Hemşirelik Silezya Tıp Üniversitesi

Silesia Tıp Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1948

Tür: Devlet Tıp Üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Diş Hekimliği, Tıp, Eczacılık Bilimi

Rektör: Prof. Dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Öğrenci (toplam): 10.09 bin

Akademik personel: 1.30 bin

Profil – Kısa açıklama:

Silesia Tıp Üniversitesi, altmış yılı aşkın bir geleneğe sahiptir. Üniversite, 1948 yılında Rokitnica Bytomska’da Tıp Akademisi olarak kuruldu. Üniversite ilk beş yıl boyunca bir tıp fakültesi ve diş hekimliği bölümünden oluşuyordu, ancak birçok klinik ve teorik birimin açılması sayesinde eğitim sürecinin eksiksiz olmasını sağladı. 50’nin ikinci yarısında Katowice’de Üniversite Kampüsünü kurma kararı alındı. Bu plan 1971’de başarıyla uygulandı. Silesia Tıp Üniversitesi Katowice’ye taşındı. O sırada, Üniversite Polonya’daki en büyük tıp üniversitesi oldu. Üç yeni okul açıldı, yani Tıbbi Analiz Bölümü ile İlaç Okulu, 2. Tıp Okulu (o zaman 2. Tıp Okulu). Eğitim profilinin daha da gelişmesi 2000’den sonra gerçekleşti. O dönemde Sağlık Okulu 2001’de, Halk Sağlığı Okulu ise 2002’de kuruldu.

 

Üniversite faaliyetlerini geliştirdi ve büyük bir üniversite oldu. Şu anda, uzmanları çeşitli ortamlarda ve ulusal sağlık sisteminde çalışmaya hazırlamak için beş okulda bir eğitim süreci devam etmektedir. Şimdi Silesia Tıp Üniversitesi 9000’den fazla öğrenciye, doktora ve yüksek lisans öğrencisine eğitim vermektedir. Üniversite ayrıca dünyanın her yerinden öğrenciler için İngilizce (İngilizce Programı) dersleri vermektedir.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti: 5500€/YIL

Hemşirelik Silezya Tıp Üniversitesi

Açıklama:

Uluslararası Hemşireler Konseyi’ne (ICN) göre hemşirelik, hasta veya iyi her yaştan, aileden, gruptan ve topluluktan bireylerin özerk ve işbirliğine dayalı bakımını kapsar. Hemşirelik, sağlığın geliştirilmesini, hastalıkların önlenmesini ve hasta, engelli ve ölen insanların bakımını içerir. Temel hemşirelik rolleri arasında eğitim, güvenli bir ortamın teşviki, araştırma, sağlık politikasının şekillendirilmesine katılım ve sağlık sistemleri yönetimi de vardır.

 

Pratik kapsam

 

Kadın ve erkek hemşireler tıp meslekleri arasında en çok sayıdaki meslek grubudur ve bu nedenle sorumluluklar ve gerekli yetkinlikler açısından en çeşitli meslek grubudur. Mesleki faaliyetleri, sağlığı geliştirme, profilaksi, teşhis, hemşirelik bakımı ve ayrıca terapötik ve mobilize etme tekniklerini içerir.

 

Bu meslek, sağlıklı bir adama, sağlığını ve refahını iyileştirmek, hasta bir kişinin iyileşmesine yardımcı olmak veya huzurlu, onurlu bir ölüm sağlamak için uygun önlemleri alarak yardım etmeyi mümkün kılar. Hemşirelik faaliyetleri sadece bireylere, ailelere ve gruplara değil, aynı zamanda tüm topluma odaklanır.

Tıp ve ilgili bilimlerdeki başarılar, hemşirelere mesleki alanlarında çalışmak ve monotonluk veya şematik davranış tarafından tehdit edilmeksizin sürekli mesleki gelişime katılmak için birçok fırsat verir.

Hemşireler hastaları ile kendi evlerinde, polikliniklerde ve oldukça uzmanlaşmış hastane bölümlerinde çalışabilirler.

Hemşireler ayrıca, hastanın bireysel bakımını iyileştiren ve sağlık bakım sisteminin yönetimini olumlu yönde etkileyen araştırmalara da katılabilirler.