Psikoloji SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

GENEL BAKIŞ

Kuruluş (yıl): 1996

Tür: Özel Üniversite

Ana uzmanlık (lar): Kültürel çalışmalar Dil ve edebiyat çalışmaları Psikoloji

Rektör: Ph.D. Doçent Roman Cieślak,

Öğrenci (toplam): 16.45 bin

Akademik personel: 0.96 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi 1996 yılında kurulmuştur. Polonya’daki ilk özel üniversitedir. Üniversite, Polonya’da Sosyal Bilimler programları sunan önde gelen yüksek öğretim kurumu olarak Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından derecelendirilmiştir.

SWPS Üniversitesi, Lehçe’de 30 eğitim programı ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 14’ün üzerinde İngilizce programın yanı sıra çeşitli yaz okulları ve lisans dışı hazırlık dili programları (İngilizce ve Lehçe) sunmaktadır. Daha fazla bilgi >>

Fakülte 1000’e yakın akademik öğretmen içermektedir. Çoğu sadece akademik değil, aynı zamanda kendi disiplinlerinde deneyimli uygulayıcılardır.

Başlangıcından bu yana, SWPS Üniversitesi araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadır. Her yıl 20 araştırma merkezi ve laboratuvarda 300’ün üzerinde araştırma projesi yürütmektedir. Üniversite, Ulusal Bilim Merkezi tarafından verilen araştırma hibelerinin en büyük 5. yararlanıcısıdır.

Araştırmada İK Mükemmelliği – SWPS Üniversitesi, araştırmacılar için adil ve şeffaf işe alım ve değerlendirme prosedürlerinin yanı sıra eşit araştırma ve hareketlilik fırsatları sağlamayı taahhüt eder.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 7750€/YIL

Psikoloji SWPS Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

PROGRAM

Psikoloji, amacı bireylerin, grupların ve toplumların bir bütün olarak işleyişini anlamak ve iyileştirmek olan bir disiplindir. Psikologlar, ruh sağlığı sorunlarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenir. Lisansüstü Psikoloji Programımız, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Sosyal Psikoloji ve Küresel Hareketlilik Psikolojisi, Toplumda Dahil Etme ve Çeşitlilik dahil olmak üzere üç uzmanlık sunmaktadır. Çalışma programları, seçilen uzmanlığa bağlı olarak değişir.

 

Gereksinimler: İngilizce yeterliliği – IELTS 6.0; CAE 47-51; TOEFL iBT 69-70, TOEFL Bilgisayar tabanlı 196; TOEFL Kağıt tabanlı 525.

 

 

ADAY

Lisansüstü seviyedeki Psikoloji Programı, Psikoloji veya ilgili bir çalışma alanında lisans derecesine sahip öğrenciler için uygundur. İkinci kategoriye giren öğrenciler, tamamlayıcı lisans psikolojisi modüllerini tamamlamakla yükümlüdür. Zorunlu modüller seçilen uzmanlığa bağlıdır ve kabul sırasında atanır. Modüller ücretsizdir ve çalışmanın ilk yılında tamamlanmalıdır.

 

KARİYER İMKANLARI

Psikoloji Programı mezunları birçok kariyer yolunu takip edebilirler. Davranış analistleri (özellikle otizm terapisinde), kültürler arası danışmanlar, yaşam ve kariyer koçları, mesleki danışmanlar, eğitim ve akademik psikologlar, tüketici ve pazarlama psikologları, insan kaynakları ve işe alım uzmanları ile sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar olarak çalışabilirler.

 

AVANTAJLARI

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

Öğrenciler, psikofizyolojik ve davranışsal araştırmalar için son teknoloji ekipman sunan profesyonel araştırma laboratuvarlarına erişebilir, örneğin: bir göz izleyici, elektroensefalograf, galvanometre, elektromiyografi ekipmanı ve EEG amplifikatörleri.

 

TEORİK BİLGİNİN PRATİK UYGULAMASINA VURGU

Öğrenciler, çalışmaları sırasında edindikleri teorik bilgileri pratikte nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Psikoloji alanında da uygulayıcı olan öğretim görevlileri, bilişsel ve davranışsal yaklaşımlara odaklanır ve bu metodolojilerin gerçek uygulamalarına örnekler verirler.

 

UZMANLIKLAR

KLİNİK PSİKOLOJİ

Klinik Psikoloji, uyumsuzluk, sakatlık ve sıkıntıyı anlamak, tahmin etmek ve azaltmak ve kişisel gelişimi desteklemek için bilim, teori ve pratiği birleştirir. Klinik Psikoloji, çeşitli popülasyonlarla (çocuklar, yetişkinler, aileler, çiftler ve gruplar) ilgili teşhis, değerlendirme, değerlendirme, konsültasyon, tedavi, önleme ve araştırmadan oluşan insan sorunlarına geniş bir yaklaşımdır.

 

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ

Uygulamalı Sosyal Psikoloji, işletmeler, kuruluşlar ve genel nüfusla ilgili sosyal süreçleri ve sorunları araştırmak için tutumlar, sosyal etki, karar verme stratejileri ve sosyal biliş gibi kavramları kullanan bir alandır.

 

TOPLUMDA KÜRESEL HAREKETLİLİK, İÇERME VE ÇEŞİTLİLİĞİN PSİKOLOJİSİ

Global-MINDS, Toplumda Küresel Hareketlilik, İçerme ve Çeşitlilik Psikolojisi alanında bir Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesidir. Sosyal ve kültürel psikoloji alanında bilimsel bilgi ve pratik becerilerde yüksek kaliteli uluslararası eğitim sağlamak için tasarlanmış, İngilizce olarak sunulan kapsamlı bir 2 yıllık programdır. Program, öğrencileri kültür, organizasyonlar, çeşitlilik ve katılımın yanı sıra küresel hareketlilik ve kültürel asimilasyon dahil olmak üzere mevcut sosyal ve iş ortamıyla ilgili temalar hakkında derinlemesine bilgi ile donatır.