrencisi 26.000’den fazla öğrenci ve doktora öğrencisi ile bölgedeki en büyük üniversitedir. Her yıl 8.000 öğrenci üniversiteden mezun oluyor. On fakülte, 44’ün üzerinde çalışma alanında Lehçe ve İngilizce’de çok çeşitli kurslar sunmaktadır. Erasmus, Erasmus Mundus, ISEP ve CEEPUS gibi uluslararası müfredatlarda AB ve ötesinde birçok üniversite ile işbirliği yapmaktadır. Yabancı öğrenciler genellikle Wrocław Üniversitesi’nde bir veya iki dönem geçirirler. Birçoğu, lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine normal öğrenciler olarak devam etmek için Wrocław’a geri dönüyor. Wrocław Üniversitesi, prestijli bir araştırma merkezidir. 280’den fazla araştırma projesinde yer alan yüksek nitelikli bilim adamlarının çalışmaları sonucunda her yıl on binlerce bilimsel yayın yayınlanmaktadır. Bu araştırmanın sonucu, yenilikçi buluşlar ve patentlerdir. Üniversite, 9 araştırma ağının ve 13 bilimsel ve endüstriyel konsorsiyumun üyesidir. Uluslararası üniversitelerden öğretim görevlileri de dahil olmak üzere yaklaşık 400 profesörden oluşan bir grup, kilit bir rol oynar ve en yüksek eğitim düzeyini garanti eder.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti: 4150€/YIL

Biyoteknoloji Wroclaw Üniversitesi

Açıklama:

– Matematik, istatistik, kimya, fizik ve moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi ve biyoteknoloji öğrenerek biyolojik olayların ve süreçlerin moleküler temeline ilişkin temel bilgileri edinme,

– proteinlerin, karbonhidratların ve lipid bileşiklerinin biyokimyası, yapıları ve işlevleri ile metabolizmaları hakkında daha derin bilgi edinilmesi,

– Biyoteknoloji endüstrisinde ve çeşitli laboratuar türlerinde (analitik, araştırma veya endüstriyel) istihdam için gerekli olan çeşitli deneysel teknikleri kullanma becerilerinin edinilmesi,

– bilgisayar ve dil araçlarının anlaşılması, mesleki çalışma sırasında verilerin toplanması, analizi ve sunulması için uygulamaları,

– öğrenciyi bağımsız veya işbirliğine dayalı bir araştırma uygulaması yapmaya, sonuçları tartışmaya, ifadeler oluşturmaya ve raporlar yazmaya hazırlamak.

Biyoteknoloji alanında birinci derece çalışmalarını başarıyla tamamlayan mezun, biyolojik olay ve süreçlerin moleküler temelleri hakkında temel bilgiye ve biyokimyada ileri düzeyde bilgiye sahip olacak, bu bilgileri biyoteknolojide uygulayabilecek, laboratuvarda çalışmaya hazırlanacak, Bilimsel deneylerde bilimsel yöntemler ve iyi deneysel tasarımlar uygulayacak, laboratuvar güvenlik prosedürlerini ve biyoetik standartları anlayacak ve gösterecektir. Mezun, mesleki ve kişisel yeterliliklerini sürekli olarak geliştirme ihtiyacının farkında olacaktır.