SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Ekonomi Lodz Üniversitesi

Lodz Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1945

Tür: Devlet Üniversitesi

Ana uzmanlıklar: İşletme yönetimi, BT, Uluslararası ilişkiler

Rektör: prof. Antoni Różalski

Öğrenci (toplam): 32 bin

Akademik personel: 2.20 bin

 

KISA AÇIKLAMA

SmartUni uygulaması gibi yeni medya için yenilikçi fikirlere sahip Lodz Üniversitesi, her öğrencinin kendini rahat ve önemli hissettiği bir yerdir. Erasmus + ve diğer değişim programları kapsamında Lodz’da okuyanlarla birlikte yabancı öğrenciler yaklaşık 95 farklı milletten oluşmaktadır. Bu gerçekten uluslararası atmosferde, herkes şehrin ve kurumlarının kültürel çeşitliliğini deneyimleyebilir. Lodz Üniversitesi, eleştirel düşünen, küresel sorunların çoğunu vurgulayan karmaşıklık ve çeşitli bakış açılarını anlayan aktif dünya vatandaşlarını eğitmeye çalışmaktadır. Lodz Üniversitesi diplomaları tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tanınmaktadır. Yüksek Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir devlet üniversitesi olan Lodz Üniversitesi, 70 yılı aşkın süredir Polonya’nın önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Lodz Üniversitesi’nde öğrenim görmeye olan ilgi, yalnızca yüksek kaliteli öğretimle değil, aynı zamanda iş gücü piyasasının değişen gereksinimlerine uyarlanmış Lehçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak sunulan modern çalışma programları tarafından da belirlenir. Kurumumuz düzenli olarak Polonya’dan ve yurtdışından konuşmacılara, önde gelen politikacılara, iş adamlarına ve kültür temsilcilerine ev sahipliği yapmaktadır.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti:
2500€

Ekonomi Lodz Üniversitesi

Açıklama:

Ekonomi ve Uluslararası İşletme

Programın amacı, ekonominin geniş alanındaki farklı sosyo-ekonomik sorunları anlayabilen, analiz edebilen ve çözebilen ve aynı zamanda çeşitli kurumlarda benzer alanlarda çalışan açık fikirli uzmanlar yetiştirmektir.Program, ekonomik temellerde temel bilgileri içerir. ve aynı zamanda öğrencilerin çok sayıda seçmeli ders aracılığıyla iktisadın karmaşık konularındaki bireysel ilgi alanlarını genişletmelerine olanak tanır. Program içeriği, ekonomi uzmanlarının mevcut piyasa ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Uygun eğitimin ciddiyetini anlayan çalışmalar, akademik bilgiyi vaka çalışmaları ve grup çalışması yoluyla ek uygulama ile tamamlar. Öğrenciler, bilgi ve becerilerini ilgi alanlarının birçok alanına etkili bir şekilde uygulamak ve iktisat alanındaki çalışmaların teorik ve deneysel kısımlarına aşina olmak için çeşitli fırsatlara sahiptir. Böylelikle program, küreselleşme ve entegrasyona yönelik çağdaş yaklaşım ve küresel ekonominin karmaşık süreçlerinin diğer boyutları hakkında en kapsamlı şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Programın mezunları politika yapıcılar, ekonomi analistleri, araştırmacılar ve diğer ekonomi uzmanları olarak iş bulabilirler. Genel olarak, hükümet temsilcileri, kamu yönetimi çalışanları, yüksek nitelikli danışmanlar gibi küresel ekonomideki gelişim süreçlerini çeşitli düzeylerde anlamaları beklenenler. İyi bir kalkınma bilgisinin gerekli olduğu esnek, çok kültürlü çalışma ortamında çalışmaya hazırdırlar.