SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Finans Yatırım ve Muhasebe Varşova Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Kuruluş yılı:  1816

Tür: Devlet üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Uluslararası ilişkiler,  Yönetim ve ekonomi,  Psikoloji

Rektör: Prof. Marcin Pałys

Öğrenci (toplam): 48.60 bin

Akademik personel: 3.50 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Her yıl Varşova Üniversitesinde’de yaklaşık 60.000 kişi eğitim görüyor. Adaylara beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimleri alanlarında çok çeşitli kursların yanı sıra birçok disiplinlerarası kurs sunuyoruz. Modern dil müfredatına ek olarak, UW İngilizce olarak 20 eğitim programı sunmaktadır. Vayarşova Üniversitesi’ndeki çalışmalar, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 20.000’e ulaşan araştırma üniversitelerinin toplam sayısı dikkate alındığında, Varşova Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk% 2’de yer almaktadır. Varşova Üniversitesi, eğitim kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde (Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması, Eduniversal En İyi Yüksek Lisans ve Dünya Çapında MBA) çok iyidir. Bu sıralamalar, dünyadaki binlerce kurs arasından belirli bir disiplindeki en iyi 200 üniversiteyi seçer.

Üniversitenin faaliyetlerinin önde gelen fikirleri, öğretim ve araştırma birliğinin yanı sıra müfredatta yer alan tüm bilgi alanlarının uyumlu bir şekilde gelişmesidir. Varşova Üniversitesi 3.500 bilim insanı istihdam etmektedir. Üniversitenin araştırma ekipleri, her yıl AB fonları ve uluslararası vakıflar ve araştırma enstitülerinden gelen hibelerle finanse edilen 150’den fazla programa katılmaktadır.

Varşova Üniversitesinde toplam yaklaşık 3.000 yabancı var: öğrenciler, doktora öğrencileri, çalışanlar ve Erasmus bursiyerleri. Akademik değişim açısından, Varşova Üniversitesi sadece Polonya’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da öne çıkmaktadır ve Avrupa Komisyonu sıralamasında liderlerden biridir.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 2100€/YIL

Finans Yatırım ve Muhasebe Varşova Üniversitesi

Kabul şartları:

Program İngilizcedir ve tüm uluslararası ve Polonyalı başvuru sahiplerine açıktır. Adaylar şunları yapmalıdır:

 

lisans, yüksek lisans, mühendis veya eşdeğer dereceye sahip olmak

İngilizce bilgisine sahip olmak

bir kapak mektubu gönderin: maks. 100 puan (ağırlık% 10)

Adayı şahsen tanıyan en az doktora derecesi öğretmenleri ile akademiden iki tavsiye mektubu: her harf için en fazla 10 puan (% 20 ağırlık)

ilgili lisans döngüsü için kayıtların transkript (ler) ini sunmak (AB’den diploma eki veya diğer ülkelerdeki eşdeğeri); her konu için (Mikroekonomi, Makroekonomi, Matematiksel İstatistik, Olasılık Hesabı, Ekonometri, Matematiksel Analiz / Matematiksel Hesap, Finans) max 100 puan (% 10 ağırlık); saat sayısı ve alınan not dikkate alınır.

 Açıklama:

Varşova Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi’nde Kantitatif Finans yüksek lisans programı, öğrencilere modern kantitatif finans konusunda olağanüstü bilgi sağlayan tam zamanlı dört dönemlik bir programdır.

 

Bu programın ayırt edici özelliği, iktisat teorisinin genel temellerini finans alanında uzmanlaşmış bilgi ile birleştirmesidir. Bu uzmanlığın temel amacı, öğrencilere finans dünyasındaki en son eğilimleri dikkate alarak finansal kurumlardaki pratik uygulamaları ile birlikte kantitatif finans alanından teorik bilgi sağlamaktır. Kantitatif Finans programı, dünya çapındaki en iyi üniversitelerde öğretilen diğer birçok benzer programın detaylı analizinden sonra tasarlanmıştır: Kantitatif Finans, Finansal Ekonometri, Finans Mühendisliği ve Finansal Ekonomi.

 

Program, ekonomi, matematik, işletme veya sosyal bilimler alanlarında uzmanlaşan ve kantitatif finansmanı ana çalışma alanlarına dönüştürmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

 

Program hedefleri

 

Yeni programın temel avantajı, genel fikirden ayrıntılara geçiş ve finansal piyasaları modellemeye yönelik herhangi bir gelişmiş yaklaşım için gerekli olan kantitatif finans temasına odaklanılmasıdır. Bu konseptin ek avantajı, başlangıçta öğrencilerin “rekabet” e üstünlük sağladıklarına dayanan Polonya eğitim pazarındaki benzersizliğidir.

 

Kantitatif Finans, teorik bilgileri pratik uygulamalarıyla birleştirmek için hazırlanmıştır. Bununla birlikte, kursların çoğu bu iki yaklaşımı aynı anda içerecektir:

 

Teorik giriş (modelleri ve teorileri açıklayan) ve

Bu teorilerin finans dünyasındaki pratik uygulamaları, öğrencilerin sermaye piyasasında belirli modellerin ve tekniklerin uygulama sürecine dair pratik bilgiler edinmelerine yardımcı olur.

Önkoşullar

 

Kantitatif Finans programına giriş için asgari şart, genellikle tamamlanmış bir Lisans derecesidir. Ancak bazı kurslar, lisans (Lisans) düzeyinde öğretilen belirli derslerin tamamlanmasını gerektirir. Müfredatta yer alan özel dersle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bireysel müfredatlara bakın.

 

Genel olarak, Kantitatif Finans programına hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin Lisans düzeyinde “program önkoşulları” veya eşdeğerleri olarak adlandırılan aşağıdaki dersleri geçmiş olması gerekir:

 

Mikroekonomi, Makroekonomi, Finans,

Matematiksel Analiz (Matematiksel Hesap), Doğrusal Cebir, Olasılık Hesabı,

Matematiksel İstatistik, Ekonometri,

Bu dersler, programa giren öğrencilerin sahip olacağı varsayılan akademik geçmişe işaret etmektedir. Bu konuları incelemek son derece arzu edilir ancak kabul için bir gereklilik değildir.

 

Mezun Profili

 

Kantitatif Finans programı, öğrencileri finans mühendisliği ve risk yönetimi, makroekonomik ve finansal tahmin, kantitatif varlık yönetimi, kantitatif ticaret ve uygulamalı araştırma dahil olmak üzere finans endüstrisi içinde ve dışında çok çeşitli kariyerlere hazırlar.

 

Bu program, öğrencilerin modern finansta dinamik olarak gelişen araç ve tekniklerin kullanımı ile gerçek zamanlı finansal verilere dayanarak bağımsız karar almalarını sağlayan teorik bilgi ve pratik uygulamalarla donatılacağını varsaymaktadır. 2007-2009 sermaye piyasası kargaşaları, bu konuyu ana uzmanlık noktası olarak ele alan yüksek kaliteli profesyonellerin eksikliğinin en iyi örnekleriydi.

 

Derecesi, öğrencilere kariyerlerini sürdürmeleri için güçlü bir arka plan sağlamak için ekonomik yöntemleri, nicel teknikleri ve son teknoloji finansal analizleri birleştirir. Öğrenciler, finansla ilgili çeşitli problemlerde ekonomik analizi kullanma yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilir.

 

Ek olarak, planlanan müfredat ve derslerin zorluk seviyesi, bağımsız araştırma yapmak ve doktora eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için sağlam bir alt yapı oluşturmaktadır. Polonya ve yabancı üniversitelerde finans alanında çalışmalar.