SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Uluslararası İlişkiler Lazarski Üniversitesi – International Relations Lazarski University

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Eğitim Ücreti: 1. Yıl 5640€   2. Yıl 5880€  

AÇIKLAMA:

Uluslararası İlişkiler bölümünün müfredatı Lazarski Üniversitesi tarafından Coventry Üniversitesi (İngiltere) işbirliğiyle hazırlandı. Öğretim süreci, notlar ve kalite garantisi İngiliz eğitim standartlarına uygundur. Öğrenciler tek bir ders alırlar ve tek bir yüksek lisans tezi yazarlar ancak iki derece alırlar: İngiliz (Coventry Üniversitesi’nden) ve Lehçe (Lazarski Üniversitesi’nden). Müfredat, Avrupa’dan ve yurtdışından gelen öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktadır.

Uluslararası İlişkiler öğrencisi olarak:

size iki derece verilecek;

politik ve sosyal değişimlere etki eden bir lider rolüne hazırlanacaksınız;

Avrupa ve küresel perspektifteki zorluklar ve çatışmalar da dahil olmak üzere çağdaş ekonomik ve sosyal olayları analiz etmeyi ve değerlendirmeyi öğreneceksiniz;

İşgücü piyasasında son derece değer verilen analitik ve yönetimsel beceriler kazanacaksınız;

dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle günlük iletişim kurarak uluslararası bir ortamda çalışma deneyimi kazanacaksınız;

en iyisinden öğreneceksiniz: eğitmenlerimiz arasında Polonya ve uluslararası üniversitelerden tanınmış akademisyenler, deneyimli iş uygulayıcıları, ayrıca mevcut ve eski diplomatlar ve karar vericiler yer almaktadır;

özellikle siyaset ve diplomasi alanında yüksek nitelikli yerel ve uluslararası seçkinlerin bir üyesi olmanıza yardımcı olacak nitelikler kazanacaksınız.

Mezun özellikle aşağıdaki nitelikleri, becerileri, yetenekleri ve değerleri gösterecektir:

Entelektüel

Araştırma becerileri: bilgiyi bulma ve ilgili bilgiyi toplama yeteneği;

çeşitli nicel ve nitel araştırma tekniklerinin sosyal bilimlerde etkin kullanımı;

hem analiz hem de sentezi kullanma, sonuç çıkarma, hipotezleri formüle etme ve test etme ve teoriler oluşturma becerisi.

Pratik

iletişim, sunum, etkileşim becerileri;

farklı zaman dilimlerini dikkate alarak tahmin yapabilme yeteneği;

diplomasi ve uluslararası hukuk kurallarını çok çeşitli durum ve kuruluşlara uygulama becerisi;

İngilizce yazılı ve sözlü iletişim;

ekip oluşturma—bir ekibin parçası olarak başkalarıyla yaratıcı ve esnek bir şekilde çalışma yeteneği;

arabuluculuk becerileri;

planlama yeteneği.

Kişisel ve Sosyal

 

zamanı ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek;

BT’nin, özellikle de İnternet’in profesyonel amaçlarla etkin kullanımı;

grup inisiyatifi, bağımsızlık ve takım çalışmasının kullanılması da dahil olmak üzere kişisel ve liderlik becerileri;

çok kültürlü bir ortamda çalışmak;

somut sorunların çözümüne yol açan yaratıcı ve yenilikçi düşünme;

Bir ekibin parçası olarak başkalarıyla yaratıcı ve esnek bir şekilde çalışabilme yeteneği.

Kariyer:

diplomatik ve konsolosluk misyonları;

hükümet ve siyasi yapılar;

merkezi ve yerel yönetim idaresi;

uluslararası kuruluşlar ve STK’lar;

şirketler;

medya;

üniversiteler;

bilimsel, araştırma ve uzman merkezleri;

reklam ve pazarlama ajansları;

kendi iş faaliyeti.