SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Finans ve Muhasebe Varşova Ekonomi Üniversitesi

ÜNİVERSİTE HAKKINDA

SGH Warsaw School of Economics, August Zieliński tarafından 1906’da Polonya’nın ilk ekonomi üniversitesi olarak kuruldu.

Okulumuzda lisans ve yüksek lisans programlarına yaklaşık 13700 öğrenci kayıtlıdır, 700’den fazlası doktora düzeyinde ve 4900’den fazlası diğer lisansüstü derslerini tamamlamaktadır. SGH, 790’ın üzerinde öğretim ve araştırma personeli istihdam etmektedir.

SGH’de verilen Uluslararası Yönetim programında CEMS Masters, dünya çapında ilk 5’de yer almaktadır (2015 baskısı).

Newsweek’in Polonya baskısı gazetecilerinin görüşüne göre, tüm Polonya üniversiteleri arasında mezunlarına iyi bir iş bulma konusunda en büyük şansı veren SGH’dir.

Bağımsız anketlere göre SGH Varşova Ekonomi Okulu mezunları, Polonya üniversitelerinin mezunları arasında en yüksek maaşlara sahip.

SGH öğrencileri neredeyse 60 ülkeyi temsil ediyor.

5 Aralık 2001’den müzakerelerin sonuna kadar Polonya’nın Avrupa Birliği üyeliğinin ana müzakerecisi, SGH mezunu ve öğretim görevlisi Jan Truszczyński idi.

Bir SGH mezunu ve öğretim görevlisi olan Profesör Leszek Balcerowicz, Polonya Ulusal Bankası’nın eski Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, 1989’dan sonraki Polonya ekonomik dönüşümünün ana mimarı olarak kabul ediliyor. Aslında Polonya maliye bakanlarının çoğu SGH’den mezun oldu.

Avrupa Komisyonu’nun (Bölgesel Politika için) ilk Polonyalı komiseri olan Profesör Danuta Hübner, daha önce Polonya Cumhuriyeti Avrupa İşleri Bakanı ve Avrupa Entegrasyonu Komitesi Dairesi Başkanı ve Bakanlıkta Devlet Sekreteri idi. Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, SGH mezunu ve öğretim görevlisidir.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 5100€/YIL

Finans ve Muhasebe Varşova Ekonomi Üniversitesi

SGH Warsaw School of Economics’te Finans ve Muhasebe alanında ikinci aşama çalışmaları, finansal analizlerin sonuçlarına dayanarak alınan yönetim kararlarının belirleyicilerine özellikle ilgi duyan finansal kurumlar dahil olmak üzere ticari kuruluşların finansal yönetimi ile ilgili gelişmiş finans odaklı bilgi sağlar. ve araştırmanın yanı sıra profesyonel çalışmayı uygulamak ve ileri eğitime devam etmek için iyi bir temel sağlayan uzman bilgisi.

Çalışmalar, bir stajın ardından, belirli bir finans veya muhasebe veya serbest meslek alanında uzman veya yönetici olarak istihdamın yanı sıra Polonya’da ve yurtdışında sertifikalı / lisanslı yeterlilikler elde etmeyi sağlayan yetkinlikler geliştirir. Ayrıca öğrencileri doktora eğitimine hazırlarlar.

Finans ve Muhasebe programı, SGH’de öğrencilerin iş deneyimini genişletmeye odaklanan sözde “pratik profil” çalışmaları olarak sunulmaktadır. Müfredat şunları gerektirir:

üç aylık zorunlu şirket stajı,

sahadaki uygulayıcılar tarafından yürütülen dersler,

Pratik beceriler geliştiren kurslar için verilen AKTS puanının yarısından fazlası.

Dil ingilizce

Çalışma şekli: tam zamanlı

Süre: 2 yıl (4 yarıyıl)

SGH Varşova Ekonomi Okulu’ndan sadece Finans ve Muhasebe alanında yüksek lisans derecesi almakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası alanda tanınan bir mesleki yeterlilik olan ACCA yeterliliğini de almak mümkündür. Program, EY Polonya ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

SGH Warsaw School of Economics’te Finans ve Muhasebe alanında ikinci aşama çalışmaları mezunu:

 

[bilgi:]

Ekonomide ve toplumda yer alan seçilmiş olguları ve süreçleri, ayrıca sosyal bilimler disiplininde ileri genel bilgiyi oluşturan ilgili araştırma yöntemlerini ve teorilerini derinlemesine bir düzeyde anlar – temel sorunların teorik temeli ve SGH’de Finans ve Muhasebe ana dalında ileri düzey uzman bilgisi alanındaki yönler,

Çağdaş küresel medeniyetin temel ikilemlerini, yatırım çözümlerini analiz etmenin, karşılaştırmanın ve seçmenin pratik yönlerini ve iş yapmak için fon yaratmanın yollarını ve ayrıca vergi düzenlemeleri de dahil olmak üzere yasal düzenlemelerin etkisinin açıklamasını, yorumlanmasını ve değerlendirilmesini bilir, iş yapmak,

Maliyet muhasebesi dahil olmak üzere yönetim muhasebesi araçlarının yanı sıra gelişmiş finansal muhasebe ilkelerinin yorumlanması ve uygulanmasının pratik yönlerini derinlemesine bir düzeyde anlar,

Finansal planlama sürecini ve planlama ve kontrol için uygun araçları seçme ilkelerini ve finansal kuruluşlar da dahil olmak üzere işletmelerin işleyişinde alınan risklerin sonuçlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve tahmin edilmesinin önemini bilir,

[Beceriler:]

Edinilen bilgileri uygulayabilir – karmaşık finansal olayları ve süreçleri tanımlayabilir, yorumlayabilir ve açıklayabilir, finans ve muhasebe alanındaki karmaşık ve standart olmayan sorunları öngörülemeyen durumlarda aşağıdaki temellere dayanarak formüle edebilir ve çözebilir:

İlgili kaynakların ve bunlardan elde edilen bilgilerin doğru seçimi, bu bilgilerin değerlendirilmesi, eleştirel analizi, sentezi ve yaratıcı yorumlanması ve sunulması,

İleri bilgi ve iletişim teknikleri ve teknolojileri dahil olmak üzere finans ve muhasebe için yeterli araştırma ve ilgili analitik yöntem ve araçların seçimi ve uygulanması,

Yönetim muhasebesi araçlarına dayanan kapsamlı finansal analizler yapmak, buna göre sonuç ve tavsiyeleri formüle etmek, yatırım etkinliğini ve finansman maliyetini hesaplamak ve optimum yatırım portföyü / finansman kaynaklarını belirlemek için gerekli becerilere sahip,

Finansal risk düzeyini tahmin etmek ve sonuç ve tavsiyelerde bulunmak, stres ve zaman baskısı altında verimli hareket etmek ve bir işletmenin finansal planlarını yapmak için gerekli becerilere sahip,

[sosyal yeterlilikler:]

Kazanılan bilgileri ve alınan içeriği eleştirel bir şekilde değerlendirmeye hazır,

Disiplinlerarası ekipler de dahil olmak üzere ekip çalışmasının organizasyonunda inisiyatif ve katılım gösterir,

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini ve bunları uygulama ihtiyacını anlayıp kabul ettiğini gösterir,

Uluslararası çevrede değişen sosyal ihtiyaçlara yönelik profesyonel rolleri sorumlu bir şekilde yerine getirir, örneğin: mesleki miras geliştirme; profesyonel ahlakı sürdürmek; Meslek ahlakı ilkelerine uymak, bunları geliştirmek ve korumak için hareket etmek.