Sanat ve Tasarım Polonya-Japon Bilgi Teknolojileri Akademisi

Kuruluş (yıl): 1994

Tür: Özel Üniversite

Ana uzmanlık(lar): Bilgisayar bilimi, Sanat ve Tasarım, Ekonomi ve BT Uygulamaları

Rektör: dr hab. Jerzy Paweł Nowacki

Öğrenci (toplam): 6.14 bin

Akademik personel: 0.15 bin

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 6100€/YIL

Sanat ve Tasarım Polonya-Japon Bilgi Teknolojileri Akademisi

  1. yüzyıl, iletişim medyasında yoğun bir gelişme ve değişim çağıdır. Bilgisayar bilimi ve yeni medya teknolojilerinin yanı sıra birden fazla taşıyıcının mevcudiyeti, yazarlar, tasarımcılar ve yayıncılar arasındaki sınırların kaldırılmasına neden oldu. Entegre medya dünyasında, bilgi ve iletişim tasarımcısının rolü önemli ölçüde değişti.

 

 

 

İçerik oluşturucular, araştırmacılar ve analistler, sunum biçimini alıcıların ihtiyaçlarına göre ayarlamak için sıklıkla tek elle yayın tasarlamaya ve BT araçları üretmeye zorlanır. Multimedya dünyasında çalışan çağdaş bir tasarımcı, genellikle bir mesajın hem sözlü hem de görsel yönünden sorumludur. Bu nedenle, alıcılarla iletişim kurmalarına yardımcı olmak için tasarım alanındaki bilgi ve yeteneklerin yanı sıra, kendi araçlarını programlamak için çeşitli medya, BT bilgi ve becerileri aracılığıyla tarih ve iletişim yöntemlerine ilişkin teorik bilgileri ve iletişim yöntemlerini kullanmalıdırlar.

 

 

 

Polonyalı yükseköğretim kurumlarının teklifi henüz bu tür bir programı içermemiştir ve bu çalışmalar Polonya’da benzersiz karakterdedir. Kesin bilimler, beşeri bilimler ve sanatın ayrı alanlarında bilgi ve pratik becerilerin bir birleşimini sunarlar. Aynı zamanda, bir mezun sosyal farkındalığı ve bir takımda çalışma yeteneğini şekillendirirken, disipliniyle bir bütünleşme duygusu geliştirir. Mezunlar, açık uluslararası ve sanal iletişim ortamında çeşitli kullanıcılar için çalışmaya hazırdır. Dahası, sözlü ve görsel anlatım, ses, hareket ve çeşitli geleneksel ve üretken teknolojilerin birleşimi, bilgiyi erişilebilir hale getirmeye ve her tür kullanıcıya ulaşmaya hizmet eder. Entegre medya çağında bilgi tasarımcılarının rolüne yönelik yenilikçi yaklaşım, tüm sosyal gruplar için mevcut her kişisel cihazda yayınlanmaya hazır, okunaklı iletişimlerin oluşturulmasını sağlar.

 

 

 

Bizi Polonya’daki bu tür diğer uzmanlık alanlarından farklı kılan nedir?

 

Sadece sanatsal değil, çeşitli fakülte mezunları yetiştiriyoruz. Kabul, mezun olduğu akademiden bağımsız olarak adayın beceri, bilgi ve yeterliliğine bağlıdır. Program tamamen uluslararası ve disiplinler arasıdır. Dünyanın her yerinden eğitmenler ve profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından yürütülen iki yıllık bir kurs döngüsü sunuyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerinin ilk yılında uzmanlık derslerini seçmelerine izin veriyoruz. Gerçek hayattaki proje kullanıcıları ile işbirliği sağlıyoruz. Tüm dersler İngilizce yapılır. Mezuniyet projesi İngilizce olarak yayınlandı. Öğrencilerimizin uluslararası tasarım topluluğu ile iletişimini sağlıyoruz.

 

 

 

Bilgi, beceri ve entegrasyon alanları: BT, Beşeri Bilimler, Tasarım Sanatı:

 

-  görsel iletişim tasarımı;

 

– disiplinler arası, multimedya, entegre tasarım;

 

– hizmet tasarımı;

 

– kullanıcı merkezli tasarım.

 

  1. yüzyıl, iletişim medyasında yoğun bir gelişme ve değişim çağıdır. Bilgisayar bilimi ve yeni medya teknolojilerinin yanı sıra birden fazla taşıyıcının mevcudiyeti, yazarlar, tasarımcılar ve yayıncılar arasındaki sınırların kaldırılmasına neden oldu. Entegre medya dünyasında, bilgi ve iletişim tasarımcısının rolü önemli ölçüde değişti.

 

 

 

İçerik oluşturucular, araştırmacılar ve analistler, sunum biçimini alıcıların ihtiyaçlarına göre ayarlamak için sıklıkla tek elle yayın tasarlamaya ve BT araçları üretmeye zorlanır. Multimedya dünyasında çalışan çağdaş bir tasarımcı, genellikle bir mesajın hem sözlü hem de görsel yönünden sorumludur. Bu nedenle, alıcılarla iletişim kurmalarına yardımcı olmak için tasarım alanındaki bilgi ve yeteneklerin yanı sıra, kendi araçlarını programlamak için çeşitli medya, BT bilgi ve becerileri aracılığıyla tarih ve iletişim yöntemlerine ilişkin teorik bilgileri ve iletişim yöntemlerini kullanmalıdırlar.

 

 

 

Polonyalı yükseköğretim kurumlarının teklifi henüz bu tür bir programı içermemiştir ve bu çalışmalar Polonya’da benzersiz karakterdedir. Kesin bilimler, beşeri bilimler ve sanatın ayrı alanlarında bilgi ve pratik becerilerin bir birleşimini sunarlar. Aynı zamanda, bir mezun sosyal farkındalığı ve bir takımda çalışma yeteneğini şekillendirirken, disipliniyle bir bütünleşme duygusu geliştirir. Mezunlar, açık uluslararası ve sanal iletişim ortamında çeşitli kullanıcılar için çalışmaya hazırdır. Dahası, sözlü ve görsel anlatım, ses, hareket ve çeşitli geleneksel ve üretken teknolojilerin birleşimi, bilgiyi erişilebilir hale getirmeye ve her tür kullanıcıya ulaşmaya hizmet eder. Entegre medya çağında bilgi tasarımcılarının rolüne yönelik yenilikçi yaklaşım, tüm sosyal gruplar için mevcut her kişisel cihazda yayınlanmaya hazır, okunaklı iletişimlerin oluşturulmasını sağlar.