Uluslararası İlişkiler Varşova Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Kuruluş yılı:  1816

Tür: Devlet üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Uluslararası ilişkiler,  Yönetim ve ekonomi,  Psikoloji

Rektör: Prof. Marcin Pałys

Öğrenci (toplam): 48.60 bin

Akademik personel: 3.50 bin

 

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Her yıl Varşova Üniversitesinde’de yaklaşık 60.000 kişi eğitim görüyor. Adaylara beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimleri alanlarında çok çeşitli kursların yanı sıra birçok disiplinlerarası kurs sunuyoruz. Modern dil müfredatına ek olarak, UW İngilizce olarak 20 eğitim programı sunmaktadır. Vayarşova Üniversitesi’ndeki çalışmalar, uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaktadır. 20.000’e ulaşan araştırma üniversitelerinin toplam sayısı dikkate alındığında, Varşova Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk% 2’de yer almaktadır. Varşova Üniversitesi, eğitim kalitesinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde (Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması, Eduniversal En İyi Yüksek Lisans ve Dünya Çapında MBA) çok iyidir. Bu sıralamalar, dünyadaki binlerce kurs arasından belirli bir disiplindeki en iyi 200 üniversiteyi seçer.

Üniversitenin faaliyetlerinin önde gelen fikirleri, öğretim ve araştırma birliğinin yanı sıra müfredatta yer alan tüm bilgi alanlarının uyumlu bir şekilde gelişmesidir. Varşova Üniversitesi 3.500 bilim insanı istihdam etmektedir. Üniversitenin araştırma ekipleri, her yıl AB fonları ve uluslararası vakıflar ve araştırma enstitülerinden gelen hibelerle finanse edilen 150’den fazla programa katılmaktadır.

Varşova Üniversitesinde toplam yaklaşık 3.000 yabancı var: öğrenciler, doktora öğrencileri, çalışanlar ve Erasmus bursiyerleri. Akademik değişim açısından, Varşova Üniversitesi sadece Polonya’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da öne çıkmaktadır ve Avrupa Komisyonu sıralamasında liderlerden biridir.

Eğitim Süresi: 3 YIL
Eğitim Ücreti: 3600€/YIL

Uluslararası İlişkiler Varşova Üniversitesi

Açıklama:

3 yıllık birinci derece tam zamanlı program, altı dönem (dönem) ve 20’den fazla ders artı tez hazırlama ve bireysel odaklanma amaçlı tez seminerinden oluşur. Tüm birimler, deneyimli Amerikalı ve Avrupalı ​​akademik öğretmenler tarafından İngilizce olarak öğretilir. Uluslararası İlişkiler Lisans Programının benzersiz formatı, öğrencileri yalnızca Uluslararası İlişkiler alanındaki çalışmalarla tanıştırmakla kalmaz, aynı zamanda onları hukuk, işletme, tarih ve kültür gibi disiplinlerarası kaygılara duyarlı hale getirir.

 

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı mezunları, iktisat, sosyal, hukuk ve siyasal bilimler alanlarında uluslararası ilişkilerin ve dünya ekonomisinin nasıl işlediğini anlamasını sağlayacak bilgi edinmiş olmalıdır. UPIR mezunu, yerel sorunları küresel bir perspektiften anlamak için analitik kapasitelere ve ayrıca iletişim, müzakere ve ikna becerilerine sahip olmalıdır. Mezun yabancı dilde akıcı olmalıdır (Avrupa Ortak Referans Çerçevesine göre B2 seviyesi) ve uluslararası ilişkiler konusunda ileri kelime dağarcığını kullanabilmelidir. Şu alanlarda çalışacak niteliklere sahip olmalıdır:

  • orta düzey politika görevlisi veya kıdemsiz uzman olarak merkezi ve yerel yönetim
  • uluslararası işbirliğine sahip uluslararası kuruluşlar veya yerel kuruluşlar
  • uluslararası pazarlarda bulunan işletmeler.

 

Çalışmaların disiplinlerarası niteliği, mezunun uluslararası ilişkilerle ilgisi olmayan kurumlarda çalışmasına da olanak sağlamalıdır.