Maden ve Jeoloji Mühendisliği Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Bilgisayar Bilimi, Mekanik ve Makine Tasarımı, Bilim ve Teknoloji

Rektör: Prof. Dr hab. Inż. Arkadiusz Wójs

Öğrenci (toplam): 27.55 bin

Akademik personel: 2.20 bin

KISA AÇIKLAMA

Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en büyük ve en iyi teknik üniversitelerden biridir. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin gelişiminin teyidi, araştırma potansiyeli, en üst düzeyde öğretim, yenilikler yaratma, bilgi aktarımı ve iş dünyası ve yerel yönetimle işbirliğidir. Üniversitenin değerlendirmesi, üniversitenin lider pozisyonlarda yer aldığı yıllık ulusal ve uluslararası sıralamalarda elde ettiği sonuçlarla doğrulanmaktadır. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir. Üniversite ayrıca aşağıdaki alanlarda çok sayıda uluslararası araştırma programında aktif olarak yer almaktadır: EUREKA, COST, ARISS, Kömür ve Çelik Fonu ve Yapısal Fonlar. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 13 fakülte ve 3 dalda tamamen İngilizce veya Lehçe olarak yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sunmaktadır. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, aşağıdakiler gibi ortak projeler için yurtdışına çıkmanıza olanak tanıyan birçok eğitim ve araştırma kurumuyla temas halindedir: Erasmus +, Öğrenci Değişim Programları, Çift Diploma Master Programı T.I.M.E, Polonya ve Amerikan Fullbright Komisyonu, DAAD, Japonya’daki Vulcanus, CEEPUS, Yaz Okulları. Öğrenciler, dünya çapında tanınmış şirketlerin şubelerinde çeşitli çıraklık ve diplomaları tamamlama fırsatına sahiptir.

Eğitim Süresi: 1.5 YIL
Eğitim Ücreti: 4000€/YIL

Maden ve Jeoloji Mühendisliği Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Çalışma alanı: Madencilik ve Jeoloji

Uzmanlık: Maden Mühendisliği

Bir mezun, temel bilimler, ana çalışma alanı ve uzmanlık konuları alanındaki problemlerin derinlemesine bilgisini kullanma becerisine sahip olacaktır. Mezun ekipleri yönetebilecek ve denetleyebilecek, yüksek riskli durum ve kararlarla başa çıkabilecek ve hukuk ve ekonomi bilgilerini yetkin bir şekilde kullanabilecektir. Mezun, teknolojik süreçleri tasarlamaya, araştırma çalışmaları yapmaya ve yaratıcı bir şekilde çalışmaya hazırlanacaktır.

  1. DÖNEM

»Jeomekanikte Teori ve Uygulama

»Bilgisayar Destekli Jeolojik Modelleme ve Jeoistatistik

»Proje Yönetimi, Değerleme ve Risk Değerlendirmesi

»Mühendislik Jeofiziği

»Jeomekanik Mühendisliğinde Deformasyonların Bütünleşik Analizi

” İş sağlığı ve güvenliği

»Açık Ocak Madenciliğinde Kazı Tasarımı

 

  1. DÖNEM

»Makine Sistemleri

»Tünel ve Yeraltı Kazı Tasarımı

»Bilgisayar Destekli Maden Tasarımı

»Havalandırma ve Maden Yangınları

»Nükleer Fizikte Sorunlar

»Oto Cad.

” Yabancı Diller

»Serbest Seçmeli

 

  1. DÖNEM

»Cevher Hazırlama Sistemleri

” Çevre Yönetimi

»Proses Otomasyonu

»Yöneylem Araştırması

»Serbest Seçmeli

»Diploma Semineri, Yüksek Lisans Tezi

 

İŞ ALANI

Maden Mühendisliği mezunu, madencilik, jeoloji ve jeomühendislik konusunda derinlemesine uzmanlık bilgisinin talep edildiği işletmeler, mühendislik denetim organları, devlet idaresi, tasarım ofisleri ve araştırma birimleri için çalışmaya hazırlanacaktır.