SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Uluslararası İşletme Gdansk Üniversitesi – Internatıonal Business University of Gdansk

 

 

Eğitim Süresi: 3 Yıl

Eğitim Ücreti: 2000€

AÇIKLAMA:

Uluslararası İşletme çalışmaları türünün tek örneğidir ve katılımcılarına stratejik ve küresel işletme yönetimi, pazarlama, finansal konuların yanı sıra iş sistemiyle ilgili belirli içgörüler hakkında olağanüstü bilgi, beceri ve uzmanlığa erişim sağlar. Böylece, bu program öğrencilere uluslararası ticaret alanındaki karmaşıklıklar hakkında kapsamlı bir anlayış sunar. Program, öğrencileri uluslararası ticaretin çeşitli alanlarındaki zorlu pozisyonlara hazırlar.

Ders, uluslararası ticaretin farklı konularını ve uluslararası ticarete kültürlerarası yaklaşımları ele almaktadır. Öğrencilerin lisans tezlerini kendi ilgi alanlarına göre hazırlamaları teşvik edilir. Lisans Derecesi Programlarındaki eğitim yöntemleri, hem seçkin Üniversite profesörleri hem de şirket uygulayıcıları tarafından verilen geleneksel dersleri, seminerleri, örnek olay analizini, vızıltı gruplarını ve öğrencilerin tezleri için bireysel denetimi içerir. Tam zamanlı programlar öğrencilere çağdaş iş ortamına ilişkin en son teorik bilgileri verir.

Program temel konulardan ve ilgi çekici seçmeli derslerden oluşmaktadır. Uluslararası pazarlama, uluslararası ticari işlemler, uluslararası anlaşmalar, finans, bankacılık, muhasebe, lojistik, girişimcilik, hukukun temelleri, uluslararası ticarette medeni hukuk ve iş hukuku, uluslararası ticaret gibi uluslararası ilişkilerin en spesifik alanlarındaki bilgiyi derinleştirir. yönetimi, bilgi yönetimi, proje yönetimi, turizm ve otelcilik yönetimi, topluluk önünde konuşma ve iş görüşmeleri.