Finans ve Muhasebe Kozminski Üniversitesi

GENEL BAKIŞ

Kuruluş (yıl): 1993

Tür: Özel Üniversite

Ana uzmanlık (lar): İşletme yönetimiKurumsal finans ve muhasebeEkonomi, Yönetim ve Finans

Rektör: PROF. WITOLD T. BIELECKI, Ph.D.

Öğrenci (toplam): 8.40 bin

Akademik personel: 0.30 bin

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

1993 yılında kurulan Kozminski Üniversitesi, tam akademik haklara sahip özel bir yüksek öğretim kurumudur. Üniversite, Polonya ve uluslararası akreditasyonları (AACSB, EQUIS, AMBA – akreditasyonun “Üçlü Taçı” olarak anılır) ve programlarının ve hizmetlerinin yüksek kalitesini gösteren küresel ve ulusal eğitim sıralamalarında mükemmel sonuçlar elde etmiştir. Bu nitelikler nedeniyle KU diplomalarının kendileri de gıpta edildi. 2009’dan beri Kozminski Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından en iyi üniversiteleri içeren ‘Financial Times’ tarafından sağlanan prestijli eğitim sıralamasında sınıflandırılmaktadır. Üstelik, son 16 yıl boyunca, özel üniversiteler arasında “Perspektywy” ve “Rzeczpospolita” tarafından yayınlanan eğitim sıralamasında birinci sırada yer almaktadır.

 

İşletme okulu akreditasyonları arasında, en prestijli ve edinilmesi zor olan EQUIS, AMBA ve AACSB’dir. Dünyadaki 13.500 işletme okulundan yalnızca 80’den azı bu üçünü bir arada tutuyor ve Kozminski Üniversitesi de onlardan biri. Ayrıca KU, Orta ve Doğu Avrupa Yönetim Geliştirme Derneği’nin (IQA) akreditasyonuna sahiptir. Kozminski Üniversitesi ayrıca Ulusal Akreditasyon Komitesinden yönetim, idare ve hukuk programları açısından özel bir ayrıcalık aldı.

 

Üniversite programları, çeşitli İngilizce Lisans, Yüksek Lisans, MBA ve Doktora programlarını içerir.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti:  7920 2. Yıl 8925
Finans ve Muhasebe Kozminski Üniversitesi

İşletme Kozminski Üniversitesi

Açıklama:

Program ayrıca YARI ZAMANLI

 

2017’de Kozminski Üniversitesi, “Financial Times” tarafından yayınlanan Global Master in Finance Sıralamasında dünyada 15. sırada yer aldı. Program CFA Enstitüsü Üniversite Tanıma Programına kabul edildi.

 

UZMANLIK KURSLARI:

Kurumsal Finansman – CFA Track

Kurumsal Raporlama ve Muhasebe – ACCA Track

Uluslararası Bankacılık – Kara Para Aklamayı Önleme Yolu

 

ÇALIŞMALARINIZDAN NE KAZANDIRIRSINIZ

 

Yeni bir iş girişiminin oluşturulması için gerekli olan pratik beceriler ve analitik araçlar

Mevcut fırsatlardan yararlanmak ve iş geliştirme sorunlarının üstesinden gelmek için gerekli girişimcilik becerileri ve bilgisi

Çeşitli kuruluşlarda (kar amacı gütmeyen) girişimci bir lider olmak için gereken bilgi ve beceriler

Aile şirketinin özgüllüğü ve halefiyet süreçleri hakkında bilgi

Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri

Farklı organizasyonlarda pazarlama faaliyetlerini planlama ve yürütme konusunda pratik bilgi

Pazarlama hedeflerine ulaşmak için başarılı stratejilerin nasıl geliştirileceğine dair pratik bilgiler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) pazarlama araçlarının kullanımında beceri ve yetkinlikler

Pazarlama araştırması projeleri yürütmek için pratik beceri – planlama ve uygulama

Uluslararası pazarlama faaliyetleri aracılığıyla yeni pazarların nasıl keşfedileceği hakkında derinlemesine bilgi

Pazarlamadaki çağdaş trendler hakkında pratik bilgi (ör. Sosyal medya pazarlaması, viral pazarlama vb.)

Yönetimin ve organizasyonların uluslararası ve kültürlerarası yönleri hakkında bilgi

Kültürlerin kuruluşlar üzerindeki etkisinin anlaşılması

Uluslararası / çok kültürlü bir ortamı anlama ve çalışma yeteneği

Farklı kültürel ortamlarda yönetim kavramlarını anlama ve uygulama yeteneği