SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Döngüsel Ekonomi Silezya Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş (yıl): 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlık (lar): Kimya mühendisliği İnşaat mühendisliği Bilgisayar bilimi

Rektör: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Öğrenci (toplam): 21.80 bin

Akademik personel: 1.70 bin

 

Önemli mezunlar: Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı prof.  Jerzy Buzek, Avrupa Parlamentosu’nun şu anki üyesiMariusz Walter, Polonya’nın en büyük ticari televizyon ağlarından biri olan TVN’nin kurucusu dr hab. inż. Gliwice şehrinin belediye başkanı Zygmunt Frankiewicz,

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Silesian University of Technology, Yukarı Silezya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkenin en büyüklerinden biridir. Polonya’nın en sanayileşmiş bölgesi için bilimsel ve öğretici bir üs olarak 1945’te kuruldu. Üniversite, süreçleri ve organizasyonu sürekli iyileştirerek, akademik topluluğun çalışması ve gelişimi için samimi ve açık bir yerdir.

SUT, Silezya’daki tek üniversite olarak kendini 10 Polonya üniversitesinden oluşan prestijli bir grupta buldu ve Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı’nın “Initiative of Excellence – Research University” yarışmasını kazandı. 15 birimde – 13 fakülte, Silesian University of Technology’nin 2 enstitüsü – şu anda 50’den fazla çalışma alanı ve tüm mühendislik faaliyetlerini kapsayan yaklaşık 200 uzmanlık alanı bulunmaktadır. Şu anda, SUT 18 binin üzerinde öğrenciyi eğitmekte ve Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları, doktora okulu ve lisansüstü çalışmalar sunmaktadır. Adaylar ayrıca 30 İngilizce kurstan birinde eğitim alma seçeneğine de sahiptir. Üniversite mezunları, bağımsız araştırma merkezleri tarafından yürütülen sayısız sıralamanın da gösterdiği gibi, endüstriyel şirketlerde genellikle yönetim ve direktörlük pozisyonlarının yanı sıra yüksek pozisyonlara sahiptir. Kapsamlı didaktik teklif ve yüksek eğitim kalitesi, Silesian University of Technology’yi üniversite sıralamasındaki yüksek konumların da kanıtladığı gibi, yıllarca Polonya’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri haline getirmektedir.

Eğitim Süresi: 3.5 YIL
Eğitim Ücreti: 3000€/YIL

Döngüsel Ekonomi Silezya Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Genel Bakış

 

 

Mezunlar, Dairesel Ekonomi alanında disiplinlerarası bilgi edinmenin yanı sıra sıra, proses teknolojisi, ekipman ve tesislerin belediye, endüstriyel ve tehlikeli atıkların yönetimi ve ayrıca çevresel izleme alanında planlama, tasarım ve işletme alanında edinirler.

Biz sağlıyoruz:

 • Dünya’nın doğal kaynakları, üretim süreçlerinde hammadde tüketim ve tüketimden elde edilen tehditler hakkında bilgi;
 • Edinme edinme becerisi kazanmak;
 • Ekonominin çeşitli dallarında akışlarını akışlarını yönetmenin temellerini öğrenmek;
 • Atık maddeyi işlemek için kullanılan kimyasal, biyolojik ve fiziksel süreçler alanında bilgi ve Bu çevre koruma ilkelerine uyarak enerji ve değerli geri kazanım kazanılması yeteneği;
 • Çevre koruma ilkelerine saygı gösterirken, geleneksel olarak kullanılan hammaddelerin yerini alan yenilenebilir kaynaklardan enerji ve tükenmez tükenmez bilgi;
 • CE kurallarına karşı yeni ürünler yaratma ilkelerini öğrenmek;
 • yeni öğrenildi sürülen iletilen ekolojik güvenliğini iletmek için gerekli becerilerin edinilmesi;
 • Yeni teknolojinin ve görülmesine izin veren becerilerin edinilmesi;
 • çeşitli roller üstlenerek ekip becerileri edinme;
 • Yeni bilgi arama ve çeşitli disiplinlerin sınırlarından problem çözme becerilerinin yaratıcı gelişimi;
 • Teknik kavramların ve iş sonuçlarının ve kendini sunmanın sunumunda temel becerilerin edinilmesi.

 

 

Senin kariyerin:

Döngüsel Ekonomi mezunları, iş gibi endüstri şirketleri istihdam edilebilir:

 • enerji;
 • inşaat;
 • Ulaşım;
 • belediye ekonomisi;
 • madencilik;
 • ağır sanayi;
 • tıp ve ilaç endüstrisindeki kurumlar;
 • endüstriyel işleme;
 • tarım.

 

Ek olarak, mezunlar şu çalışabilir:

 • tasarım ve inşaat ofisleri;
 • imalat ve ticaret işletmeleri;
 • endüstriyel ve tehlikeli atık yönetimi tesisleri;
 • belediye yönetim tesisleri (belediye atık yönetim tesisleri, kanalizasyon arıtma tesisleri, vb.);
 • eyalet ve yerel yönetim;
 • atık kullanımı ve yönetimi ele alma ile ilgilenen araştırma enstitüleri ve üniversiteler;
 • biyogaz tesisleri ve enerji bitkilerinden, tarımsal gıda atıklarından, hayvancılıktan atık akışlarından elektrik ve diğer tesisler;
 • CE teknoloji için teknoloji ve cihazlar hazırlayan araştırma ve geliştirme ve danışmanlık şirketleri;
 • Teknolojilerin gidiş ve transferinden sorumlu kurumlar, iş inkübatörleri.

 

CE uzmanları şu şekilde eğitilir:

 • CE alanında, tasarım ve operasyonla ilgili görevlerin çözümü;
 • Tasarım, münferit aşamalarında, programlamadan Yatırım uygulamasına ve işletme sınıf diğer alanlardan uzmanlarla yönetim ve işbirliği;
 • modern bilgisayar tekniklerini kullanarak tasarım ve yapım problemlerini çözmek;
 • araştırmalarında laboratuvar analizler yapmak.

 

Ek olarak, CE Mezunları becerileri edineceklerdir:

 • gruplarla çalışmak;
 • veri ve sonuçları aramak ve analiz etmek;
 • kendini sunum ve konuşma konuşma;
 • eleştirel düşünme, tartışmalarınıza yönelik tartışmalar