SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Yönetim ve Üretim Mühendisliği Silezya Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş (yıl): 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlık (lar): Kimya mühendisliği İnşaat mühendisliği Bilgisayar bilimi

Rektör: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Öğrenci (toplam): 21.80 bin

Akademik personel: 1.70 bin

 

Önemli mezunlar: Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı prof.  Jerzy Buzek, Avrupa Parlamentosu’nun şu anki üyesiMariusz Walter, Polonya’nın en büyük ticari televizyon ağlarından biri olan TVN’nin kurucusu dr hab. inż. Gliwice şehrinin belediye başkanı Zygmunt Frankiewicz,

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Silesian University of Technology, Yukarı Silezya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkenin en büyüklerinden biridir. Polonya’nın en sanayileşmiş bölgesi için bilimsel ve öğretici bir üs olarak 1945’te kuruldu. Üniversite, süreçleri ve organizasyonu sürekli iyileştirerek, akademik topluluğun çalışması ve gelişimi için samimi ve açık bir yerdir.

SUT, Silezya’daki tek üniversite olarak kendini 10 Polonya üniversitesinden oluşan prestijli bir grupta buldu ve Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı’nın “Initiative of Excellence – Research University” yarışmasını kazandı. 15 birimde – 13 fakülte, Silesian University of Technology’nin 2 enstitüsü – şu anda 50’den fazla çalışma alanı ve tüm mühendislik faaliyetlerini kapsayan yaklaşık 200 uzmanlık alanı bulunmaktadır. Şu anda, SUT 18 binin üzerinde öğrenciyi eğitmekte ve Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları, doktora okulu ve lisansüstü çalışmalar sunmaktadır. Adaylar ayrıca 30 İngilizce kurstan birinde eğitim alma seçeneğine de sahiptir. Üniversite mezunları, bağımsız araştırma merkezleri tarafından yürütülen sayısız sıralamanın da gösterdiği gibi, endüstriyel şirketlerde genellikle yönetim ve direktörlük pozisyonlarının yanı sıra yüksek pozisyonlara sahiptir. Kapsamlı didaktik teklif ve yüksek eğitim kalitesi, Silesian University of Technology’yi üniversite sıralamasındaki yüksek konumların da kanıtladığı gibi, yıllarca Polonya’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri haline getirmektedir.

Eğitim Süresi: 1.5 YIL
Eğitim Ücreti: 2400€/YIL

Yönetim ve Üretim Mühendisliği Silezya Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Çalışma alanının Endüstriyel İşletmelerde Lojistik Sistemlerin uzmanlaşmasında Yönetim ve Üretim Mühendisliği alanının temel amacı, lojistik sistemlerin ve serbest piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına uygun profesyonel bir Bilim Ustası sunmaktır.

– Lojistik sistemler alanındaki mühendislik bilgisini işletme yönetimi ile ilgili bilgilerle birleştirmek,

– Bir işletmede lojistik sistemleri tasarlamak ve süreçleri düzenlemek,

– Bir işletmede lojistik, üretim ve yardımcı süreçleri doğru bir şekilde organize etmek,

– Bir işletmenin kaynaklarını ihtiyaçları doğrultusunda, özellikle lojistik ve üretim süreçleri açısından yönetmek,

– Bir işletmedeki personeli yönetmek,

– IT ve ICT sistemlerini özellikle lojistik planlama ve yürütme alanlarında yetkin bir şekilde kullanın.

Yönetim ve Üretim Mühendisliği mezunlarının temel bilgi kapsamı şunları içerir:

– genel mühendislik konuları,

– Bir işletmede lojistik sistemlerin hazırlanması ve organizasyonu ile ilgili konular,

– kantitatif yöntemler ve yönetimde BT ve BİT sistemlerinin uygulanması ile ilgili konular,

– Serbest piyasa ekonomisi koşullarında işletmecilikte örgütsel becerilerin kazanılması ile ilgili sosyal bilimler ve ekonomi,

– Organizasyonel sistemlerin ve yönetim sistemlerinin analiz, teşhis ve tasarım yöntemleri.

 

Program yapısı

 

Çalışma programı aşağıdaki özel kursları içerir:

– Stratejik Yönetim

– Üretim sistemlerinin organizasyonu

– Entegre Yönetim Sistemi

– İşletmelerde tahmin ve simülasyon

– Proje Yönetimi

– Veri ambarları ve iş zekası

– Bilgi yönetimi

– İşletme finansmanı yönetimi

– İnovasyon yönetimi

– Üretim süreçlerinde kalite kontrol sistemleri

– Yönetim Muhasebesi

– Malzeme teknolojileri

– Teknolojik süreçlerin kontrolü

– Lojistik iş yönetimi

– Lojistikte güvenlik

– Üretimin teknik hazırlığı

– Lojistikte kantitatif yöntemler

– Atık lojistiği

– Yeni ürün proje yönetimi

– Tedarik zincirlerinde ve ağlarda ilişki yönetimi

– Üretim ve lojistik sistemlerinin modellenmesi

– Lojistik hizmetleri

– Değişim yönetimi

 

Kariyer fırsatları

 

Yönetim ve Üretim Mühendisliği mezunları, özel mühendislik yöntemlerini kullanarak lojistik konulardaki sorunları çözme ve görevleri yerine getirme becerisi ile karakterize edilir. Özellikle mezunlar lojistik, teknik, ekonomik, bilişim ve organizasyonel bilgi gerektiren işletmelerde yönetici pozisyonlarında çalışmaya hazırlanacaktır.