SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Fizik Varşova Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Kuruluş yılı:  1816

Tür: Devlet üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Uluslararası ilişkiler,  Yönetim ve ekonomi,  Psikoloji

Rektör: Prof. Marcin Pałys

Öğrenci (toplam): 48.60 bin

Akademik personel: 3.50 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Her yıl Varşova Üniversitesinde’de yaklaşık 60.000 kişi eğitim görüyor. Adaylara beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimleri alanlarında çok çeşitli kursların yanı sıra birçok disiplinlerarası kurs sunuyoruz. Modern dil müfredatına ek olarak, UW İngilizce olarak 20 eğitim programı sunmaktadır. Vayarşova Üniversitesi’ndeki çalışmalar, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 20.000’e ulaşan araştırma üniversitelerinin toplam sayısı dikkate alındığında, Varşova Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk% 2’de yer almaktadır. Varşova Üniversitesi, eğitim kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde (Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması, Eduniversal En İyi Yüksek Lisans ve Dünya Çapında MBA) çok iyidir. Bu sıralamalar, dünyadaki binlerce kurs arasından belirli bir disiplindeki en iyi 200 üniversiteyi seçer.

Üniversitenin faaliyetlerinin önde gelen fikirleri, öğretim ve araştırma birliğinin yanı sıra müfredatta yer alan tüm bilgi alanlarının uyumlu bir şekilde gelişmesidir. Varşova Üniversitesi 3.500 bilim insanı istihdam etmektedir. Üniversitenin araştırma ekipleri, her yıl AB fonları ve uluslararası vakıflar ve araştırma enstitülerinden gelen hibelerle finanse edilen 150’den fazla programa katılmaktadır.

Varşova Üniversitesinde toplam yaklaşık 3.000 yabancı var: öğrenciler, doktora öğrencileri, çalışanlar ve Erasmus bursiyerleri. Akademik değişim açısından, Varşova Üniversitesi sadece Polonya’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da öne çıkmaktadır ve Avrupa Komisyonu sıralamasında liderlerden biridir.

Eğitim Süresi: 4 YIL
Eğitim Ücreti: 5000€/YIL

Fizik Varşova Üniversitesi

Açıklama:

Genel Bir Çalışma Programı

 

Önerilen bir program, doktora öğrencilerini Doğa Bilimleri ve Matematik alanındaki geleneksel araştırma alanlarından birinde ve en az bir ek alanda eğitmeyi ve ayrıca disiplinler arası bir doktora tezi hazırlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Program, disiplinler arası doktora tezleri hazırlamakla ilgilenen kişiler içindir.

Her doktora öğrencisi, farklı araştırma alanlarını temsil eden iki danışmanın gözetiminde çalışır.

Öğrenciler, MISDoMP çalışmaları direktörünün ve iki danışmanının onayını alırlarsa ve araştırma ilerlemelerini danışmanlarla tartışırlarsa, projenin bir bölümünü Varşova Üniversitesi dışında gerçekleştirebilirler.

Her doktora öğrencisi, disiplinlerarası doktora seminerlerine katılmak ve yılda en az bir kez doktora araştırma sonuçlarını sunmakla yükümlüdür.

Her doktora öğrencisi 240 kredilik derslere katılmakla yükümlüdür. Sırasıyla, belirli bir disiplinlerarası doktora tezi ile bağlantılı iki araştırma alanının her birine 60 kredi, doğrudan tezle bağlantılı bir araştırma alanında 60 saat ve genel bilgi derslerine 60 saat ayrılması gerekir. Ders seçimi, doktora öğrencilerinin danışmanlarının onayını gerektirecektir. Bu gereklilikler, önceki eğitim aşamalarından kaynaklanan olası bilgi boşluklarını kapatmak ve doktora öğrencilerinin disiplinler arası doktora tezleri yazmalarını sağlamaktır.

Her bir doktora öğrencisinin öğretim yükü, doktora çalışmalarının ilk üç yılında 180 kredilik derstir.

Her doktora öğrencisi, MISDoMP Fakültelerindeki atölye çalışmalarına ve seminerlere ücretsiz katılım hakkına sahiptir (konuları belirli bir doktora tezi konusu ile bağlantılıysa).

