Lehçe, Polonya Dili sayılar nasıl yazılır ?
Bu yazımızda Türkçe okunuşları(T.O) ile birlikte lehçe sayılar sizlerle !

0 Zero (T.O = Zero) –> Sıfır

1 Jeden (T.O = Yeden)  –> Bir

2 Dwa (T.O = Dva) –>İki

3 Trzy (T.O = Tşı) –> Üç

4 Cztery (T.O = Çterı) –> Dört

5 Pięć (T.O = Pyenç) –> Beş

6 Sześć (T.O = Şeşç) –> Altı

7 Siedem (T.O = Şedem) –> Yedi

8 Osiem (T.O = Oşem) –> Sekiz

9 Dziewięć (T.O = Cevyenç) –> Dokuz

10 Dziesięć (T.O = Ceşenç) –> On

*11 den 19 a kadar olan kısımda “-naście” ya da “-aście” eklenmektedir.

11 Jedenaście (T.O = Yedenaşçe) –> On bir

12 Dwanaście (T.O = Dvanaşçe) –> On iki

13 Trzynaście (T.O = Tşınaşçe) –> On üç

14 Czternaście (T.O = Çternaşçe) –> On dört

15 Pietnaście (T.O = Pyetnaşçe) –> On beş

16 Szesnaście (T.O = Şesnaşçe) –> On altı

17 Siedemnaście (T.O = Şedemnaşçe) –> On yedi

18 Osiemnaście (T.O = Oşemnaşçe) –> On sekiz

19 Dziewiętnaście (T.O = Cevyetnaşçe) –> On dokuz

İpucu 1: Sayıları dikkatle incelerseniz, sayıları

20 li olanlar –> Dwa + dzieścia,

30 -40 lı olanlar –>   Trzy + dzieści

50 li ve sonrası sayılar  –> Pięć + dziesiąt eklenmektedir.

20 Dwadzieścia (T.O = Dvaceşça) –> Yirmi

21 Dwadzieścia jeden (T.O = Dvaceşça yeden) –> Yirmi bir

22 Dwadzieścia dwa (T.O = Dvaceşça dva) –> Yirmi iki

23 Dwadzieścia trzy (T.O = Dvaceşça tşı) –> Yirmi üç

24 Dwadzieścia cztery (T.O = Dvaceşça çteri) –> Yirmi dört

25 Dwadzieścia pięć (T.O = Dvaceşça pyenç) –> Yirmi beş

26 Dwadzieścia sześć (T.O = Dvaceşça şeşç) –> Yirmi altı

30 Trzydzieści (T.O = Tşıceşçi) –> Otuz

31 Trzydzieści jeden (T.O = Tşıceşçi yeden) –> Otuz bir

32 Trzydzieści dwa (T.O = Tşıceşçi dva) –> Otuz iki

33 Trzydzieści trzy (T.O = Tşıceşçi tşı) –> Otuz üç

34 Trzydzieści cztery (T.O = Tşıceşçi çteri) –> Otuz dört

35 Trzydzieści pięć (T.O = Tşıceşçi pyenç) –>Otuz beş

40 Czterdzieści (T.O = Çterceşçi) –> Kırk

50 Pięćdzieśąt (T.O = Pyençceşont) –> Elli

60 Sześdzieśąt (T.O = Şeşçceşont ) –> Altmış

70 Siedemdzieśąt (T.O= Şedemceşont) –> Yetmiş

80 Osiemdzieśąt (T.O = Oşemceşont) –> Seksen

90 Dziewiędzieśąt (T.O = Cevyenceşont) –> Doksan.

*Şimdi yüzden dokuz yüze kadar sayıları görelim.  Yüzlü sayıları okurken lütfen sondaki eklere dikkat ediniz. Bazı sayılarda “-set-sta ve -ście” eklerle bitmektedir. Yukarıdaki ipucumda yazdıklarımın benzeri burada görülmektedir.

100 Sto –> Yüz

200 Dwieście (T.O = Dveşçye) –> İki yüz

250 Dwieście piędzieśąt  (T.O = Dveşçye pyenç-ceşont) –> İki yüz elli

300 Trzysta (T.O = Tşısta) –> Üç yüz

400 Czterysta (T.O = Çterısta) –> Dört yüz

500 Pięćset (T.O = Pyençset) –> Beş yüz

600 Sześćset (T.O = Şeşçset) –> Altı yüz

700 Siedemset (T.O = Şedemset) –> Yedi yüz

750 Siedemset piędzieśąt (T.O = Şedemset pyenç-ceşont) –> Yedi yüz elli

800 Osiemset (T.O = Oşemset) –> Sekiz yüz

900 Dziewięćset (T.O = Cevyençşent) –> Dokuz yüz

Şimdi sayıları anlamak için yukarıda öğrendiklerimizle ilgili biraz örnek yapalım:

