SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

İşletme Gdansk Üniversitesi – Management University of Gdansk

 

 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Eğitim Ücreti: 1800

AÇIKLAMA:

‘Yönetim’ ana dalımızın müfredatı, kurumsal yönetim bilgisini derinleştirmek ve tasarım gereği sürdürülebilir ürün ve süreçleri geliştirmek ve ticarileştirmek, çevreyi korumak ve en iyi şekilde kullanmak isteyen Yüksek Lisans düzeyindeki mezunların beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için fırsatlar sağlar.Kurumsal finans, stratejik ve inovasyon yönetimi, insan sermayesi yönetimi veya dijital pazarlama ve işletme ve sürdürülebilirlik gibi ana konuların yanı sıra öğrencilere modern niceliksel yöntemler de öğretilir ve iş dünyasında liderlik ve iletişim hakkında bilgi edinilir. Etik ve yasal konuları, davranışsal yönleri ve pazar eğilimlerini tanıma yeteneğini vurguluyoruz. Program, piyasa risklerini tanımlayabilen ve küresel düzeyde faaliyet göstermeyle ilgili fırsatları tespit edebilen öğrenciler yetiştirmek için tasarlanmıştır; Kuruluşları için sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla çevre dostu ürün ve hizmetlerin gelişimini en üst düzeye çıkarabilen ve izleyebilen kişiler.

Programın mezunları kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerde, özellikle sürdürülebilirlik konularına odaklanan modern kuruluşlarda iş bulabilirler. Program aynı zamanda kendi işini yürütmek veya uluslararası projelerde çalışmak isteyen kişilere de yöneliktir.