SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Ekonomi Varşova Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Kuruluş yılı:  1816

Tür: Devlet üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Uluslararası ilişkiler,  Yönetim ve ekonomi,  Psikoloji

Rektör: Prof. Marcin Pałys

Öğrenci (toplam): 48.60 bin

Akademik personel: 3.50 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Her yıl Varşova Üniversitesinde’de yaklaşık 60.000 kişi eğitim görüyor. Adaylara beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimleri alanlarında çok çeşitli kursların yanı sıra birçok disiplinlerarası kurs sunuyoruz. Modern dil müfredatına ek olarak, UW İngilizce olarak 20 eğitim programı sunmaktadır. Vayarşova Üniversitesi’ndeki çalışmalar, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 20.000’e ulaşan araştırma üniversitelerinin toplam sayısı dikkate alındığında, Varşova Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk% 2’de yer almaktadır. Varşova Üniversitesi, eğitim kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde (Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması, Eduniversal En İyi Yüksek Lisans ve Dünya Çapında MBA) çok iyidir. Bu sıralamalar, dünyadaki binlerce kurs arasından belirli bir disiplindeki en iyi 200 üniversiteyi seçer.

Üniversitenin faaliyetlerinin önde gelen fikirleri, öğretim ve araştırma birliğinin yanı sıra müfredatta yer alan tüm bilgi alanlarının uyumlu bir şekilde gelişmesidir. Varşova Üniversitesi 3.500 bilim insanı istihdam etmektedir. Üniversitenin araştırma ekipleri, her yıl AB fonları ve uluslararası vakıflar ve araştırma enstitülerinden gelen hibelerle finanse edilen 150’den fazla programa katılmaktadır.

Varşova Üniversitesinde toplam yaklaşık 3.000 yabancı var: öğrenciler, doktora öğrencileri, çalışanlar ve Erasmus bursiyerleri. Akademik değişim açısından, Varşova Üniversitesi sadece Polonya’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da öne çıkmaktadır ve Avrupa Komisyonu sıralamasında liderlerden biridir.

Eğitim Süresi: 4 YIL
Eğitim Ücreti: 4500€/YIL

Ekonomi Varşova Üniversitesi

Açıklama:

Gerekli belgeler:

 

İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı’na talep mektubu.

Yüksek lisans diploması veya tezi belirten bir belge yalnızca belirli durumlarda incelenmektedir.

Sonuçlar ve ortalama derecelendirmelerle ilgili sertifika içeren kayıtların not dökümü.

Özgeçmiş.

3 fotoğraf.

Yabancı dillerin yeterlilikleri hakkında bilgi ve İngilizce yeterlilik kanıtı (en azından B2 seviyesinde veya eşdeğeri, eğitimlerini İngilizce olarak tamamlamış başvuru sahiplerinden gerekli değildir).

Kişisel anket.

Başvuru sahibinin akademik ilgi alanlarının açıklaması.

Akademik faaliyetler, özellikle yayınlar, ödüller, stajlar, burslar, konferanslara katılım, bilimsel iş deneyimi, diğer akademik başarılar hakkında bilgiler.

Bir doktora tezi için temel oluşturabilecek doktora projesinin ana hatları.

 

Kabul süreci:

 

Belgelerin değerlendirilmesi ve bir mülakat.

 

Yeterlilik kuralları:

 

Kabul Kurulu, başvuruları aşağıdaki kurallara göre değerlendirir:

 

Araştırma ve tez projesi – 1-50 puan

Proje sunumu – 1-10 puan

Akademik faaliyetlerde bağlılık seviyesi – 1-30 puan

Akademik öğretmen olarak uygunluk – 1-10 puan

Değerlendirme temelinde, Kabul Komitesi, başvuru sahiplerinin bir sıralama listesini hazırlar.