Veri Mühendisliği Varşova Teknoloji Üniversitesi

Varşova Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1915

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar:  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Elektronik ve Telekomünikasyon

Rektör: Prof. Dr. Hab. İnż. Jan Szmidt

Öğrenci (toplam): 34.62  bin

Akademik personel: 2.19 bin

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi, 19. yüzyıla kadar uzanan didaktik gelenekleri olan teknik bir üniversitedir. Yüksek kaliteli eğitimin birinci sınıf araştırma ve yenilikle buluştuğu ileri görüşlü bir kurumdur.

Varşova Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkedeki tüm teknik üniversiteler arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu üniversitenin önceliği, ileri bilimsel araştırmalarla desteklenen disiplinler arası bir çalışma programıdır. Modern eğitim programları ve çok sayıda üniversite, araştırma kurumu ve yüksek teknoloji endüstrisi ile ortaklıklar dahil olmak üzere çok çeşitli araştırma çalışmaları, mezunların küresel iş piyasasında başarılı olmaya hazır olmalarını sağlar. İş piyasasının taleplerine yanıt olarak, öğrencileri gelecekteki kariyerlerine hazırlamak için çok çeşitli profesyonel ve teknoloji programları sunmaktadır. Üniversite yetkilisi ve tüm akademik personeller, öğrencileri modern dünyada yararlı olan mevcut bilgi ve becerilerle tanıştırmak için her türlü çabayı göstermektedir.

 

Varşova Teknoloji Üniversitesi’nin faaliyeti 3 ana alana odaklanmaktadır: eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji transferi. Eğitim ve araştırma profili, inşaat mühendisliği ve mimariden biyoteknoloji ve biyomedikal mühendisliğine kadar mühendislik disiplinlerinin tüm yelpazesini kapsar. Eğitim alanları ekonomi, sosyal bilimler, yönetim ve idare ile tamamlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 1.5 YIL
Eğitim Ücreti: 11220 €

Veri Mühendisliği Varşova Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Veri Bilimi programı, artan hacimli verileri işlemek ve analiz etmek için gereken derinlemesine bilgi ve becerileri sağlar. Öğrenciler, yapılandırılmış veriler ve yapılandırılmamış veriler için kullanılan veri işleme ve analitik teknikleri öğrenirler. Doğal dil işleme ve sosyal ağların verileri de dahil olmak üzere ağ verilerinin analizine özellikle vurgu yapılır. Program ayrıca Python gibi tipik olarak veri işleme için kullanılan dillerde programlama becerileri geliştirir. Bu, Apache platformları ve Bulut Bilişim gibi önemli platformlar ve en iyi bulut sağlayıcıları ile işbirliği dahil olmak üzere Büyük Veri işlemenin kullanımında derinlemesine kapsam ve deneyim ile birleştirilir.

 

Veri analitiği söz konusu olduğunda, Makine Öğrenimi yöntemlerine özellikle dikkat edilir. Bu ayrıca derin öğrenmeyi ve ağ ve metin analizine odaklanan yöntemleri içerir ve Yapay Zeka bilgisine katkıda bulunur. Bu nedenle program, veri toplama, depolama, işleme, analiz ve görselleştirmede kullanılan temel algoritmalar, yöntemler, diller ve platformlar hakkındaki bilgileri, endüstri uzmanları tarafından tanımlanan gerçek dünya sorunlarının çözümünde uygulamalı deneyim ile birleştirir.

 

Her öğrenci, akademik ve araştırma personeli arasından bir bilimsel danışman seçer. Son dönem ağırlıklı olarak yüksek lisans dersine ayrılmıştır. tez hazırlama. Veri Bilimi öğrencileri, öğrenci değişim programının bir parçası olarak çalışmalarının bir dönemini işbirliği yaptıkları Avrupa üniversitelerinden birinde okuyarak geçirebilirler.

 

Veri Bilimi ekibi, büyük uluslararası işbirliğine sahip, uluslararası araştırma topluluğunda aktif olan ve araştırmalarının sonuçlarını önemli bilimsel etkinliklerde sunan bir araştırmacılar grubudur.