Mimarlık Varşova Teknoloji Üniversitesi

Varşova Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1915

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar:  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Elektronik ve Telekomünikasyon

Rektör: Prof. Dr. Hab. İnż. Jan Szmidt

Öğrenci (toplam): 34.62  bin

Akademik personel: 2.19 bin

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi, 19. yüzyıla kadar uzanan didaktik gelenekleri olan teknik bir üniversitedir. Yüksek kaliteli eğitimin birinci sınıf araştırma ve yenilikle buluştuğu ileri görüşlü bir kurumdur.

Varşova Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkedeki tüm teknik üniversiteler arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu üniversitenin önceliği, ileri bilimsel araştırmalarla desteklenen disiplinler arası bir çalışma programıdır. Modern eğitim programları ve çok sayıda üniversite, araştırma kurumu ve yüksek teknoloji endüstrisi ile ortaklıklar dahil olmak üzere çok çeşitli araştırma çalışmaları, mezunların küresel iş piyasasında başarılı olmaya hazır olmalarını sağlar. İş piyasasının taleplerine yanıt olarak, öğrencileri gelecekteki kariyerlerine hazırlamak için çok çeşitli profesyonel ve teknoloji programları sunmaktadır. Üniversite yetkilisi ve tüm akademik personeller, öğrencileri modern dünyada yararlı olan mevcut bilgi ve becerilerle tanıştırmak için her türlü çabayı göstermektedir.

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi’nin faaliyeti 3 ana alana odaklanmaktadır: eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji transferi. Eğitim ve araştırma profili, inşaat mühendisliği ve mimariden biyoteknoloji ve biyomedikal mühendisliğine kadar mühendislik disiplinlerinin tüm yelpazesini kapsar. Eğitim alanları ekonomi, sosyal bilimler, yönetim ve idare ile tamamlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 11690€

Mimarlık Varşova Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Bilgi Toplumu Mimarisi, dijital tasarıma ve mimari ve şehir planlamasının önemli yönlerine odaklanan yeni bir profesyonel programdır. Öğrenciler, 21. yüzyıl kentinin tasarımında ve yapımında uygulanan çağdaş tasarım uygulamalarının yanı sıra medya ve dijital teknolojileri keşfedebilirler.

 

ASK, çağdaş mimari ve kentsel planlama konusundaki pratik anlayışlarını genişletmek isteyenlere adanmıştır. Program, tasarımda dijital medyayı, bilgisayar kontrollü makinelerle prototiplemeyi, dağıtılmış tasarım işbirliğini ve sürdürülebilir, akıllı bina gündemlerini kapsar. Aynı zamanda, öğrencilere mimarlığın temelleri hakkında bilgi verir: kültürel miras, tarih ve teori paradigmaları, alan yaratmanın sosyal yönleri ve etkileşim yoluyla eğitim.

 

Modül örnekleri:

  • Tasarım Stüdyosu (Yaratıcı sürecin algoritması) • Gelişmiş CAD Teknikleri • Mekan Şekillendirme Tarihi • Mimaride Bilgi Yönetimi • Yapı ve Modelleme Malzemeleri • Mimaride Bilgi Süreçleri • Çağdaş Mimarlık Teorisi • 3D Görselleştirme Teknikleri • Dijital İmalat • Çağdaş Şehir Planlaması • Gelişmiş Görsel İletişim • Mimaride Görüntü Yorumlama

 

Kariyer fırsatları:

 

  • özel işletmeler

 

  • devlete ait işletmeler

 

  • merkezi hükümet idare makamları

 

  • yerel yönetim idare makamları

 

  • kooperatif, profesyonel yönetim;

 

  • kendi işi;