SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Jeodezi ve Haritacılık Varşova Teknoloji Üniversitesi

Varşova Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1915

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar:  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Elektronik ve Telekomünikasyon

Rektör: Prof. Dr. Hab. İnż. Jan Szmidt

Öğrenci (toplam): 34.62  bin

Akademik personel: 2.19 bin

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi, 19. yüzyıla kadar uzanan didaktik gelenekleri olan teknik bir üniversitedir. Yüksek kaliteli eğitimin birinci sınıf araştırma ve yenilikle buluştuğu ileri görüşlü bir kurumdur.

Varşova Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkedeki tüm teknik üniversiteler arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu üniversitenin önceliği, ileri bilimsel araştırmalarla desteklenen disiplinler arası bir çalışma programıdır. Modern eğitim programları ve çok sayıda üniversite, araştırma kurumu ve yüksek teknoloji endüstrisi ile ortaklıklar dahil olmak üzere çok çeşitli araştırma çalışmaları, mezunların küresel iş piyasasında başarılı olmaya hazır olmalarını sağlar. İş piyasasının taleplerine yanıt olarak, öğrencileri gelecekteki kariyerlerine hazırlamak için çok çeşitli profesyonel ve teknoloji programları sunmaktadır. Üniversite yetkilisi ve tüm akademik personeller, öğrencileri modern dünyada yararlı olan mevcut bilgi ve becerilerle tanıştırmak için her türlü çabayı göstermektedir.

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi’nin faaliyeti 3 ana alana odaklanmaktadır: eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji transferi. Eğitim ve araştırma profili, inşaat mühendisliği ve mimariden biyoteknoloji ve biyomedikal mühendisliğine kadar mühendislik disiplinlerinin tüm yelpazesini kapsar. Eğitim alanları ekonomi, sosyal bilimler, yönetim ve idare ile tamamlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 1.5 YIL
Eğitim Ücreti: 3000€

Jeodezi ve haritacılık Varşova Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Programın temel amacı, modern navigasyon sistemlerinin ihtiyaçları için mekansal verilerin toplanması, işlenmesi ve analizi alanında bilgi edinmektir. Mobil ölçüm platformları ve mobil haritalama sistemlerini (MMS) tasarlama, geliştirme ve kullanma ilkelerini, konum tabanlı sistemleri (LBS) ve navigasyon uygulamalarını (GNSS, GNSS / INS) nasıl tasarlayacağınızı ve edinme için uygun teknikleri nasıl seçeceğinizi öğreneceksiniz. mekansal veriler (fotogrametri, uzaktan algılama, bilgisayarla görme). Ayrıca, dış mekan (sürücüsüz araba, İHA) ve iç mekan navigasyon sistemleri hakkında kapsamlı bilgi edineceksiniz. Son olarak, navigasyon uygulamaları için birden çok sensörden gelen verileri nasıl entegre edeceğiniz ve işleyeceğiniz konusunda eğitim alacaksınız. Geleceğin teknolojilerini yaratacaksınız.

 

Modül örnekleri:

 

  • Coğrafi veriler için standartlar • Modern Fotogrametri • 3B şehir modelleme • Sayısal yöntemlerle programlama dili • Navigasyon için referans sistemleri • Entegre Navigasyon Sistemleri • Uydu Navigasyon Sistemleri • Ulaşım ekonomisi ilkeleri • Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Otonom Arabalar • Otonom araçlar için kentsel çözümler

 

Kariyer fırsatları:

 

Mezunlar, aşağıdakilerle ilgilenen şirket veya kurumlarda iş bulabilirler:

 

  • jeo-uzamsal verilerin işlenmesi ve analizi • konum ve navigasyon uygulamalarının tasarlanması

 

  • İnsansız hava araçları (İHA), mobil ölçüm platformları (MMS / MLS) gibi mobil ölçüm platformları için konumlandırma ve tutum belirleme sistemleri geliştirmek.

 

  • kriz yönetimi için sistemler oluşturmak

 

  • akıllı ulaşım teknolojileri