SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Yönetim ve Üretim Mühendisliği Silezya Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş (yıl): 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlık (lar): Kimya mühendisliği İnşaat mühendisliği Bilgisayar bilimi

Rektör: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Öğrenci (toplam): 21.80 bin

Akademik personel: 1.70 bin

 

Önemli mezunlar: Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı prof.  Jerzy Buzek, Avrupa Parlamentosu’nun şu anki üyesiMariusz Walter, Polonya’nın en büyük ticari televizyon ağlarından biri olan TVN’nin kurucusu dr hab. inż. Gliwice şehrinin belediye başkanı Zygmunt Frankiewicz,

PROFİL – KISA AÇIKLAMA

Silesian University of Technology, Yukarı Silezya’daki en eski teknik üniversitedir ve ülkenin en büyüklerinden biridir. Polonya’nın en sanayileşmiş bölgesi için bilimsel ve öğretici bir üs olarak 1945’te kuruldu. Üniversite, süreçleri ve organizasyonu sürekli iyileştirerek, akademik topluluğun çalışması ve gelişimi için samimi ve açık bir yerdir.

SUT, Silezya’daki tek üniversite olarak kendini 10 Polonya üniversitesinden oluşan prestijli bir grupta buldu ve Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı’nın “Initiative of Excellence – Research University” yarışmasını kazandı. 15 birimde – 13 fakülte, Silesian University of Technology’nin 2 enstitüsü – şu anda 50’den fazla çalışma alanı ve tüm mühendislik faaliyetlerini kapsayan yaklaşık 200 uzmanlık alanı bulunmaktadır. Şu anda, SUT 18 binin üzerinde öğrenciyi eğitmekte ve Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları, doktora okulu ve lisansüstü çalışmalar sunmaktadır. Adaylar ayrıca 30 İngilizce kurstan birinde eğitim alma seçeneğine de sahiptir. Üniversite mezunları, bağımsız araştırma merkezleri tarafından yürütülen sayısız sıralamanın da gösterdiği gibi, endüstriyel şirketlerde genellikle yönetim ve direktörlük pozisyonlarının yanı sıra yüksek pozisyonlara sahiptir. Kapsamlı didaktik teklif ve yüksek eğitim kalitesi, Silesian University of Technology’yi üniversite sıralamasındaki yüksek konumların da kanıtladığı gibi, yıllarca Polonya’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri haline getirmektedir.

Eğitim Süresi: 3.5 YIL
Eğitim Ücreti: 2300€/YIL

Yönetim ve Üretim Mühendisliği Silezya Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Yönetim ve Üretim Mühendisliği çalışma alanının temel amacı, serbest piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösteren ve aşağıdakileri yapabilen bir işletmenin ihtiyaçlarına uygun profesyonel bir Bilim Lisansı sunmaktır:

– Üretim teknolojileri alanındaki güncel mühendislik bilgisini işletme ve idare ile ilgili bilgilerle birleştirmek,

– Bir işletmedeki üretim sistemlerini kontrol etmek,

– Bir işletmede etkin üretim sürecini ve yardımcı süreçleri organize etmek,

– Bir işletmenin kaynaklarını ihtiyaçları doğrultusunda özellikle üretim süreçleri açısından yönetmek,

– Çalışma ekiplerinin iletişimi ve yönetimi dahil olmak üzere bir işletmedeki personeli yönetmek,

– Mühendislik, iş idaresi ve üretim planlama ve yürütme alanlarında profesyonel BT ve BİT araçlarını yetkin bir şekilde kullanın.

Yönetim ve Üretim Mühendisliği mezunlarının temel bilgi kapsamı şunları içerir:

– genel mühendislik konuları,

– Bir işletmede üretimin hazırlanması ve organizasyonu ile ilgili konular,

– kantitatif yöntemler ve yönetimde BT ve BİT sistemlerinin uygulanması ile ilgili konular,

– Serbest piyasa ekonomisi koşullarında işletmecilikte örgütsel becerilerin kazanılması ile ilgili sosyal bilimler ve ekonomi,

– Organizasyonel sistemlerin ve yönetim sistemlerinin analiz, teşhis ve tasarım yöntemleri.

 

Program yapısı

 

Çalışma programı aşağıdaki özel kursları içerir:

– Mühendislik Grafikleri

– Malzeme Bilimleri

– Metrolojinin Temelleri

– Üretim Süreçleri ve Teknikleri

– Makine Teorisi

– Bilgisayar Destekli Mühendislik

– Üretim ve Hizmet Yönetimi

– Üretim Süreçlerinin Otomasyonu ve Robotikleri

– Teknik Sistemlerin Kullanılması

– Şirket yönetimi

– Fikri Mülkiyetin Korunması

– Ergonomi ve Mesleki Hijyen

– Bilgi Teknolojisi

– Mühendislik Tasarımının Temelleri

– İşletmelerde Lojistik

– Planlama ve Üretim Kontrolü

– Esnek İmalat Sistemleri

– Mühendisler için Maliyet Muhasebesi

– Doğal Kaynak Ekolojisi ve Çevre Koruma

– Endüstriyel İşletmelerde Kalite Yönetimi

– Makineler ve Teknolojik Ekipmanlar

– Güvenlik Yönetimi

– Çevre Yönetimi

– Teknik Sistemlerin Teşhisi ve İzlenmesi

– Teknolojik Süreçlerin Tasarımı

– Psikoloji

– Organizasyon Sosyolojisi

 

Kariyer fırsatları

 

Yönetim ve Üretim Mühendisliği mezunları, teknik ve ekonomik bilgi, yeterlilik ve becerileri ilişkilendirme yeteneği ile karakterize edilir; bu, işletmedeki üretim sürecini uygun ve etkili bir şekilde hazırlayıp düzenleyebildikleri ve aynı zamanda değerlendirebilecekleri anlamına gelir. kuruluşun işleyişindeki etkisi ve varsayılan finansal ve ekonomik sonuçlar ve karlar elde etme.