SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

İşletme Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Bilgisayar Bilimi, Mekanik ve Makine Tasarımı, Bilim ve Teknoloji

Rektör: Prof. Dr hab. Inż. Arkadiusz Wójs

Öğrenci (toplam): 27.55 bin

Akademik personel: 2.20 bin

KISA AÇIKLAMA

Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en büyük ve en iyi teknik üniversitelerden biridir. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin gelişiminin teyidi, araştırma potansiyeli, en üst düzeyde öğretim, yenilikler yaratma, bilgi aktarımı ve iş dünyası ve yerel yönetimle işbirliğidir. Üniversitenin değerlendirmesi, üniversitenin lider pozisyonlarda yer aldığı yıllık ulusal ve uluslararası sıralamalarda elde ettiği sonuçlarla doğrulanmaktadır. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir. Üniversite ayrıca aşağıdaki alanlarda çok sayıda uluslararası araştırma programında aktif olarak yer almaktadır: EUREKA, COST, ARISS, Kömür ve Çelik Fonu ve Yapısal Fonlar. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 13 fakülte ve 3 dalda tamamen İngilizce veya Lehçe olarak yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sunmaktadır. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, aşağıdakiler gibi ortak projeler için yurtdışına çıkmanıza olanak tanıyan birçok eğitim ve araştırma kurumuyla temas halindedir: Erasmus +, Öğrenci Değişim Programları, Çift Diploma Master Programı T.I.M.E, Polonya ve Amerikan Fullbright Komisyonu, DAAD, Japonya’daki Vulcanus, CEEPUS, Yaz Okulları. Öğrenciler, dünya çapında tanınmış şirketlerin şubelerinde çeşitli çıraklık ve diplomaları tamamlama fırsatına sahiptir.

Eğitim Süresi: 3.5 YIL
Eğitim Ücreti: 3000€/YIL

İşletme Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Çalışma alanı: Yönetim

 

Uzmanlık: Organizasyonel Yönetim

 

Yönetimdeki lisans çalışmaları, öğrencileri yönetim / organizasyon uzmanları, orta düzey yöneticiler olarak gelecekteki çalışmalara, kendi küçük işletmelerini geliştirmeye veya lisansüstü çalışmalara hazırlar. Mezunlar, işletmeler, kamu kurumları ve yönetim yapıları gibi kuruluşların işleyişiyle ilgili konular, kurallar ve problemlerle ilgili olarak yönetim ve ilgili bilimler alanındaki teorik ve pratik bilgilerini geliştireceklerdir. Mezunlar, ticari veya idari kuruluşlarda proje yönetiminde önemli roller üstlenmeye hazır olacaklar. Dahası, mezunlar etkili bir şekilde iletişim kurabilecek, müzakere edebilecek ve ekip halinde çalışabilecekler.

 

  1. DÖNEM

»Medeni ve Ticaret Hukuku

»Yönetimin Esasları

” Bilgi Teknolojisi

»Matematik

»Mikroekonomi

” Psikoloji

 

  1. DÖNEM

” Tanımlayıcı istatistikler

»Finansın Temelleri

»Makroekonomi

»Örgütsel Bilim

»Sosyoloji

»Çalışma Ortamı Fiziği

»Bilgisayar Bilimleri Modülü

»Sosyal Yeterlilikler Modülü

” Spor Dalları

 

  1. DÖNEM

»Matematiksel İktisat

»Örgütsel Karar Verme Sürecinde Finansal Muhasebe

»Bilgi Toplumunda Pazarlama

” Örgütsel Davranış

»Bilgisayar Bilimleri Modülü

»Ekonomi Bilimi Modülü

»Yabancı Dil I

 

DÖNEM 4

»Çağdaş Örgütsel Yöntem ve Teknikler

” Kurumsal Finansman

»Lojistik

” Pazarlama Yönetimi

” Operasyon Yönetimi

»Hukuk Bilimi Modülü

»Bilgisayar Bilimleri Modülü

»Yabancı Dil II

 

DÖNEM 5

»Diploma Semineri

” Finansal Yönetim

»Modern Organizasyonlarda Öncü Projeler

” Pazarlama araştırması

»Veri Analizi Yöntemleri ve Araçları

»Modern İnsan Kaynakları Yönetimi

” Toplam Kalite Yönetimi

»Bilgisayar Bilimleri Modülü

 

DÖNEM 6

” Lisans Tezi

” İş Süreçleri Yönetimi

»Bilgisayar Destekli Finansal Analiz

»Yönetimde Bilgi Sistemleri

»Risk Yönetimine Giriş

” Yönetim Eğitimi

 

İŞ ALANI

Kazanılan bilgi ve beceriler, mezunlara kamu ve özel kuruluşlarda (sanayi, sağlık, eğitim, hizmetler, ticaret, merkezi ve yerel yönetim kurumları vb.) Yönetim / organizasyon uzmanı, orta düzey yönetici olarak iş bulma imkanı verir. , kendi küçük işletmelerini geliştirmek veya Yüksek Lisans düzeyinde sürekli eğitim.