Uluslararası İlişkiler Varşova Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Kuruluş yılı:  1816

Tür: Devlet üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Uluslararası ilişkiler,  Yönetim ve ekonomi,  Psikoloji

Rektör: Prof. Marcin Pałys

Öğrenci (toplam): 48.60 bin

Akademik personel: 3.50 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Her yıl Varşova Üniversitesinde’de yaklaşık 60.000 kişi eğitim görüyor. Adaylara beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimleri alanlarında çok çeşitli kursların yanı sıra birçok disiplinlerarası kurs sunuyoruz. Modern dil müfredatına ek olarak, UW İngilizce olarak 20 eğitim programı sunmaktadır. Vayarşova Üniversitesi’ndeki çalışmalar, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 20.000’e ulaşan araştırma üniversitelerinin toplam sayısı dikkate alındığında, Varşova Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk% 2’de yer almaktadır. Varşova Üniversitesi, eğitim kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde (Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması, Eduniversal En İyi Yüksek Lisans ve Dünya Çapında MBA) çok iyidir. Bu sıralamalar, dünyadaki binlerce kurs arasından belirli bir disiplindeki en iyi 200 üniversiteyi seçer.

Üniversitenin faaliyetlerinin önde gelen fikirleri, öğretim ve araştırma birliğinin yanı sıra müfredatta yer alan tüm bilgi alanlarının uyumlu bir şekilde gelişmesidir. Varşova Üniversitesi 3.500 bilim insanı istihdam etmektedir. Üniversitenin araştırma ekipleri, her yıl AB fonları ve uluslararası vakıflar ve araştırma enstitülerinden gelen hibelerle finanse edilen 150’den fazla programa katılmaktadır.

Varşova Üniversitesinde toplam yaklaşık 3.000 yabancı var: öğrenciler, doktora öğrencileri, çalışanlar ve Erasmus bursiyerleri. Akademik değişim açısından, Varşova Üniversitesi sadece Polonya’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da öne çıkmaktadır ve Avrupa Komisyonu sıralamasında liderlerden biridir.

Eğitim Süresi: 2 YIL
Eğitim Ücreti: 3600€/YIL

Uluslararası İlişkiler Varşova Üniversitesi

Kabul şartları:

Program tüm uluslararası ve Polonyalı başvuru sahiplerine açıktır. Adayların herhangi bir disiplinde lisans, yüksek lisans, mühendis veya eşdeğer bir derece elde etmesi gerekir.

 

Sınav formu: İngilizce dilinde yeterlilik mülakatı

 

Sınav sorunları:

 

İngilizcede akıcılık,

uluslararası siyasi ilişkiler

Uluslararası Ekonomik İlişkiler,

kamusal uluslararası Hukuk.

Nihai sonuç, sınavın her bölümü için verilen puanların toplamıdır. Aday 24 puana kadar alabilir.

 

Kabul için uygun olan kişiler listesinin son sırasına aynı sayıda puana sahip daha fazla sayıda adayın gelmesi durumunda, bu adayların kayıtları, yüksek öğrenim diplomalarındaki not sıralamasına göre yapılacaktır.

 

 

 

Açıklama:

2 yıllık yüksek lisans derecesi tam zamanlı program, dört yarıyıldan (dönem) oluşur ve tez hazırlama ve bireysel odaklanma amaçlı yüksek lisans semineri dahil olmak üzere 20 ders sunar. Tüm birimler, deneyimli Amerikalı ve Avrupalı ​​akademik öğretmenler tarafından İngilizce olarak öğretilir. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının benzersiz formatı, öğrencileri sadece Uluslararası İlişkiler çalışmalarına tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda onları hukuk, işletme, tarih ve kültür gibi disiplinlerarası kaygılara duyarlı hale getirir.

 

Program, uluslararası ilişkiler veya ilgili alanlarda Lisans, Master of Arts veya eşdeğeri derece alan ve geniş kapsamlı uluslararası konular repertuarıyla ilgilenen kurum ve şirketlerde çalışmaya hazırlanan öğrencilere yöneliktir. Çalışmalar, uzmanlaşmak için bir dizi seçenek sunuyor: güvenlik ve stratejik çalışmalar, modern diplomasi, Avrupa entegrasyonu ve uluslararası ticaret politikası. Dersler haftalık olarak yapılır.

 

Uluslararası ilişkileri öğretmenin amacı, şu disiplinlerarası becerileri geliştirmektir: çağdaş dünyayı tanımlama, olayları ve süreçleri açıklama, uluslararası ilişkilerdeki kuralları ve son gelişmeleri ve ulusal dış politikaları yöneten mekanizmaları yorumlama, eylemleri değerlendirme ve tahmin etme becerisi ve uluslararası yaşam katılımcılarının davranışları ve uluslararası ortama pratik olarak katılma.

 

Uluslararası ilişkiler mezunlarının mesleki becerileri şu şekilde tanımlanabilir:

 

karşılıklı bağımlılık koşullarında hareket etme ve işbirliği yapma ve bunun ulusal siyasi, ekonomik ve kültürel kalkınma üzerindeki etkilerini tahmin etme yeteneği;

çağdaş dünyanın karmaşıklığı ve çok kültürlü doğası hakkında derin bir farkındalık ve kültürel, dini ve etnik farklılıklara hoşgörü ve saygı ruhu içinde devletlerin ve ulusların doğru algılanması;

devlet iktisadi teşebbüsleri ve sosyal kuruluşlar için uluslararası ilişkilerin nedenleri, özü, etkileri ve gereklerinin anlaşılması;

çeşitli ülkelerin dış politikasında motive edici programları ve doktrinleri analiz etme ve eleştirel olarak değerlendirme yeteneği;

uluslararası işbirliğine kendini adamış yerel ve uluslararası kuruluşlarda karar alma sürecinin özünü kavrayarak; müzakere tekniklerinin temel bilgisi;

karşılaştırmalı analiz yöntemleri, uluslararası gerçekler ve süreçler hakkında bilgi toplama yöntemleri ve ayrıca uluslararası ilişkilere yönelik bilimsel çalışmanın arkasındaki ilkelere temel hakimiyet; uluslararası ilişkiler ve uluslararası fenomenlere katılan üyelerin faaliyetlerini açıklama ve yorumlama alışkanlıklarını geliştirme becerisi ve eylemlerini tahmin etme becerisi.