Ekonomi ve Bilgisayar Uygulamaları Polonya-Japon Bilgi Teknolojileri Akademisi

Kuruluş (yıl): 1994

Tür: Özel Üniversite

Ana uzmanlık(lar): Bilgisayar bilimi, Sanat ve Tasarım, Ekonomi ve BT Uygulamaları

Rektör: dr hab. Jerzy Paweł Nowacki

Öğrenci (toplam): 6.14 bin

Akademik personel: 0.15 bin

Eğitim Süresi: 3.5 YIL
Eğitim Ücreti: 6100€/YIL

Ekonomi ve Bilgisayar Uygulamaları Polonya-Japon Bilgi Teknolojileri Akademisi

Açıklama:

Bilgi Yönetimi Fakültesi 2003 yılında kurulmuştur.

 

Çalışmalar iki modda sunulur:

 

Bilgi Yönetimi öğrencileri, yönetime etkili bir şekilde yardımcı olan çeşitli BT araçlarını nasıl uygulayacaklarını öğrenir ve modern işletmelerde bilgi sistemlerini kullanma konusunda yeterlilik kazanır. Mezun olduktan sonra, Bilgi Yönetimi Mühendisi (BSc) derecesini alırlar.

 

Öğrenciler aşağıdaki uzmanlıklardan birini seçebilir:

 

Proje Yönetimi

Yönetim karar vermeyi destekleyen sistemler

İş analitiği

BT sistemleri uygulaması

E-ticaret

Müfredat, yönetim, ekonomi ve bilgi teknolojisi ile ilgili konuları içermektedir. Modern girişimleri ve projeleri yönetmenin yanı sıra organizasyonlarda karşılaşılan çeşitli sorunları çözme ve hem ‘sert’ hem de ‘yumuşak’ beceriler gerektiren becerilere özel önem verilmektedir.

 

Öğrenciler mevcut BT, malzeme ve finansal kaynakları nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Karar verme tekniklerinde ustalaşırlar, iş süreçlerini iyileştirirler ve yönetimde BİT’in yenilikçi dağıtımını yaparlar.

 

Mezunlarımızı özel kılan, BT, yönetim ve ekonomi alanındaki teorik bilginin yanı sıra, entegre bir SAP ERP sistemi ve SAP CRM gibi sofistike donanım ve yazılımla donatılmış laboratuvarlarda derslerde kazanılan pratik becerilere sahip olmalarıdır. İlki şirket yönetimi için bir araçtır, ikincisi müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olur. Eğitimler sırasında pratik yeterliliklere vurgu yapıyoruz, örneğin muhasebe görevleri Symfonia sistemi kullanılarak çözülüyor, yönetim sınıfları vaka çalışmalarına dayanıyor. Öğrenciler proje yaparken sadece mesleki beceriler değil, aynı zamanda karmaşık problemlerin çözümünde yararlı olan sistemler açısından düşünme becerisi de kazanırlar. Modern bir işletmede yeniliği teşvik etmede ekip çalışması becerileri ve yetkinliği kazanırlar.