SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Lojistik ve Mobilite Gdansk Üniversitesi – Logistics and Mobility University of Gdansk

 

 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Eğitim Ücreti: 2000€

AÇIKLAMA:

Lojistik ve Mobilite kapsamında sunulan derslerin program içeriği, konsept oluşturma, bir şirketin rekabet potansiyelini değerlendirme, bir şirketteki iş süreçlerini iyileştirmek, rasyonelleştirmek, yeniden yapılandırmak ve optimize etmek için özellikle lojistik konusuna vurgu yaparak yöntem ve araçları uygulama konusunda bilgi sağlar ve becerileri geliştirir. süreçler. Bir şirkette karar alma süreçlerini destekleyen araçların kullanımı, sunulan konuların amaçlarından biridir. En geniş anlamıyla lojistik destek ve hareketliliğin ekonomik yönlerine odaklanan çalışma programı, lojistik süreçlerin modellenmesi, tedarik zinciri yönetimi, kentsel hareketliliğin sürdürülebilir gelişimi, lojistikte yönetimsel karar alma, yönlendirmenin önemi ile ilgili konuları birleştiriyor. lojistikte taşımacılık ve lojistik ve mobilitede BT araçlarının kullanımı. Çalışma programı aynı zamanda gelişimi taşımacılık, nakliye ve lojistik hizmetleri pazarındaki eğilimler tarafından belirlenen, en geniş anlamda hareketlilik bilgisini genişleten kurslarla tamamlanmaktadır.

Programın lojistik işlevlerini ve mobilite gelişiminin TLS pazarının işleyişindeki önemini göstermesi açısından avantajları göz ardı edilemez.

İstihdam perspektifleri – iş pozisyonu örnekleri:

lojistik Yöneticisi,

Tedarik Zinciri Müdürü

hareketlilik planlama uzmanı

sürdürülebilir kentsel hareketlilik yönetimi uzmanı

nakliyeci uzmanı