Mimarlık Varşova Teknoloji Üniversitesi

Varşova Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1915

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar:  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Elektronik ve Telekomünikasyon

Rektör: Prof. Dr. Hab. İnż. Jan Szmidt

Öğrenci (toplam): 34.62  bin

Akademik personel: 2.19 bin

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi, 19. yüzyıla kadar uzanan didaktik gelenekleri olan teknik bir üniversitedir. Yüksek kaliteli eğitimin birinci sınıf araştırma ve yenilikle buluştuğu ileri görüşlü bir kurumdur.

Varşova Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkedeki tüm teknik üniversiteler arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu üniversitenin önceliği, ileri bilimsel araştırmalarla desteklenen disiplinler arası bir çalışma programıdır. Modern eğitim programları ve çok sayıda üniversite, araştırma kurumu ve yüksek teknoloji endüstrisi ile ortaklıklar dahil olmak üzere çok çeşitli araştırma çalışmaları, mezunların küresel iş piyasasında başarılı olmaya hazır olmalarını sağlar. İş piyasasının taleplerine yanıt olarak, öğrencileri gelecekteki kariyerlerine hazırlamak için çok çeşitli profesyonel ve teknoloji programları sunmaktadır. Üniversite yetkilisi ve tüm akademik personeller, öğrencileri modern dünyada yararlı olan mevcut bilgi ve becerilerle tanıştırmak için her türlü çabayı göstermektedir.

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi’nin faaliyeti 3 ana alana odaklanmaktadır: eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji transferi. Eğitim ve araştırma profili, inşaat mühendisliği ve mimariden biyoteknoloji ve biyomedikal mühendisliğine kadar mühendislik disiplinlerinin tüm yelpazesini kapsar. Eğitim alanları ekonomi, sosyal bilimler, yönetim ve idare ile tamamlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 4 YIL
Eğitim Ücreti: 10820€

Mimarlık Varşova Teknoloji Üniversitesi

1-17 temmuz

Program size kentsel ve kırsal alanlarda yaratıcı planlama ve tasarım süreci için gerekli bilgi ve becerileri sağlayacaktır. Mimari araçların yanı sıra mimari ve planlama süreciyle ilgili çeşitli disiplinler arası konuları öğreneceksiniz. Müfredat, yalnızca tasarımdan daha fazlasını kapsar: tasarımın konsept aşamasından, inşaat sürecine, belirli bir binanın işlevine, müteakip modernizasyona ve yaşam döngüsü değerlendirmesine ve ayrıca seçilen yapısal bileşenlerin ve inşaat ve kaplama malzemelerinin olası geri dönüşüm işlemine kadar. Doğrudan tasarım sürecinin dışındaki bu ve diğer konular, öğrencilerin pratik bilgi ve yeteneklerini garanti etmelidir. Amaç, maliyet etkinliği, çevre sorunları, sağlık ve genel refahı dikkate alarak yüksek mimari kalitede binaların nasıl oluşturulacağını öğretmektir.

 

Modül örnekleri:

 

 • Mimarlık Teorisi

 

 • Heykel, Model ve Analitik Çizim

 

 • Mimari Tasarım • İnşaat Teknolojisi

 

 • Peyzaj Mimarlığı

 

 • Kentsel Kompozisyonun Unsurları

 

 • Ekoloji ve Enerji Verimli Teknolojiler

 

 • Kentsel planlama

 

 • Bina Yatırımlarının Ekonomisi

 

Kariyer fırsatları:

 

Program aşağıdakileri eğitmek için tasarlanmıştır:

 

 • Bina yatırım sürecinin tamamının veya bir kısmının tasarımcıları ve proje yöneticileri

 

 • geliştirici ve yüklenici firmaların temsilcileri

 

 • arazi yatırımı veya emlak danışmanları