İngiliz Dili SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

GENEL BAKIŞ

Kuruluş (yıl): 1996

Tür: Özel Üniversite

Ana uzmanlık (lar): Kültürel çalışmalar Dil ve edebiyat çalışmaları Psikoloji

Rektör: Ph.D. Doçent Roman Cieślak,

Öğrenci (toplam): 16.45 bin

Akademik personel: 0.96 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi 1996 yılında kurulmuştur. Polonya’daki ilk özel üniversitedir. Üniversite, Polonya’da Sosyal Bilimler programları sunan önde gelen yüksek öğretim kurumu olarak Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından derecelendirilmiştir.

SWPS Üniversitesi, Lehçe’de 30 eğitim programı ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 14’ün üzerinde İngilizce programın yanı sıra çeşitli yaz okulları ve lisans dışı hazırlık dili programları (İngilizce ve Lehçe) sunmaktadır. Daha fazla bilgi >>

Fakülte 1000’e yakın akademik öğretmen içermektedir. Çoğu sadece akademik değil, aynı zamanda kendi disiplinlerinde deneyimli uygulayıcılardır.

Başlangıcından bu yana, SWPS Üniversitesi araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadır. Her yıl 20 araştırma merkezi ve laboratuvarda 300’ün üzerinde araştırma projesi yürütmektedir. Üniversite, Ulusal Bilim Merkezi tarafından verilen araştırma hibelerinin en büyük 5. yararlanıcısıdır.

Araştırmada İK Mükemmelliği – SWPS Üniversitesi, araştırmacılar için adil ve şeffaf işe alım ve değerlendirme prosedürlerinin yanı sıra eşit araştırma ve hareketlilik fırsatları sağlamayı taahhüt eder.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti: 3100€/YIL

İngiliz DiliSWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

PROGRAM

İngilizce Çalışmaları lisans programı, pratik becerilere odaklanır ve dilbilim, yoğun dil öğrenimi ve İngilizce konuşulan ülkelerin kültürel ve tarihi geçmişi gibi çeşitli modülleri birleştirir. Bu yaklaşım sayesinde öğrenciler, dil yeterlikleri, akademik okuma ve yazma, çok kültürlü farkındalık ve yabancı dil olarak İngilizce öğretimi (TEFL) dahil olmak üzere çok yönlü beceriler kazanırlar.

 

Gereksinimler: İngilizce yeterliliği – CEFR B2 veya üstü, uygun İngilizce yeterlilik sertifikaları ile desteklenmiştir.

 

ADAY

Başka kültürlerle ilgileniyorsanız, dil öğrenmek ve farklı insanlarla tanışmak için bir tutkunuz varsa, SWPS Üniversitesi’ndeki İngilizce Çalışmaları Programı sizin için doğru seçim olabilir. Aday öğrenciler, CEFR B2 veya daha yüksek seviyede İngilizce konuşabilmeli ve uygun İngilizce yeterlilik sertifikalarını sağlamalıdır. İngilizce Çalışmaları, başka bir çalışma programını tamamlamış ve dil becerilerini mükemmelleştirerek kariyer fırsatlarını genişletmek isteyen adaylar için de çekici olabilir.

 

KARİYER İMKANLARI

İngilizce Çalışmaları mezunları, eğitim, çeviri, uluslararası ticaret, medya, pazarlama ve reklamcılık, film ve TV prodüksiyonu, devlet idaresi ve STK’lar dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde başarılı kariyerler oluştururlar.

 

AVANTAJLARI

POLONYA’DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTELER ARASINDA EN İYİ İNGİLİZCE ÇALIŞMALARI

SWPS Üniversitesi, Polonya’da dil çalışmaları sunan kamuya açık olmayan yüksek öğretim kurumları arasında ilk sırada yer almaktadır. Uluslararası fakültemiz, yüksek nitelikli dilbilimciler, edebiyat ve kültür uzmanları, çevirmenler ve dil öğretimi metodolojisi uzmanları içerir.

 

EN SON ARAÇLAR VE TEKNOLOJİ

İngilizce Çalışmaları Enstitüsü’ndeki öğrenciler, Eşzamanlı Tercüme Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Çeviri programları (CAT araçları) ve dijital etkileşimli yazı tahtaları dahil olmak üzere son teknoloji araç ve teknolojileri kullanarak dil becerilerini geliştirirler.

 

ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇEVRE

SWPS Üniversitesi’ndeki İngilizce Çalışmaları, öğrencilerin dil ve kişilerarası becerilerinin yanı sıra kültürler arası yetkinliklerinin gelişimine katkıda bulunan samimi ve çok kültürlü bir ortam sunar. Uluslararası öğrenciler, öğrenci nüfusunun yaklaşık yüzde yirmi beşini oluşturur. Bu nedenle, öğrencilerin yalnızca sınıfta değil, aynı zamanda birbirleriyle günlük ve gayri resmi etkileşimlerde de İngilizce pratiği yapmak için geniş fırsatları vardır.

 

UZMANLIKLAR

TERCÜME ÇALIŞMALARI

Çeviri Çalışmaları, çeviri teorisi ve uygulamasına ve yoğun dil becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Tüm kurslar deneyimli çevirmenler ve dilbilimciler tarafından verilmektedir. Öğrenciler genel ve özel çeviri gereksinimlerine aşina olurlar. Yazılı ve sözlü çeviride kullanılan çeşitli çeviri yöntem ve tekniklerini uygularlar. Tüm çeviri kursları, Avrupa Birliği Çeviri Genel Müdürlüğü’nün yönergelerine uygun olarak geliştirilmiştir.

 

YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ (TEFL) – ÖĞRETİM PARÇASI

TEFL uzmanlığı, öğrencileri öğretmenlik mesleğine hazırlar. Mezunlar sadece devlet okullarında değil, özel ve dil okullarında da çalışabilirler. Öğretmenliği bir çeviri kariyeriyle birleştirmeyi de seçebilirler. Ek olarak, öğrenciler en son öğretim metodolojilerine aşina olurlar ve Özel Amaçlar için İngilizce Öğretimi (ESP) alanında yetkinlikler kazanır. Staj dersleri sırasında, bir koordinatörün rehberliğinde öğrenciler, Öğrenci Öğretmenleri için kendi Avrupa Portföyünü oluşturur.

 

İŞ ORTAMI İÇİN İNGİLİZCE – İŞ YOLU

İş Ortamı için İngilizce, ekonomi, pazarlama ve halkla ilişkiler unsurları ile iş İngilizcesi öğretmeye odaklanmıştır. Öğrenciler organizasyon yapısı, iş yönetimi, iş ortamı ve piyasa sorunları hakkında bilgi edinir. Ayrıca, iş yazma tarzına aşina olurlar ve iş planlarını, raporları ve iş stratejisini nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Dahası, sunum veya müzakere becerileri gibi genel iş becerileri kazanırlar ve iş davranış kuralları hakkında bilgi edinirler.

 

KÜLTÜREL VE ​​EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI – KÜLTÜREL VE ​​EDEBİYAT YOLU

İngilizce konuşulan ülkeler ve İngilizce temelli kültürlerin meraklıları için mükemmel. Analitik ve yazma becerilerinin yanı sıra yazılı biçimde tutarlı bir argüman sunma becerisine odaklanıyoruz. Yol, İngiliz kültüründeki başlıca edebi metinleri inceleme ve karmaşık fenomenler hakkında yazarken vazgeçilmez olan araçları ve metodolojiyi öğrenme fırsatı sunar. Kapsanan bazı konular şunlardır: popüler kültür, film, etkileşimli hikaye anlatımı, edebi eleştiri ve kültürel teori.