SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Mimari ve Kentsel Planlama Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Bilgisayar Bilimi, Mekanik ve Makine Tasarımı, Bilim ve Teknoloji

Rektör: Prof. Dr hab. Inż. Arkadiusz Wójs

Öğrenci (toplam): 27.55 bin

Akademik personel: 2.20 bin

KISA AÇIKLAMA

Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en büyük ve en iyi teknik üniversitelerden biridir. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin gelişiminin teyidi, araştırma potansiyeli, en üst düzeyde öğretim, yenilikler yaratma, bilgi aktarımı ve iş dünyası ve yerel yönetimle işbirliğidir. Üniversitenin değerlendirmesi, üniversitenin lider pozisyonlarda yer aldığı yıllık ulusal ve uluslararası sıralamalarda elde ettiği sonuçlarla doğrulanmaktadır. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir. Üniversite ayrıca aşağıdaki alanlarda çok sayıda uluslararası araştırma programında aktif olarak yer almaktadır: EUREKA, COST, ARISS, Kömür ve Çelik Fonu ve Yapısal Fonlar. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 13 fakülte ve 3 dalda tamamen İngilizce veya Lehçe olarak yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sunmaktadır. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, aşağıdakiler gibi ortak projeler için yurtdışına çıkmanıza olanak tanıyan birçok eğitim ve araştırma kurumuyla temas halindedir: Erasmus +, Öğrenci Değişim Programları, Çift Diploma Master Programı T.I.M.E, Polonya ve Amerikan Fullbright Komisyonu, DAAD, Japonya’daki Vulcanus, CEEPUS, Yaz Okulları. Öğrenciler, dünya çapında tanınmış şirketlerin şubelerinde çeşitli çıraklık ve diplomaları tamamlama fırsatına sahiptir.

Eğitim Süresi: 1.5 YIL
Eğitim Ücreti: 4000€/YIL

Mimari ve Kentsel Planlama Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Çalışma alanı: Mekansal Yönetim

 

Planlama, profesyonellerin insan faaliyetlerinin mekansal boyutuyla ilgilenmesine olanak tanıyan, disiplinler arası ve çok disiplinli bir bilgi ve uygulama alanıdır. Kurslar ve modüller, sistem düşüncesi ve karmaşıklığı (sistem teorisi, çevre bilimi) konusunda eğitim sağlar, ayrıca öğrencileri liderliğe (yönetim) hazırlar ve politika oluşturmaya (şehir planlama, bölgesel politika, AB mekansal politika ve pazarlama yerleri) ve Planlama pratiğinde öğrencileri karmaşık süreçlere ve prosedürlere hazırlamak için planlama kanunu ve plan hazırlama (plan hazırlama teknikleri). Mekansal politika ve mekansal ekonomi modellerinde dersler, öğrencileri mekansal analiz ve senaryo geliştirme için metodolojik araçlarla donatmayı amaçlamaktadır.

Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Polonya’da mekansal gelişimin modellenmesi ve bilgisayar simülasyonu kursları sunan tek üniversitedir. Program 3 yarıyıldan oluşur ve zorunlu derslerin yanı sıra turizmden mekansal modelleme ve katılımcı planlamadaki gelişmiş araçlara kadar çeşitli seçmeli dersler sunar. Ek olarak, program süresince en az bir uluslararası modül açılmaktadır. Modüller dersler, stüdyolar ve seminerler şeklinde yürütülür. Öğrencilere her dönem en az bir stüdyo projesinden yararlanmaları teklif edilir. Bir planlama araştırma konusunu araştıran bir yüksek lisans tezi (aynı zamanda profesyonel bir proje, plan veya strateji de içerebilir), programın son bir parçası (20 AKTS) olarak üretilmelidir. Tez, sınav için hem yazılı hem de sözlü olarak bir akademisyenler komitesine sunulmalıdır.

 

  1. DÖNEM

»Kentsel Planlama 1 (L: 30h)

»Kırsal Planlama (L: 15h)

»Mekansal Planlamada Hukuk (L: 15h)

»Mimariye Giriş (L: 30h)

»Sistem Teorisi (L: 30h)

»Çevre Çalışmaları ve Planlama (L; 15h. PS: 45h)

»Planlamada Yasama Tekniği (L: 30h)

»Planlamada Modeller ve Simülasyonlar (L: 30h; Lab: 30h)

»Seçmeli Kurslar (30s) Opsiyonel Atölye (L: 15h; PS: 45h)

»Yabancı Dil A1 / A2 (C: 45h)

»Yabancı Dil B2 + (C: 15s)

 

  1. DÖNEM

»Kentsel Planlama 2 (L: 30h; PS: 60h)

»Planlama Teorisi (L: 30h)

»Planlamada Yasama Tekniği (C: 30h)

»Planlama Sistemleri (L: 30h)

»Bölgesel Planlama (L: 15h, PS: 45h)

»Bölgesel Pazarlama (L: 15s)

»Yüksek Lisans Tez Semineri (S: 15h)

»Yönetim bilimleri (seçmek için) (L: 30h)

»İsteğe bağlı kurslar (30 saat)

»Yüksek matematiğin unsurları (L: 30h)

»Beşeri Bilimler Kursu

 

  1. DÖNEM

»Bölgesel Politika (L: 30sa)

»AB Bölgesel Politikası (L: 30saat)

»Seçmeli Dersler (30s)

»Seçmeli Atölye (L: 15h; PS: 45h)

»Yüksek Lisans Tez Atölyesi

 

ÖRNEK SEÇMELİ DERSLER:

Turizm ve turizm planlaması, Planlamada Gelişmiş 2D ve 3D araçlar, Bölgesel Kalkınmaya Giriş, AB Politikalarında Bölgesel Yaklaşım.

 

ÖRNEK SEÇMELİ DERSLER:

Mekansal Karar Verme Süreçleri için Gelişmiş Yöntemler, Katılımcı Planlama, CBS tabanlı Bölgesel Analiz, Geliştirme Stratejileri, Yerel Topluluklar için Planlama, Ulaşım Analizi ve Tahmin Teknikleri.

 

İŞ ALANLARI

Mekansal planlama mezunları, kariyerlerini hem kamu hem de özel sektörde planlayabilirler. Belediyelerde, planlama birimlerinde, bölgesel yönetim ofislerinde ve ulusal düzeydeki idarede (yani Altyapı Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı) çalışmaya hazırdırlar. Ayrıca kariyerlerini kamu kurumlarında geliştirebilirler (yani çevre sorunları, su yönetimi, ulaşım, turizm vb. İle bağlantılı olarak). Mezunlar, yasal planlar (yerel planlar, kentsel gelişim planları) ve ayrıca isteğe bağlı planlama çalışmaları ve planları üzerinde çalışan ekiplere liderlik etmeye hazırdır. Ayrıca özel emlak acentelerinde, yatırım bankalarında ve ekonominin mekansal boyutuyla ilgilenen diğer şirketlerde de çalışabilirler. Mezunlar, planlamada doktora çalışmalarına başlamaya hazırlanır.