Kimya Varşova Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Kuruluş yılı:  1816

Tür: Devlet üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Uluslararası ilişkiler,  Yönetim ve ekonomi,  Psikoloji

Rektör: Prof. Marcin Pałys

Öğrenci (toplam): 48.60 bin

Akademik personel: 3.50 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Her yıl Varşova Üniversitesinde’de yaklaşık 60.000 kişi eğitim görüyor. Adaylara beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimleri alanlarında çok çeşitli kursların yanı sıra birçok disiplinlerarası kurs sunuyoruz. Modern dil müfredatına ek olarak, UW İngilizce olarak 20 eğitim programı sunmaktadır. Vayarşova Üniversitesi’ndeki çalışmalar, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 20.000’e ulaşan araştırma üniversitelerinin toplam sayısı dikkate alındığında, Varşova Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk% 2’de yer almaktadır. Varşova Üniversitesi, eğitim kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde (Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması, Eduniversal En İyi Yüksek Lisans ve Dünya Çapında MBA) çok iyidir. Bu sıralamalar, dünyadaki binlerce kurs arasından belirli bir disiplindeki en iyi 200 üniversiteyi seçer.

Üniversitenin faaliyetlerinin önde gelen fikirleri, öğretim ve araştırma birliğinin yanı sıra müfredatta yer alan tüm bilgi alanlarının uyumlu bir şekilde gelişmesidir. Varşova Üniversitesi 3.500 bilim insanı istihdam etmektedir. Üniversitenin araştırma ekipleri, her yıl AB fonları ve uluslararası vakıflar ve araştırma enstitülerinden gelen hibelerle finanse edilen 150’den fazla programa katılmaktadır.

Varşova Üniversitesinde toplam yaklaşık 3.000 yabancı var: öğrenciler, doktora öğrencileri, çalışanlar ve Erasmus bursiyerleri. Akademik değişim açısından, Varşova Üniversitesi sadece Polonya’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da öne çıkmaktadır ve Avrupa Komisyonu sıralamasında liderlerden biridir.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 700€/YIL

Kimya Varşova Üniversitesi

Açıklama:

İngilizce’de ikinci aşama Kimya Çalışmaları mezunu:

 

yeterli kimya bilgisine sahip, birinci dereceden kurstan bu yana önemli ölçüde geliştirilmiş;

Seçilen alandaki konularda akıcı ve çalışma bilgisine sahip olmak;

matematik alanında ortalama karmaşıklık düzeyindeki problemleri nicel tanımlama, anlama ve modelleme için yeterince yetkin olmalıdır;

hem geleneksel hem de son teknoloji ile donatılmış kimya laboratuvarlarında çalışmaya hazır olun;

araştırma sonuçlarını yayınlamak için gerekli olan verileri toplayıp eleştirel olarak analiz edebilecek;

uzmanlarla içerikle ilgili tartışmaların yanı sıra makale hazırlayıp sunabilmek;

Olağandışı olanlar da dahil olmak üzere kimyasal sorunları çözmek için yeterli becerilere sahip olmak, özellikle seçilmiş uzmanlık içinde;

hayat boyu öğrenme ve mesleki gelişim için motive olun;

grup çalışmasını organize etmeye ve ekip çalışmasını yönetmeye hazırlıklı olun.