SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Jeoinformasyon Bilimi, Yer Gözlem ve Mekansal Yönetim Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Bilgisayar Bilimi, Mekanik ve Makine Tasarımı, Bilim ve Teknoloji

Rektör: Prof. Dr hab. Inż. Arkadiusz Wójs

Öğrenci (toplam): 27.55 bin

Akademik personel: 2.20 bin

KISA AÇIKLAMA

Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en büyük ve en iyi teknik üniversitelerden biridir. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin gelişiminin teyidi, araştırma potansiyeli, en üst düzeyde öğretim, yenilikler yaratma, bilgi aktarımı ve iş dünyası ve yerel yönetimle işbirliğidir. Üniversitenin değerlendirmesi, üniversitenin lider pozisyonlarda yer aldığı yıllık ulusal ve uluslararası sıralamalarda elde ettiği sonuçlarla doğrulanmaktadır. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir. Üniversite ayrıca aşağıdaki alanlarda çok sayıda uluslararası araştırma programında aktif olarak yer almaktadır: EUREKA, COST, ARISS, Kömür ve Çelik Fonu ve Yapısal Fonlar. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 13 fakülte ve 3 dalda tamamen İngilizce veya Lehçe olarak yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sunmaktadır. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, aşağıdakiler gibi ortak projeler için yurtdışına çıkmanıza olanak tanıyan birçok eğitim ve araştırma kurumuyla temas halindedir: Erasmus +, Öğrenci Değişim Programları, Çift Diploma Master Programı T.I.M.E, Polonya ve Amerikan Fullbright Komisyonu, DAAD, Japonya’daki Vulcanus, CEEPUS, Yaz Okulları. Öğrenciler, dünya çapında tanınmış şirketlerin şubelerinde çeşitli çıraklık ve diplomaları tamamlama fırsatına sahiptir.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 4000€/YIL

Jeoinformasyon Bilimi, Yer Gözlem ve Mekansal Yönetim Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Çalışma alanı: Madencilik ve Jeoloji

 

Uzmanlık: Maden Kaynakları Yönetimi için Jeomatik

 

Maden Kaynak Yönetimi için Jeomatik, kaynak modelleme ve maden yönetimi sürecine odaklanır. Öğrenciler, saha madenciliği ve maden kaynakları ile ilgili çeşitli konularda öğretilecektir. Bu, ulusal ve uluslararası madencilik projelerinin mali, çevresel, politik ve yasal yönlerini içerir. Ortak üniversitelerden ve sektör uzmanlarından gelen personel tarafından verilen standart kurslara ek olarak, öğrencilere devasa açık çevrimiçi kurslar (MOOC’lar) sunulmaktadır. MOOC’lar, tek bir kursun içeriğini kapsayan bir dizi web videosundan oluşur.

Eğitim içeriği şu sütunlara odaklanır: (1) Maden veri toplama için algılama teknolojileri, (2) Mekansal (büyük) veri yönetimi ve görselleştirme ve (3) Mekansal (büyük) veri analizi ve modelleme. Programın amacı, öğrencilerin bu üç sütunu yenilikçi Geomonitoring kavramlarına entegre etmelerini sağlamaktır.

Maden Kaynakları Yönetimi için Geomatics uzmanlığına karar veren öğrenciler, varsayılan olarak, Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (1. ve 4. dönem) ve Almanya’daki TU Bergakademie Freiberg’de (2. ve 3. dönem) 4 yarıyıl öğrenim görmeye ayarlanmıştır ve çift ​​yüksek lisans diploması ile mezun olacaklar.

 

  1. DÖNEM (WUST)

»Madencilikte InSAR ve CBS’nin İlkeleri ve Uygulaması

»Bilgisayar Destekli Jeolojik Modelleme ve Jeoistatistik

»Proje Yönetimi, Değerleme ve Risk Değerlendirmesi

»Mühendislik Jeofiziği

»Jeomekanik Mühendisliğinde Deformasyonların Bütünleşik Analizi

” İş sağlığı ve güvenliği

” Yabancı Dil

” Seçmeli ders

 

DÖNEM 2 (TUBAF)

»Yer bilimlerinde Uygulamalı Uzaktan Algılama

»Yeraltı Maden Etüdü

»Geomonitoring

” Operasyon Yönetimi

»Jeomodelleme – Doğal Kaynak Modellemesi için Jeoistatistik

” Yabancı Dil

 

DÖNEM 3 (TUBAF)

»Özel Konular Geokinematik

»Uygulamalı Konumsal Veri Analizi ve Modelleme – Örnek Olay İncelemesi

»Maden Kaynakları ve Rezerv Yönetimi için Jeomatik

»Islah

»İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış

” Seçmeli dersler

 

DÖNEM 4 (WUST)

” Yüksek lisans Tezi

»Diploma Semineri

 

İŞ ALANI

Bu yüksek lisans programının mezunu, madencilik ve arama şirketlerinde, teknik denetim otoritelerinde, kamu idarelerinde, araştırma ve geliştirme kurumlarında, her yerde ileri ve son teknoloji disiplinlerarası bilgi birikimiyle madencilik ve jeolojiyi kapsayan uluslararası ve çok kültürlü bir ortamda çalışmaya hazırlanacaktır. bilgisayar destekli tasarım, jeomatik.