İngiliz Dili SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

GENEL BAKIŞ

Kuruluş (yıl): 1996

Tür: Özel Üniversite

Ana uzmanlık (lar): Kültürel çalışmalar Dil ve edebiyat çalışmaları Psikoloji

Rektör: Ph.D. Doçent Roman Cieślak,

Öğrenci (toplam): 16.45 bin

Akademik personel: 0.96 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi 1996 yılında kurulmuştur. Polonya’daki ilk özel üniversitedir. Üniversite, Polonya’da Sosyal Bilimler programları sunan önde gelen yüksek öğretim kurumu olarak Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından derecelendirilmiştir.

SWPS Üniversitesi, Lehçe’de 30 eğitim programı ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 14’ün üzerinde İngilizce programın yanı sıra çeşitli yaz okulları ve lisans dışı hazırlık dili programları (İngilizce ve Lehçe) sunmaktadır. Daha fazla bilgi >>

Fakülte 1000’e yakın akademik öğretmen içermektedir. Çoğu sadece akademik değil, aynı zamanda kendi disiplinlerinde deneyimli uygulayıcılardır.

Başlangıcından bu yana, SWPS Üniversitesi araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadır. Her yıl 20 araştırma merkezi ve laboratuvarda 300’ün üzerinde araştırma projesi yürütmektedir. Üniversite, Ulusal Bilim Merkezi tarafından verilen araştırma hibelerinin en büyük 5. yararlanıcısıdır.

Araştırmada İK Mükemmelliği – SWPS Üniversitesi, araştırmacılar için adil ve şeffaf işe alım ve değerlendirme prosedürlerinin yanı sıra eşit araştırma ve hareketlilik fırsatları sağlamayı taahhüt eder.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 3100€/YIL

İngiliz Dili SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

PROGRAM

Lisansüstü seviyedeki İngilizce Çalışmaları, İngilizce dil yeterliliğinin ileri düzeyde geliştirilmesine odaklanır. Öğrenciler, dilbilim, yabancı dil olarak İngilizce öğretme metodolojisi (TEFL), uluslararası iş iletişimi ve İngilizce konuşulan ülkelerin kültürel ve tarihi geçmişi gibi alanlarda bilgilerini genişletir. Mezunlar, dil yeterlilikleri, teknik becerileri ve çok kültürlü farkındalıkları sayesinde çağdaş istihdam piyasasına iyi hazırlanmışlardır.

 

ADAY

Lisansüstü seviyedeki İngilizce Çalışmaları Programı, B.A. için iyi bir seçimdir. herhangi bir disiplinde derece sahipleri ve İngilizce dil yeterliliklerini daha da geliştirmek isteyen profesyoneller için. Aday öğrenciler, CEFR C1 veya daha yüksek seviyede İngilizce konuşabilmeli ve uygun İngilizce yeterlilik sertifikalarını sağlamalıdır.

 

KARİYER İMKANLARI

İngilizce Çalışmaları mezunları, eğitim, çeviri, uluslararası ticaret, medya, pazarlama ve reklamcılık, film ve TV prodüksiyonu, devlet idaresi ve STK’lar dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde başarılı kariyerler oluştururlar.

AVANTAJLARI

POLONYA’DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTELER ARASINDA EN İYİ İNGİLİZCE ÇALIŞMALARI

SWPS Üniversitesi, Polonya’da dil çalışmaları sunan kamuya açık olmayan yüksek öğretim kurumları arasında ilk sırada yer almaktadır. Uluslararası fakültemiz, yüksek nitelikli dilbilimciler, edebiyat ve kültür uzmanları, çevirmenler ve dil öğretimi metodolojisi uzmanları içerir.

 

EN SON ARAÇLAR VE TEKNOLOJİ

İngilizce Bölümü’ndeki öğrenciler, Simultane Tercüme Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Çeviri programları (CAT araçları) ve dijital interaktif yazı tahtaları dahil olmak üzere en son teknoloji araç ve teknolojileri kullanarak dil becerilerini geliştirirler.

 

ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇEVRE

SWPS Üniversitesi’ndeki İngilizce Çalışmaları, öğrencilerin dil ve kişilerarası becerilerinin yanı sıra kültürler arası yetkinliklerinin gelişimine katkıda bulunan samimi ve çok kültürlü bir ortam sunar. Uluslararası öğrenciler, öğrenci nüfusunun yaklaşık yüzde yirmi beşini oluşturur. Bu nedenle, öğrencilerin yalnızca sınıfta değil, aynı zamanda birbirleriyle günlük ve gayri resmi etkileşimlerde de İngilizce pratiği yapmak için geniş fırsatları vardır.