 

 

Kabul

 

 Doktora programı adaylarının değerlendirilmesi şunları içerir:

 1. a) Bir adayla (20 puana kadar) aşağıdakilerden oluşan mülakat:
 2. Bir adayın tercih ettiği konu hakkında İngilizce olarak 15 dakikalık bir sunum – ilginç bir bilimsel problemin tanımı, bir model, bir fenomen veya belirli bir bilimsel makale, kendi başarıları veya içinde gerçekleştirilmesi kabul edilen araştırma konularından biri olabilir. MISDoMP doktora çalışmaları çerçevesi (bir projektör ve yazı tahtası mevcut olacaktır).
 3. bir takip tartışması.
 4. Sunumun İngilizcesi değerlendirilecektir.
 5. b) adayın geçmiş akademik başarıları: yayınlar, araştırma programlarına katılım, diğer akademisyenlerle bilimsel işbirliği, bilimsel konferanslara katılım, bilimsel topluluklara katılım (20 puana kadar)

 

 1. c) Adayın daha önce tamamladığı çalışmalarının transkripti ve not ortalaması (0-12 puan, ortalama 3’ten 5’e orantılı olarak) ve tavsiye mektupları için en fazla üç puana kadar. Bu mektuplar yazarlar tarafından doğrudan MIDoMP’nin başına teslim edilecektir.

 

Toplam puan, iki sayıdan küçük olanına eşittir: 45 veya görüşme, adayın geçmiş akademik başarıları ve daha önce tamamlanmış çalışmalar için puanların toplamı.

 

Doktora çalışmaları programına sadece mevcut puanların% 50’sinden fazlasını alan adaylar kabul edilebilir.

 

10 pozisyon limiti vardır. Kabul, sıralama prosedürünün sonuçlarına göre belirlenecektir. En fazla puan alan adaylar, doktora çalışmalarının ilk yılına kabul edilir.

MISDoMP doktora çalışmalarına kabul için başvurmak isteyen bir kişinin şunları yapması gerekir:

 

 1. a) Eylül 2014 sonuna kadar yüksek lisans derecesi veya ikinci derece diploması almış olmak,
 2. b) UW Adaylarının İnternet Kayıt Sistemini (IRK) kullanarak MISDoMP’ye çevrimiçi kayıt olun.
 3. c) gerekli belgeleri MISMaP College Office, 93 Żwirki i Wigury st. Oda 156 (Jeoloji Fakültesi binasında) 23 Mayıs 2014 tarihine kadar.

 

Bir MISDoMP adayının aşağıdaki belgeleri sunması beklenir:

 1. a) Beş yıllık Yüksek Lisans programı çalışmaları veya ikinci derece çalışmaları mezuniyet diplomasının onaylı bir kopyası (bir Yüksek Lisans sınavını geçme sertifikası) veya gerekli tüm dersleri tamamlama sertifikası (bu durumda, onaylı bir diploma kopyası daha önce sunulmalıdır. doktora çalışmalarının başlangıcı).
 2. b) bir IRK uygulaması.
 3. c) CV,
 4. d) dört fotoğraf,
 5. e) Not ortalamasına ilişkin bilgileri içeren bir transkript,
 6. f) Öğrencinin akademik faaliyetleri, özellikle konferanslara katılım, stajlar hakkında bilgi,
 7. g) kişisel anket,
 8. h) Yüksek lisans tez danışmanından veya bilgili bir öğretim üyesinden bir tavsiye mektubu,
 9. i) adayın akademik ilgi alanlarının tanımı,
 10. j) Belirli bir araştırma konusunu gerçekleştirmek için iki potansiyel danışmanın yazılı onayı ile araştırma konularının seçimi.

Kabul sürecinde doktora çalışmalarındaki tüm kadroların doldurulmaması veya kabul prosedürünün olumlu sonuçlanmasına rağmen adayın doktora çalışmalarına başlamamış olması veya gerekli tüm belgeleri zamanında teslim etmemesi durumunda MISDOMP başkanı ilan edebilir. doktora çalışmaları adayları için ek bir kabul prosedürü.