Veterinerlik Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi

Warsaw University of Life Sciences

Kuruluş yılı: 1816

Tür: Devlet Üniversitesi

Ana uzmanlıklar:  Veterinerlik bilimi, Ziraat bilimleri, İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Rektör: prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

Öğrenci (toplam): 27 bin

Akademik personel: 1,3 bin

 PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi, 1816 yılına kadar uzanan, ülkedeki en eski tarım ve doğa bilimleri üniversitesidir. Okul, yurtiçinde ve yurtdışında gençler ve öğretim personeli arasında tanınan ve kesintisiz ilgiden yararlanan, eğitim kalitesine gösterdikleri özen, en iyi üniversite geleneklerine sadakat, değişikliklere açıklık ve dinamik gelişime değer verilen, gelişen bir akademik merkezdir.

Üniversite, doğal ve teknikten veterinerlik, sosyal ve ekonomik çalışmalara kadar 38 eğitim programı (8’i İngilizce olarak yürütülen) sunar ve yaklaşık 18.000 öğrenciye eğitim verir. tam zamanlı, yarı zamanlı, doktora ve lisansüstü çalışmalarda ve uluslararası öğrenci değişiminin bir parçası olarak öğrenciler.

Eğitim Süresi: 5.5 YIL
Eğitim Ücreti: Veterinerlik Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi

Açıklama:

Fakülte Misyonu

Misyonumuz, çiftlik ve evcil hayvanlarla çok çeşitli sağlık, refah ve yönetim sorunlarını çözebilecek yüksek kaliteli bir öğretim ortamı ve mükemmel araştırma temelli öğretim, veterinerlik bilimi mezunları için eğitim sağlamaktır. Öğretim sürecini ve ayrıca lisansüstü ve sürekli eğitimi desteklemek için yüksek kaliteli araştırma yapmak. Fakülte klinikleri tarafından tüm hayvan türlerine veteriner bakımı sağlamak.

Eğitim hedefleri

Öğrencilerin lekarz weteryanrii (brit. Veterinary Surgeon; am. Doctor of Veterinary Medicine) mesleki unvanını elde etmelerini sağlamak için gerekli müfredatı ve eğitim kaynaklarını sağlamak. Veteriner hekimlik ilkeleri konusunda güçlü bir temel sağlayan bir müfredat geliştirmek. Mezunların, veterinerlik tıp bilimlerinin temelleri konusunda bilgili olmaları ve kariyerleri boyunca karşılaşacakları mesleki zorlukları karşılayabilmeleri beklenmektedir.

Çalışma programı

Program 75 zorunlu ders ve seçmeli dersten oluşmaktadır. Diploma, tüm sınavları geçtikten sonra alınır. Her akademik yıl, önemli bir kış ve yaz tatili ile iki yarıyıla bölünmüştür. Öğrenciler yılda yaklaşık 860 saatlik dersler (60 AKTS) alıyorlar. Bu program, öğrencilerin yılda yaklaşık 860 saatlik dersleri (60 AKTS) aldığı yoğun bir programdır.

a) Birinci yıl: öğrenciler, veteriner tıbbının temelini oluşturan yaşam bilimleri hakkında temel bir anlayış geliştirir ve veterinerlik ve tıp terimlerine aşina olur. Ana dersler, öğrencilerin hayvan vücudunun bileşimi hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine yardımcı olmak için hayvan anatomisi, histoloji ve embriyolojidir.

b) İkinci yıl: öğrenciler yaşam bilimlerini, özellikle anatomi, fizyoloji ve veterinerlik immünolojisini daha derinlemesine araştırırlar. Bu yıl öğrenciler mikrobiyoloji okumaya başlarlar ve hayvan yetiştiriciliği ve beslenmesi hakkında bilgi edinirler. Hayvan sağlığı ve etolojisine giriş, gelecekteki klinik kurslarda ustalaşmaya yardımcı olur.

c) Üçüncü yıl: Öğrenciler tüm temel derslerde ustalaşmış ve yardımcı derslere girmiştir. Öğrenciler görüntüleme teşhis ilkelerine maruz kalırlar ve klinik teşhis ve halk sağlığının korunmasına odaklanırlar.

d) Dördüncü sınıf: Öğrenciler, balıktan, eşlik eden hayvanlardan geviş getiren hayvanlara ve domuzlara kadar çeşitli hayvanlara odaklanarak sahada çalışmaya devam ederler.

e) Beşinci ve Altıncı yıl: bulaşıcı ve dahili hastalıklar ve cerrahi teknikler, öğrenciler çeşitli hayvan hastalıklarını araştırırken ve hayvan doğum ve jinekolojisi hakkında bilgi edinirken ana odak noktası haline gelir. Fakülte klinikleri ve işbirliği yapılan çiftlikler de bu yılki çalışmaların önemli bir parçası.