 

UZMANLIKLAR

YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ – ÖĞRETİM PARÇASI

Yalnızca yarı zamanlı modda mevcuttur.

 

Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi (TEFL) uzmanlığı, öğrencilerin tüm eğitim düzeyleri için öğretim nitelikleri edinmelerine veya geliştirmelerine olanak tanır. Müfredatımızda öğretmenleri modern teknolojiyle çalışmaya hazırlayan konulara özel önem verilmektedir. Genç öğrencilere İngilizce öğretme talebindeki artış göz önüne alındığında, bu alandaki becerileri geliştirmeye yönelik kurslar da sunuyoruz.

 

Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı Yönetmeliği uyarınca, TEFL uzmanlık mezunları, çalışmaları sırasında öğretmenlik stajlarını tamamlamaları koşuluyla ilk, orta ve orta dereceli okullarda öğretmenlik yapma lisansına sahiptir.

 

İŞLETME PROGRAMINDA İLETİŞİM – İŞ YOLU

Yalnızca tam zamanlı modda mevcuttur

 

İş Dünyasında İletişim Programı, genel yönetim teorisi, pazarlama, iletişim, kişilerarası ilişkiler ve etkileme becerileri gibi konuları içerir. Ek olarak, atölye çalışmaları sırasında öğrenciler aşağıdaki alanlarda pratik yeterlilikler kazanırlar: sunum becerileri, topluluk önünde konuşma, takım çalışması ve iş yazımı. Bazı dersler, çeşitli firma ve şirketlerde aktif olarak çalışan iş uzmanları ve yöneticiler tarafından verilmektedir. Çalışmalar sırasında, öğrenciler çeşitli şirketleri ve organizasyonları ziyaret etme, iş profesyonelleriyle ve İletişimde İletişim uzmanlığının önceki mezunları ile tanışma fırsatı bulurlar.

 

İngilizce yeterlilikleri, iletişim becerileri, iş zekası ve çok kültürlü farkındalıkları sayesinde, İletişimde İş Uzmanlığı mezunları, Polonya’da ve yurtdışında halkla ilişkiler, pazarlama, kurumsal yönetim ve işletme yönetimi gibi alanlarda başarılı kariyerler oluştururlar.

 

ELT’DE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ – ÖĞRETİM PARÇASI

Yalnızca tam zamanlı modda mevcuttur.

 

Program, sadece modern öğretimde vazgeçilmez olan temel yeterlilikleri öğretmekle kalmaz, aynı zamanda en son bilgi teknolojisi araçlarının ve öğretim materyallerinin kullanımı ve sınıfta uygulanmasına ilişkin ek kurslar da sunar. Ek olarak, program, gelecekteki öğretmenleri çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerle öğretim programlarını uyumlu hale getirmeye hazırlar ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme konusunda sertifika kazanma fırsatı sunar.

 

TERCÜME ÇALIŞMALARI – TERCÜME YOLU

Yalnızca yarı zamanlı modda mevcuttur.

 

Çeviri Uzmanlığı, çeviri teorisi ve pratiğine odaklanır. Tüm dersler deneyimli çevirmenler ve çeviri akademisyenleri tarafından verilmektedir. Program, Lehçe’den İngilizceye ve tam tersi olmak üzere işletme, medya, edebi ve özel çeviri alanlarında atölye çalışmaları sunmaktadır. Öğrenciler farklı stillerde metin analizi ve yazma pratiği yaparlar. Ek olarak, Bilgisayar Destekli Çeviri programlarını (CAT araçları) nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

 

Çeviri Uzmanlığı şunları hedefler:

 

Verilen bağlama uygun çeviri stratejileri ve tekniklerinin kullanımı gibi çevrilmiş metinlere profesyonel bir yaklaşım aşılayın.

Öğrencilere genel ve özel çeviri ve yerelleştirme gerekliliklerini öğretin.

Profesyonel çevirmenler için zaman yönetimi, araştırma teknikleri, bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi, çevirmen kütüphanesinin ve araç setinin derlenmesi ve serbest çevirmenler için iş temelleri gibi iyi çalışma uygulamalarını gösterin.