İşletme Kozminski Üniversitesi

GENEL BAKIŞ

Kuruluş (yıl): 1993

Tür: Özel Üniversite

Ana uzmanlık (lar): İşletme yönetimiKurumsal finans ve muhasebeEkonomi, Yönetim ve Finans

Rektör: PROF. WITOLD T. BIELECKI, Ph.D.

Öğrenci (toplam): 8.40 bin

Akademik personel: 0.30 bin

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

1993 yılında kurulan Kozminski Üniversitesi, tam akademik haklara sahip özel bir yüksek öğretim kurumudur. Üniversite, Polonya ve uluslararası akreditasyonları (AACSB, EQUIS, AMBA – akreditasyonun “Üçlü Taçı” olarak anılır) ve programlarının ve hizmetlerinin yüksek kalitesini gösteren küresel ve ulusal eğitim sıralamalarında mükemmel sonuçlar elde etmiştir. Bu nitelikler nedeniyle KU diplomalarının kendileri de gıpta edildi. 2009’dan beri Kozminski Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından en iyi üniversiteleri içeren ‘Financial Times’ tarafından sağlanan prestijli eğitim sıralamasında sınıflandırılmaktadır. Üstelik, son 16 yıl boyunca, özel üniversiteler arasında “Perspektywy” ve “Rzeczpospolita” tarafından yayınlanan eğitim sıralamasında birinci sırada yer almaktadır.

 

İşletme okulu akreditasyonları arasında, en prestijli ve edinilmesi zor olan EQUIS, AMBA ve AACSB’dir. Dünyadaki 13.500 işletme okulundan yalnızca 80’den azı bu üçünü bir arada tutuyor ve Kozminski Üniversitesi de onlardan biri. Ayrıca KU, Orta ve Doğu Avrupa Yönetim Geliştirme Derneği’nin (IQA) akreditasyonuna sahiptir. Kozminski Üniversitesi ayrıca Ulusal Akreditasyon Komitesinden yönetim, idare ve hukuk programları açısından özel bir ayrıcalık aldı.

 

Üniversite programları, çeşitli İngilizce Lisans, Yüksek Lisans, MBA ve Doktora programlarını içerir.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti:  7920 2. Yıl 8925
İşletme Kozminski Üniversitesi

Açıklama:

2016 yılında Kozminski Üniversitesi, “Financial Times” tarafından yayınlanan Yönetimde Global Master Sıralamasında 42. sırada yer aldı.

Yönetimde Yüksek Lisans Programı, çok çeşitli iş becerileri, analitik araçlar bilgisi ve bunları bir pazar bağlamında uygulama becerisine sahip nitelikli mezunlar için küresel pazar talebini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi ve yönetimi ve danışmanlığında mevcut uzmanlıkların yanı sıra çok çeşitli seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi alanlarını geliştirirken kendi öğrenme yollarını oluşturmalarına olanak tanır. Program, öğretilen modüller, pratik deneyim, atölye çalışmaları, vaka analizi analizleri ve araştırma projelerinin bir karışımı ile sunulur ve katılımcıların iş hayatında bir kariyere başlayabilmeleri veya bir doktora programında akademik deneyime devam edebilmeleri için tasarlanmıştır.

Öğrenciler, çok kültürlü bir ortamda çalışmak için gerekli olan becerilerde ustalaşmak için üniversite tarafından sunulan uluslararası değişim programlarına katılmaya teşvik edilir.

ÇALIŞMALARINIZDAN NE KAZANIRSINIZ?

Önde gelen stratejik kavramlar ve güncel araştırma bulguları hakkında bilgi

En ilginç vaka çalışmaları ve uygulamalar hakkında bilgi

Yeni rekabet stratejilerinin başarılı bir şekilde formüle edilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması için gerekli beceriler ve araçlar

Baskı altında hızla değişen ortamı tahmin etme ve bunlara yanıt verme yeteneği

Bir bütçe ve zaman sınırları dahilinde karmaşık iş zorluklarının üstesinden gelme yeteneği

İletişim ve müzakere becerileri (halka açık sunumlar, ekip çalışması, çok partili ve çok kültürlü müzakereler, kutunun dışında düşünme)

Stratejik danışmanlık görevleriyle gerçek yaşam deneyimi

İnsan kaynakları yönetimi disiplinindeki temel kavramların eleştirel bir şekilde anlaşılması

Çağdaş ulusal ve uluslararası işyerlerinde personel ve İKY işlevlerini yerine getirme teknikleri hakkında bilgi

Örgütlerde insan davranışının psikolojik ve sosyal koşullandırılması ve insan davranışını etkileme yolları bilgisi

Ulusal ve uluslararası bağlamlarda insanları yönetmeye ilişkin bilgi

Kuruluşların, işletmelerin ve iş modellerinin ve stratejinin bağımsız eleştirel analizlerini yürütmek için gereken beceriler ve araçlar

Çok yönlü ortamlarda yönetim süreçlerini bir bütün olarak değerlendirme becerisi

Tipik organizasyonel problemler ve teşhisleri hakkında bilgi

Müşterilerle etkili iletişim ve uluslararası ticari sözleşmelerin temellerinin anlaşılması