Finans Yatırım ve Muhasebe Varşova Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Kuruluş yılı:  1816

Tür: Devlet üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Uluslararası ilişkiler,  Yönetim ve ekonomi,  Psikoloji

Rektör: Prof. Marcin Pałys

Öğrenci (toplam): 48.60 bin

Akademik personel: 3.50 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Her yıl Varşova Üniversitesinde’de yaklaşık 60.000 kişi eğitim görüyor. Adaylara beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimleri alanlarında çok çeşitli kursların yanı sıra birçok disiplinlerarası kurs sunuyoruz. Modern dil müfredatına ek olarak, UW İngilizce olarak 20 eğitim programı sunmaktadır. Vayarşova Üniversitesi’ndeki çalışmalar, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 20.000’e ulaşan araştırma üniversitelerinin toplam sayısı dikkate alındığında, Varşova Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk% 2’de yer almaktadır. Varşova Üniversitesi, eğitim kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde (Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması, Eduniversal En İyi Yüksek Lisans ve Dünya Çapında MBA) çok iyidir. Bu sıralamalar, dünyadaki binlerce kurs arasından belirli bir disiplindeki en iyi 200 üniversiteyi seçer.

Üniversitenin faaliyetlerinin önde gelen fikirleri, öğretim ve araştırma birliğinin yanı sıra müfredatta yer alan tüm bilgi alanlarının uyumlu bir şekilde gelişmesidir. Varşova Üniversitesi 3.500 bilim insanı istihdam etmektedir. Üniversitenin araştırma ekipleri, her yıl AB fonları ve uluslararası vakıflar ve araştırma enstitülerinden gelen hibelerle finanse edilen 150’den fazla programa katılmaktadır.

Varşova Üniversitesinde toplam yaklaşık 3.000 yabancı var: öğrenciler, doktora öğrencileri, çalışanlar ve Erasmus bursiyerleri. Akademik değişim açısından, Varşova Üniversitesi sadece Polonya’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da öne çıkmaktadır ve Avrupa Komisyonu sıralamasında liderlerden biridir.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti: 2900€/YIL

Finans Yatırım ve Muhasebe Varşova Üniversitesi

Kabul şartları:

 

Açıklama:

Finans ve Uluslararası Yatırım Programı, öğrencileri ekonomi mekanizmaları ve uluslararası finans piyasalarının araçları hakkında profesyonel bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır.Öğrenciler, çokuluslu şirketlerin modern finansal mühendislik araçlarını nasıl yöneteceklerini öğrenirler, döviz riski yönetimi teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar; optimizasyon, kurumsal finansman ve uluslararası ilişkiler, özellikle bunlar yabancı varlıklara yatırım ile ilişkilidir. Program öğrencilere, işletmelerin piyasa değeri ve mali tablolarının muhasebe standartlarına uygun olarak son teknoloji ürünü analizlerini hazırlamalarını sağlayan beceriler sağlar.

 

Program mezunları, geniş sosyal bilgi ile desteklenen modern analitik yöntem ve araçların oldukça pazarlanabilir niteliklerine sahip olacak ve finansal piyasalar ve kurumlar, uluslararası finansal yönetim, para politikası, bankacılık, sigorta ve muhasebe konularında uzmanlık kazanacaklardır.

 

Bu teorik temellerin yanı sıra, eğitimleri sırasında kazandıkları pratik beceriler ve analitik yöntemler – seçilen ekonometrik ve muhasebe araçları gibi – mezunların finans kurumlarında (bankalar, sigorta şirketleri, yatırım) ekonomist, analist, tüccar veya muhasebeci olarak mesleki deneyimlerine başlamalarını sağlar. ve emeklilik fonları), çok uluslu şirketler, devlet kurumları ve araştırma ve eğitim kurumları.

 

Bir lisans derecesi almak, aynı zamanda, özellikle ekonomi, finans veya diğer sosyal bilimler alanlarında bir yüksek lisans derecesi almak için önde gelen üniversitelerdeki en zorlu ikincil çalışmaları bile almak için bir bilettir.

 

Öğrencilerin temel bilgi ve beceri araçlarına sahip donanımlara ek olarak çalışmalar, işgücü piyasasındaki değişiklikler de dahil olmak üzere değişen ekonomik ortama uyum sağlama becerisini geliştirir. Analizlerin sonuçlarına eleştirel bakışı ve ekonomik olayları, özellikle de finansal piyasalardaki fırsat ve riskleri öğrenirler, bu da hem öğrencinin hem de çalışanın hesap verebilirliğini ve dürüstlüğünü artırır. Çalışmalar, özellikle işgücü piyasasında değerli olan entelektüel açıklığı, yaratıcılığı ve esnekliği, kendi kendine eğitim yeteneğini ve nitelikleri yükseltmeyi teşvik etmeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin ekip çalışması becerilerini geliştirmelerine ve görevlerini bağımsız olarak yerine getirmelerine izin verin.