Çevre Mühendisliği Varşova Teknoloji Üniversitesi

Varşova Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1915

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar:  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Elektronik ve Telekomünikasyon

Rektör: Prof. Dr. Hab. İnż. Jan Szmidt

Öğrenci (toplam): 34.62  bin

Akademik personel: 2.19 bin

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi, 19. yüzyıla kadar uzanan didaktik gelenekleri olan teknik bir üniversitedir. Yüksek kaliteli eğitimin birinci sınıf araştırma ve yenilikle buluştuğu ileri görüşlü bir kurumdur.

Varşova Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkedeki tüm teknik üniversiteler arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu üniversitenin önceliği, ileri bilimsel araştırmalarla desteklenen disiplinler arası bir çalışma programıdır. Modern eğitim programları ve çok sayıda üniversite, araştırma kurumu ve yüksek teknoloji endüstrisi ile ortaklıklar dahil olmak üzere çok çeşitli araştırma çalışmaları, mezunların küresel iş piyasasında başarılı olmaya hazır olmalarını sağlar. İş piyasasının taleplerine yanıt olarak, öğrencileri gelecekteki kariyerlerine hazırlamak için çok çeşitli profesyonel ve teknoloji programları sunmaktadır. Üniversite yetkilisi ve tüm akademik personeller, öğrencileri modern dünyada yararlı olan mevcut bilgi ve becerilerle tanıştırmak için her türlü çabayı göstermektedir.

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi’nin faaliyeti 3 ana alana odaklanmaktadır: eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji transferi. Eğitim ve araştırma profili, inşaat mühendisliği ve mimariden biyoteknoloji ve biyomedikal mühendisliğine kadar mühendislik disiplinlerinin tüm yelpazesini kapsar. Eğitim alanları ekonomi, sosyal bilimler, yönetim ve idare ile tamamlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 4800€

Çevre Mühendisliği Varşova Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Çevre Koruma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan araştırma ve mühendislik faaliyetlerine odaklanmaktadır. Öncelikle çevre mühendisliği veya inşaat, makine veya kimya mühendisliği gibi diğer lisans mühendisliği programlarında lisans programının mezunlarına yöneliktir.

 

Çevre hukuku ve ekonomisi, etki analizi, risk analizi ve karar verme, matematiksel modelleme, çevre kalite değerlendirmesi ve yönetimi vb. Dahil olmak üzere geniş bilgi ve sistem yaklaşımı becerileri kazanılır. Bunlar, ulusal veya AB perspektifleriyle bağlantılıdır. Program katılımcıları çevre fiziği, kimya ve biyoloji alanlarındaki geçmişlerini genişletir, çevresel veri analizi ve matematiksel modelleme tekniklerine aşina olur ve çevre koruma önlemlerini tasarlama ve yönetme konusunda pratik beceriler geliştirir. Su ve atık su arıtma teknolojisi, hava kirliliği kontrolü, su ve toprak kalite kontrolü, katı ve tehlikeli atık yönetimi, enerji üretiminin çevresel boyutları ve kullanımı gibi çok çeşitli çevre teknolojileri konusunda eğitim alırlar. Ekip çalışması ve işbirliği becerilerini geliştirmek için, mesleki bilgi sosyal iletişim eğitimi ile desteklenir.

Programın birinci ve ikinci dönemleri matematik, fizik ve kimya alanlarında derinlemesine bilgi verir. Ayrıca, birkaç özel mühendislik dersi, çevre koruma mühendisliği alanındaki belirli konuları kapsar. Bilimsel ve mühendislik dersleri sosyal bilimler konularına göre tamamlanır. Üçüncü dönem çoğunlukla nihai proje üzerinde çalışmaya ve kazanılmış bilimsel ve teknik becerileri ve çevresel konulardaki anlayışı göstermesi gereken bir yüksek lisans tezinin hazırlanmasına adanmıştır.

 

Modül örnekleri:

  • Çevre Mühendisliğinde Hesaplamalı Yöntemler • Çevre Fiziği • Çevrenin İzlenmesi • Mühendislik Sistemlerinin Güvenilirliği ve Güvenliği • Uygulamalı Klimatoloji • Sulama ve Drenaj • Jeoistatistik • Isı ve Kütle Transferi • Pro-ekolojik Teknolojiler • Küresel İklim Değişikliği • Alternatif Enerji Kaynakları • Giriş Uzaktan Çevre Algılama

 

Kariyer fırsatları:

Yüksek Lisans düzeyinde, Çevre Koruma Mühendisliği programı, insan faaliyetinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik araştırma ve mühendislik faaliyetlerini amaçlamaktadır. Mühendislik Yüksek Lisans derecesi alan mezunlar, bireysel / bağımsız mesleki uygulamalarını geliştirebilecek, çevresel etki değerlendirmesi gerçekleştirebilecek, şirketlerde çevre koruma önlemlerini tasarlayıp uygulayabilecek veya denetleyebilecek, izleme ağlarını sürdürebilecek ve yerel ve bölgesel yetkililere uzmanlık sağlayabileceklerdir. karar vermek için.