Gün

Gün –> Dzień (T.O = Cin)

Dün –> Wczoraj (T.O = Fçoray)

Bugün –> Dzisiaj (T.O = Cişay)

Yarın –> Jutro (T.O = Yutro)

Ertesi gün –> Następnego dnia (T.O = Nastempnego dnya)

Bütün gün –> Cały dzień (T.O = Tsavı cin)

Her gün  –> Każdego dnia (T.O = Kajdego dnya)

Öbür gün –> Pojutrze (T.O = Poyutşe)

Dünden önceki gün –> Przedwczoraj (T.O = Pşetfçoray)

Gece gündüz –> Dzień i noc (T.O = Cin i nots)

Günde bir kez –> Raz dziennie (T.O = Ras ciennye)

Günlük –> Codzienny (T.O = Tsocennı)

Bu / şu günlerde  –> Niedawno (T.O = Nedavno)

Bir gün / diğer gün –> Pewnego dnia (T.O =  Pevnego dnya)

Sabah

Sabah –>  Rano

Bu sabah  –> Dziś rano (T.O = Ciş rano)

Yarın Sabah –> Jutro rano (T.O = Yutro rano)

Her sabah  –> Każdego ranka (T.O = Kajdego ranka)

Sabahleyin / sabahında –> Rano

Pazartesi sabahı(nda) –> W poniedziałek rano (T.O = Fponyecavek rano)

Öğle

Öğle –> Południe (T.O = Povudnye)

Öğleyinde, öğlende –>W południe (T.O = fpovudnye)

Öğleden sonra, ikindi –> Popołudnie (T.O = Po’povudnye)

Öğleden sonrasında, ikindide  –> Po południu (T.O = Po’povudnyu)   <- Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar.

Cuma öğleden sonra –> W piątek po południu (T.O = fpiyontek po’povudnyu)

Akşam

Akşam –> Wieczór (T.O = Vyeçur)

Dün akşam –> Wczoraj wieczorem (T.O = Fçoray vyeçorem)

Bu akşam  –> Dziś wieczorem (T.O = Ciş vyeçorem)

Yarın akşam –> Jutro wieczorem (T.O = Yutro vyeçorem )

Her akşam  –> Co wiecźor (T.O = Tso vyeçur)

Akşamleyin / Akşamında  –> Wieczorem (T.O = Vyeçorem)

Akşama doğru –> Pod wieczór (T.O = Pot vyeçur)

Çarşamba akşamın(nda) –> W środę wieczorem (T.O = Fşrode vyeçorem)

Gece

Gece –> Noc (T.O = Nots),

Dün gece  –> Wczoraj w nocy (T.O = Fçoray vnotsı)

Bu gece  –> Dziś nocą (T.O = Ciş notson)

Yarın gece  –> Jutro w nocy (T.O = Jutro vnotsı)

Bütün gece –> Cała noc (T.O = Tsava nots)

Her gece  –> Każda noc (T.O =Kajda nots )

Geceleyin / Gecede  –> W nocy (T.O = Vnotsı ), nocą (T.O = notson)

Pazar gecesi(nde) –> W niedzielę nocą (T.O = Vneciyle notson)

Hafta

Hafta –> Tydzień (T.O = Tıcen)

Geçen Hafta –> W poprzednim tygodniu (T.O= fpopşednim  tıgodnyu)

Bu hafta –> W tym tygodniu (T.O = ftım tıgodnyu)

Gelecek hafta –>  W następnym tygodniu (T.O = Vnastenpnım tygodnyu)

Bütün hafta –> Cały tydzień (T.O = Tsavı tıcen )

Her hafta –> Każdego tygodnia (T.O = Kajdego tıgodnya)

Haftalık –> Tygodniowy (T.O = Tıgodnyovı)

Hafta sonu –>Weekend (T.O = ‘vi:kend)

Ay

Ay  –> Miesiąc (T.O = Myeşonts)

Geçen ay –> W zeszłym miesiącu (T.O = Vzeşvım myeşontsu)

Bu ay  –> Bieżącego miesiąca (T.O = Bejontsego myeşontsa)

Gelecek ay –> W przyszłym miesiącu (T.O = Fpşışvım myeşontsu)

Bir ay sonra –> Za miesiąc (T.O =  Za mieşionts)

Her ay –> Każdego miesiąca (T.O =  Kajdego mieşiontsa)

Aylık –> Miesięczny (T.O = Myeşençnı)

Yıl

Yıl  –> Rok

Geçen yıl –> W zeszłym roku (T.O = Vzeşvım roku)

Bu yıl  –> Tego roku

Gelecek yıl –> Przyszły rok (T.O = Pşışvı rok)

Her yıl  –> Każdego roku (T.O = Kajdeko roku)

Yıllık  –> Roczny (T.O = Roçnı)

Bu yıl sonunda –> Koniec tego roku (T.O = Konyeç tego roku)

Diğer

Şimdi –> Teraz (T.O = Teras)

Az önce –> Przed chwilą (T.O = Pşet hfilon)

