Fizyoterapi Silezya Tıp Üniversitesi

Silesia Tıp Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1948

Tür: Devlet Tıp Üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Diş Hekimliği, Tıp, Eczacılık Bilimi

Rektör: Prof. Dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Öğrenci (toplam): 10.09 bin

Akademik personel: 1.30 bin

Profil – Kısa açıklama:

Silesia Tıp Üniversitesi, altmış yılı aşkın bir geleneğe sahiptir. Üniversite, 1948 yılında Rokitnica Bytomska’da Tıp Akademisi olarak kuruldu. Üniversite ilk beş yıl boyunca bir tıp fakültesi ve diş hekimliği bölümünden oluşuyordu, ancak birçok klinik ve teorik birimin açılması sayesinde eğitim sürecinin eksiksiz olmasını sağladı. 50’nin ikinci yarısında Katowice’de Üniversite Kampüsünü kurma kararı alındı. Bu plan 1971’de başarıyla uygulandı. Silesia Tıp Üniversitesi Katowice’ye taşındı. O sırada, Üniversite Polonya’daki en büyük tıp üniversitesi oldu. Üç yeni okul açıldı, yani Tıbbi Analiz Bölümü ile İlaç Okulu, 2. Tıp Okulu (o zaman 2. Tıp Okulu). Eğitim profilinin daha da gelişmesi 2000’den sonra gerçekleşti. O dönemde Sağlık Okulu 2001’de, Halk Sağlığı Okulu ise 2002’de kuruldu.

 

Üniversite faaliyetlerini geliştirdi ve büyük bir üniversite oldu. Şu anda, uzmanları çeşitli ortamlarda ve ulusal sağlık sisteminde çalışmaya hazırlamak için beş okulda bir eğitim süreci devam etmektedir. Şimdi Silesia Tıp Üniversitesi 9000’den fazla öğrenciye, doktora ve yüksek lisans öğrencisine eğitim vermektedir. Üniversite ayrıca dünyanın her yerinden öğrenciler için İngilizce (İngilizce Programı) dersleri vermektedir.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti: 6400€/YIL

Fizyoterapi Silezya Tıp Üniversitesi

Açıklama:

Avrupa Fizyoterapi Kıyaslama Beyanı, “fizyoterapi, hastanın ömrü boyunca maksimum hareket ve fonksiyonel yeteneği geliştirmek, sürdürmek ve eski haline getirmek için bireylere ve popülasyonlara hizmetler sağlamaktır. Fizyoterapi, motor aktiviteler ve fonksiyonların süreç tarafından tehdit edildiği durumlarda hizmetlerin sağlanmasını içerir. Yaşlanma veya yaralanma veya hastalık sonucu bozulmuş Tam ve fonksiyonel motor aktivite bir sağlık ölçüsüdür *.

Kapsam:

Fizyoterapi, sağlığı geliştirme, önleme, tedavi ve rehabilitasyon alanlarında motor fonksiyonun tam potansiyelinin belirlenmesi ve restorasyonu ile ilgilenir. Fizyoterapi, fiziksel terapist, hastalar veya danışanlar, aileler ve bakıcılar arasındaki etkileşimi, motor işlevin potansiyelini değerlendirme sürecinde ve fizyoterapistlere özgü bilgi ve becerileri kullanarak kararlaştırılmış amaç ve hedeflerin oluşturulmasını içerir *.

“Fizyoterapistlerin vücut ve ihtiyaçlarının yanı sıra hareketlilikle ilgili faaliyetlerin potansiyeli hakkındaki ayırt edici algısı, pratikte tanı ve müdahale stratejileri için bir başlangıç ​​noktasıdır. Bu koşullar fizyoterapinin sağlığın geliştirilmesi, korunma, tedavi veya rehabilitasyon “. *