İşletme SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

GENEL BAKIŞ

Kuruluş (yıl): 1996

Tür: Özel Üniversite

Ana uzmanlık (lar): Kültürel çalışmalar Dil ve edebiyat çalışmaları Psikoloji

Rektör: Ph.D. Doçent Roman Cieślak,

Öğrenci (toplam): 16.45 bin

Akademik personel: 0.96 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi 1996 yılında kurulmuştur. Polonya’daki ilk özel üniversitedir. Üniversite, Polonya’da Sosyal Bilimler programları sunan önde gelen yüksek öğretim kurumu olarak Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından derecelendirilmiştir.

SWPS Üniversitesi, Lehçe’de 30 eğitim programı ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 14’ün üzerinde İngilizce programın yanı sıra çeşitli yaz okulları ve lisans dışı hazırlık dili programları (İngilizce ve Lehçe) sunmaktadır. Daha fazla bilgi >>

Fakülte 1000’e yakın akademik öğretmen içermektedir. Çoğu sadece akademik değil, aynı zamanda kendi disiplinlerinde deneyimli uygulayıcılardır.

Başlangıcından bu yana, SWPS Üniversitesi araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadır. Her yıl 20 araştırma merkezi ve laboratuvarda 300’ün üzerinde araştırma projesi yürütmektedir. Üniversite, Ulusal Bilim Merkezi tarafından verilen araştırma hibelerinin en büyük 5. yararlanıcısıdır.

Araştırmada İK Mükemmelliği – SWPS Üniversitesi, araştırmacılar için adil ve şeffaf işe alım ve değerlendirme prosedürlerinin yanı sıra eşit araştırma ve hareketlilik fırsatları sağlamayı taahhüt eder.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 5850€/YIL

İşletme SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

YENİ YÖNETİM PARADİGMASI

Dünya her zamankinden daha hızlı değişiyor: yeni teknolojilerin gelişimi, mevcut serbest piyasa ekonomisi modelinin bozulması, küreselleşme ve sosyal medyanın her yerde olması. Tüm bu fenomenler iş ortamında hızlı değişikliklere neden olur ve yöneticiler açısından yeni yönetim araçlarının yanı sıra çok fazla esneklik ve yeni beceriler gerektirir.

 

Birçok ülkede, geleneksel ve aşırı kuramlaştırılmış bir öğretim modeli, yönetim çalışmalarına hakimdir. Ne yazık ki, mevcut ortam ve iş piyasasının aşan zorlukları ile uyumlu değil. İstatistiksel ekonomik modellere dayanan geleneksel öğretim çerçevesinde çok az uygulama ve proje çalışması vardır. Dahası, psikolojinin yetersiz takdir edilmesi ve yönetim uygulamasında oynadığı rol, mezunlar iş piyasasının gerçek zorluklarıyla karşı karşıya kaldıklarında acı verici bir yüzleşmeye neden olur ve aynı zamanda işverenleri potansiyel çalışanların becerileri konusunda hayal kırıklığına uğratır. Bu nedenle, SWPS Üniversitesi’nde yenilikçi ve pratik bir çalışma programı geliştirdik.

 

 

YÖNETİM UYGULAMASINDA DUYGULAR ÖNEMLİDİR

Son bilimsel keşifler, duygusal ve irrasyonel faktörlerin, yönetim uygulamasında çok önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. İster karar verme ister pazar ve tüketici davranışı olsun, psikoloji liderlerin etkinliğini belirleyen içsel bir unsur haline geldi. Geleceğin liderleri, rasyonel düşünme ile olgun sezgiyi birleştirebilir ve ayrıca başkalarının kendi duygu ve duygularını yönetebilirler.

 

 

İŞ SADECE ALT HATTAN DAHA FAZLASI

Ticari kuruluşlar da dahil olmak üzere modern kuruluşlar, sosyal olarak sorumlu olmalı ve alt sınırın ötesine geçen değerlere sahip olmalıdır. Gelecek, işlerini güven üzerine inşa eden, olumlu duygularla ilişkilendirilen ve müşterilerini ve müşterilerini karar alma sürecine dahil eden güvenilir ve güvenilir markalara aittir. Öğrencilerimize bunun nasıl çalıştığını ve değerlere dayalı şirketlerin nasıl çalıştığını öğretiyoruz.

 

 

İŞLEMSELDEN İLİŞKİSEL EKONOMİYE

Kâr maksimizasyonu çok ileri görüşlü bir iş stratejisidir. En büyük şirketler başarılarını müşterileriyle uzun süreli, dürüst ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere borçludur. Bu ilişkinin önemli unsurlarının müşterilerle diyalogu ve markayla özdeşleşmeyi içerdiğini bilirler. Bu modeli öğrencilerimize açıklamak için, Profesör Jerzy Hausner tarafından geliştirilen “Firma-Fikir” yönetim konseptini kullanıyoruz.

 

 

İNSANLAR YÖNETİMİN TEMELİNDE

Başkalarını etkili bir şekilde yönetmek için kişinin kendini nasıl yöneteceğini bilmesi gerekir. Bu nedenle kişisel gelişim her lider için çok önemlidir. Öğrenciler, davranış mekanizmalarını haritalama sürecinde SWPS Üniversitesi’nden psikologlarla çalışma fırsatı bulacak ve kendilerini nasıl yöneteceklerini öğrenecekler. Psikoloji ayrıca başkalarının motivasyonlarını anlamaya yardımcı olur, çatışma çözümünde ve başkalarıyla ilişki kurmada vazgeçilmez araçlar sağlar.

 

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BURADA

Dünya dijital bir dönüşüm geçiriyor. Kuruluşlar, gelişimi sağlayan, verimliliği artıran ve faaliyetlerinin kapsamını genişleten dijital inovasyonları uygular. Dijital girişimler, yaratıcılık ve disiplinler arası ve genellikle sanal veya uzak ekipleri yönetme yeteneği gerektirir. Öğrencilerimize bu süreçleri nasıl yöneteceklerini, yenilikçi çözümlerin nasıl tasarlanacağını ve dijital dünyanın ihtiyaçlarını ve zorluklarını nasıl belirleyeceklerini öğretiyoruz.

 

HERKES DEĞİŞTİRİCİ OLABİLİR

Değişim yaratanlara, yani ekiplerle çalışırken sorunları belirleyebilecek, çözümler önerebilecek ve uygulayabilecek bağlı insanlara ihtiyacımız var. Değişim yaratma becerilerinin başarıya ulaşmak ve kişisel ve profesyonel tatmin elde etmek için bir destek olduğuna inanıyoruz. “Düşün – inan – hareket et” sloganına göre öğrencilerimizde, çevrelerindeki dünyayı olumlu yönde etkilemelerini sağlayacak özgüven ve eylemlilik geliştiriyoruz. Yönetim ve Liderlik programımız ASHOKA’nın “Fark Yaratana Yolculuk Sertifikası” ile ödüllendirildi.