Önce –> Najpierw (T.O = Naypyerf)

Sonra  –> Później (T.O = Pujney)

Daha sonra –> Trochę później (T.O = Trohe pujney)

Erken –> Wcześnie (T.O = Fçeşnye)

Geç   –> Póżno (T.O = Pujno)

Henüz –> Jeszcze (T.O = Yeşçe)

Son olarak –> Na końcu (T.O = Na konitsu)

Zaman zaman –> Od czasu do czasu (T.O = Ot çasu do çasu)

Saatlerce –> Godzinami (T.O = Gocinami)

Bazen –> Czasem (T.O = Çasem)

Yakında –> Wkrótce (T.O = Fkruttse)

Geçenlerde –> Ostatnio

Şimdiye kadar –> Do tej pory (T.O = Do tey porı)

Hemen –> Zaraz (T.O = Zaras)

Uzun zaman(dır) –> Długo (T.O = Dvugo)

Seyrek olarak, nadiren –> Rzadko (T.O = Jatko)

Her zaman, daima –> Zawsze (T.O = Zafşe)

 

Gün –> Dzień

Günler –> Dni

2 /3 /4 gün –> Dwa / Trzy / Cztery dni

2 günde / 2 gün içinde –> Za dwa dni

5 günde/ 5 gün içinde –> Za pięć dni

Sabah –> Rano

Sabahleyin, sabahında –> Rano

Öğle –> Południe

Öğlende  –> W południe

Öğleden sonra, ikindi –> Po południe

Öğleden sonrasında, ikindide –> Po południu

Akşam –> Wieczór

Akşamleyin –> Wieczorem

Gece –> Noc

Gecede –> W nocy, nocą

Geceler –> Noce (T.O = Notse )

2 / 3 / 4 gece –> Dwie* / trzy / cztery noce

* Arkadaşlar “Dwie” sözcüğüne dikkat ediniz. “Dwa” değil, “dwie” yazılmıştır.

5 gece –> Pięć nocy

Hafta –> Tydzień

Haftalar –> Tygodnie (T.O = Tıgodnye)

2 haftada / 2 hafta içinde –> Za dwa tygodnie

6 haftada / 6 hafta içinde –> Za sześć tygodni (T.O = Za şeşç tıgodni)

Ay –> Miesiąc

Aylar –> Miesiące (T.O = Myeşontse)

2 / 3 / 4 ay –> Dwa / Trzy / Cztery miesiące

7 ay –> Siedem miesięcy (T.O = Şedem myeşontsı)

4 ayda / 4 ay içinde –> Za cztery miesiące  

5 ayda / 5 ay içinde  –> Za pięć miesięcy

Yıl –> Rok

Yıllar  –> Lata

2 / 3 / 4 yıl –> Dwa / Trzy / Cztery lata

8 yıl –> Osiem lat

1 yılda / 1 yıl içinde –> Za rok

2 yılda / 2 yıl içinde  –> Za dwa lata

10 yılda / 10 yıl içinde –> Za dziesięć lat

Saat –> Godzina (T.O = Gocina)

Saatler –> Godziny (T.O = Gocinı)

1 saatte / 1 saat içinde  –> Za godzinę (T.O = Za gocinye)

2 saatte / 2 saat içinde –> Za dwie godziny (T.O = Za dve gocinı)

5 saatte /  5 saat içinde –> Za pięć godzin (T.O = Za piyenç gocin)

Dakika –> Minuta

Dakikalar –> Minuty (T.O = Minutı)

Saniye –> Sekunda

Saniyeler –> Sekundy (T.O =  Sekundı)

BENZER YAZILAR

Vücudumuz

Kafa Kısmı Głowa (T.O = Gvova), głowy (T.O = Gvovı) –> Baş, başlar Włos (T.O = V’vos), włosy (T.O = V’vosı) –> Saç, saçlar Twarz (T.O = Tfaş) –> Yüz Czoło (T.O = Çovo) –> Alın

DEVAMINI OKU

Yaşam Durumu Hakkında Bilgiler

Yaşıyorum, oturuyorum…. Gdzie pan(pani) mieszka? (T.O = Gce pan (pani) mieşka?) –>  Nerede oturuyorsunuz? / Nerede yaşıyorsunuz? Mieszkam w mieście / na wsi. (T.O = Mieşkam vmieşçe / na vsi) –> Şehirde / Ülkede yaşıyorum Mieszkam w domku jednorodzinnym. (T.O = Mieşkam fdomku  yednorocinım) –> Tek ailede yaşıyorum...

DEVAMINI OKU

Onay ve Fikir Söyleme

Czy mogę coś powiedzieć? (T.O = Çı moge tsoş povyecienç?) –> Sana bir şey diyebilir miyim? / Sana bir şey söyleyebilir miyim? Zapewniam pana(panią), że… (T.O = Zapevniam pana(panyo), je … ) –> Sana garanti veririm ki…  /  Sana garanti ederim ki…. Zgadzam się z panem(z...

DEVAMINI OKU