Felsefe Varşova Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Kuruluş yılı:  1816

Tür: Devlet üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Uluslararası ilişkiler,  Yönetim ve ekonomi,  Psikoloji

Rektör: Prof. Marcin Pałys

Öğrenci (toplam): 48.60 bin

Akademik personel: 3.50 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Her yıl Varşova Üniversitesinde’de yaklaşık 60.000 kişi eğitim görüyor. Adaylara beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimleri alanlarında çok çeşitli kursların yanı sıra birçok disiplinlerarası kurs sunuyoruz. Modern dil müfredatına ek olarak, UW İngilizce olarak 20 eğitim programı sunmaktadır. Vayarşova Üniversitesi’ndeki çalışmalar, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 20.000’e ulaşan araştırma üniversitelerinin toplam sayısı dikkate alındığında, Varşova Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk% 2’de yer almaktadır. Varşova Üniversitesi, eğitim kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde (Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması, Eduniversal En İyi Yüksek Lisans ve Dünya Çapında MBA) çok iyidir. Bu sıralamalar, dünyadaki binlerce kurs arasından belirli bir disiplindeki en iyi 200 üniversiteyi seçer.

Üniversitenin faaliyetlerinin önde gelen fikirleri, öğretim ve araştırma birliğinin yanı sıra müfredatta yer alan tüm bilgi alanlarının uyumlu bir şekilde gelişmesidir. Varşova Üniversitesi 3.500 bilim insanı istihdam etmektedir. Üniversitenin araştırma ekipleri, her yıl AB fonları ve uluslararası vakıflar ve araştırma enstitülerinden gelen hibelerle finanse edilen 150’den fazla programa katılmaktadır.

Varşova Üniversitesinde toplam yaklaşık 3.000 yabancı var: öğrenciler, doktora öğrencileri, çalışanlar ve Erasmus bursiyerleri. Akademik değişim açısından, Varşova Üniversitesi sadece Polonya’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da öne çıkmaktadır ve Avrupa Komisyonu sıralamasında liderlerden biridir.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti: 1500€/YIL

Felsefe Varşova Üniversitesi

Açıklama:

Felsefe, öğrencilerin entelektüel yeteneklerini başka hiçbir akademik disiplin gibi geliştirmez. Zekayı, yeni bilgileri anlama yeteneğini, diğer insanları ve kültürleri anlama kapasitesini eğitir; felsefe, bireylerin ve toplumların davranışlarının nasıl doğru bir şekilde yorumlanacağını öğretir. Hayal gücünü teşvik eder ve en önemlisi, tutarlı bir genel dünya görüşünü bir araya getirmeyi ve insan yaşamının amaçlarını belirlemeyi kolaylaştırır.

 

Çalışma programı aşağıdaki zorunlu konuları içerir:

 

Felsefeye Giriş,

Ontoloji,

Mantık I [Genel Metodoloji ve Biçimsel Mantığa Giriş],

Antik ve Ortaçağ Felsefesi,

Güncel Polonya Felsefesi: Lviv-Varşova Okulu,

Epistemoloji,

Mantık II [Biçimsel Mantık] veya Mantıksal Göstergebilim,

Modern Felsefe,

Latince,

Analitik Felsefe,

Güncel Kıta Felsefesi,

Etik.

PSE öğrencileri ayrıca, Felsefe Enstitüsü tarafından Polonya çalışma programının bir parçası olarak sunulan İngilizce seminerlerine, seminerlere ve seçmeli derslere katılırlar.

 

Mezun profili

 

Felsefe mezunları birçok işveren tarafından özellikle önemli ve değerli çalışanlar olarak görülüyor. Bir yandan çeşitli eğitim kurumlarında, yayın şirketlerinde ve kitle iletişim araçlarında ve diğer yandan devlet dairelerinde, siyasi kuruluşlarda ve yerel yönetim kurumlarında iş buluyorlar.

 

Ana dili İngilizce olmayan felsefe mezunları, hem Polonya’da hem de Avrupa Birliği’nde daha istihdam edilebilir hale gelmeleri sayesinde İngilizce’de yeterlilik kazanırlar. Nitelikleri, prestijli hibe ve bursların yanı sıra Avrupa’daki yüksek lisans ve doktora programlarındaki yerlere başvurmak için de iyi bir temel sağlayabilir.