130 Sto trzydzieści –> Yüz otuz

625 Sześćset dwadzieścia pięć –> Altı yüz yirmi beş

789 Siedemset osiemdzieśąt dziewięć –> Yedi yüz seksen dokuz

Şimdi binden on bine kadar olan sayıları görelim:

1000 Tysiąc (T.O = Tışionts) –> Bin

1500 Tysiąc pięćset (T.O = Tışionts pyençset) –> Bin beş yüz

2000 Dwa tysiące (T.O = Dva tışiontse) –> İki bin

2500 Dwa tysiące pięćset (T.O = Dva tışiontse pyençset) –> İki bin beş yüz

3000 Trzy tysiące (T.O = Tşı tışiontse) –> Üç bin

4000 Cztery tysiące (T.O = Çteri tışiontse) –> Dört bin

5000 Pięć tysięcy (T.O = Pyenç tışentsı) –> Beş bin

6000 Sześć tysięcy (T.O = Şeşç tışentsı) –> Altı bin

7000 Siedem tysięcy (T.O = Şedem tışentsı) –> Yedi bin

8000 Osiem tysięcy (T.O = Oşem tışentsı) –> Sekiz bin

9000 Dziewięć tysięcy (T.O = Cevyenç tışentsı) –> Dokuz bin

10.000 Dziesięć tysięcy (T.O = Çesenç tışentsı) –> On bin

* Milyona kadar olan sayılar, sonu “tysięcy” ile devam edecektir.

50.000 Pięćdzieśąt tysięcy (T.O = Pyenç-ceşont tışentsı)… gibi

*  İpucu 2: Milyonları yazarken

2 ile 5 milyona kadar —> “-y” eki

5 ten 10 milyona kadar —> “-ów” eki eklenir.

Aynı kural “milyarlar” için de geçerlidir. Bu ipucuyla ilgi örnekleri görelim:

Milyon için

1.000.000 Milion (T.O = Milyon ) –> Bir milyon

2.000.000 Dwa miliony (T.O = Dva milyonı) –> İki milyon

3.000.000 Trzy miliony (T.O = Tşı milyonı) –>Üç milyon

…..

5.000.000 Pięć milionów (T.O = Pyenç milyonuf) –> Beş milyon

6.000.000 Sześć milionów (T.O = Şeşç milyonuf) –> Altı milyon

 Milyar için

1.000.000.000 Miliard (T.O =  Milyart) –> Bir milyar

2.000.000.000 Dwa miliardy (T.O = Dva milyardı) –> iki milyar

3.000.000.000 Trzy miliardy (T.O = Tşı milyardı) –> Üç milyar

5.000.000.000 Pięć miliardów (T.O = Pyenç milyarduf) –> Beş milyar

6.000.000.000 Sześć miliardów (T.O = Şeşç milyarduf) –> Altı milyar

1.000.000.000.000 Bilion (T.O =  Bilyon) –> Bir trilyon

BENZER YAZILAR

Vücudumuz

Kafa Kısmı Głowa (T.O = Gvova), głowy (T.O = Gvovı) –> Baş, başlar Włos (T.O = V’vos), włosy (T.O = V’vosı) –> Saç, saçlar Twarz (T.O = Tfaş) –> Yüz Czoło (T.O = Çovo) –> Alın

DEVAMINI OKU

Yaşam Durumu Hakkında Bilgiler

Yaşıyorum, oturuyorum…. Gdzie pan(pani) mieszka? (T.O = Gce pan (pani) mieşka?) –>  Nerede oturuyorsunuz? / Nerede yaşıyorsunuz? Mieszkam w mieście / na wsi. (T.O = Mieşkam vmieşçe / na vsi) –> Şehirde / Ülkede yaşıyorum Mieszkam w domku jednorodzinnym. (T.O = Mieşkam fdomku  yednorocinım) –> Tek ailede yaşıyorum...

DEVAMINI OKU

Onay ve Fikir Söyleme

Czy mogę coś powiedzieć? (T.O = Çı moge tsoş povyecienç?) –> Sana bir şey diyebilir miyim? / Sana bir şey söyleyebilir miyim? Zapewniam pana(panią), że… (T.O = Zapevniam pana(panyo), je … ) –> Sana garanti veririm ki…  /  Sana garanti ederim ki…. Zgadzam się z panem(z...

DEVAMINI OKU