Bu konuda biriden yardım isterken ya da birine yardım ederken, yardım sırasında kullanılan bazı önemli ve kullanışlı ifadeleri göreceğiz. Gelin beraber bu kullanışlı ifadeleri birlikte öğrenelim:

Affedersiniz? Bakar mısınız?

Przepraszam (T.O =  Pşep’raşam) –> Affedersiniz? / Bakar mısınız?

Proszę pana (pani) (T.O = Proşe pani(pana)) –> Lütfen bir bakar mısınız? <- Arkadaşlar! Bunu kişinin dikkatini çekmek için söyleyiniz. (Not: Çevirisi farklı olup bizim dilimize uygun olanı yazdım)

Proszę (T.O = Proşe) –> Buyrun? / Lüften

Dil Sorunu

Czy pan mówi po polsku? (T.O = Çı pan(pani) muvi po polsku?) –> Lehçe biliyor musunuz?

Czy pani mówi po polsku? (T.O = Çı pan(pani) muvi po polsku?) –> Lehçe biliyor musunuz?

Czy pan(pani) mówi po angielsku? (T.O = Çı pan(pani) muvi po angielsku?) –> İngilizce biliyor musunuz?

Czy pan(pani) mówi po turecku? (T.O = Çı pan(pani) muvi po turetsku?) –> Türkçe biliyor musunuz?

Czy mówisz po polsku? (T.O = Çı muviş po polsku?) –> Lehçe biliyor musun?

Czy mówisz po angielsku? (T.O = Çı muviş po angelsku?) –> İngilizce biliyor musun?

Czy mówisz po turecku? (T.O = Çı muviş po turetsku?) –> Türkçe biliyor musun?

Tak –> Evet

Taktrochę (T.O =  Tak, trohe) –> Evet, biraz.

Nie, nie mówie (T.O = Nie, nie muvye) –> Hayır, bilmiyorum.

Niestety, nie (T.O = Niestetı, nie) –> Maalesef hayır.

Yardım İsteme, Yardım Etme

Czy mogę ci pomóc? (T.O = Çı moge tsi pomuts?) –> Sana yardım edebilir miyim?

Czy możesz mi pomóc? (T.O =  Çı mojeş mi pomuts) –> Bana yardım edebilir misin? (Arkadaşça)

Czy pan(pani) może mi pomóc? (T.O =  Çı pan(pani) moje mi pomuts?) –> Bana yardım edebilir misiniz?

Czy pan(pani) mnie rozumie? (T.O = Çı pan(pani) mnye rozumie) –> Beni anlıyor musunuz?

Proszę o cierpliwość. (T.O = Proşe oçerplivoşç) –> Lütfen sabırlı olun!

Konuşmayı Duyamadınız?

Słyszę (T.O = Svışe) –> Duyuyorum.

Nie Słyszę (T.O = Nye svışe) –> Duymuyorum.

Nie słyszę pana(pania) (T.O = Nye svışe pana(pania)) –> Sizi duyamıyorum.

Proszę niech pan(pani) mówi głośniej (T.O = Proşe nieh pan(pani) muvi gvoşniey)

–> Lütfen biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz?

Przepraszam, co pan powiedział? (T.O = Pşep’raşam, tso pan povyeciav?) –>Pardon, ne demiştiniz? <- Sizinle konuşan kişi ERKEK ise bunu söyleyin

Przepraszam, co pani powiedziała? (T.O = Pşep’raşam, tso pani povyeciava?) –> Pardon, ne demiştiniz? <- Sizinle konuşan kişi BAYAN ise bunu söyleyin.

Czy pan powiedział…? (T.O = Çı pan povyeciav …?) –> …. mi demiştiniz?  <- Sizinle konuşan kişi ERKEK ise bunu söyleyin.

Czy pani powiedziała…? (T.O = Çı pani povyeciava …?) –> …. mi demiştiniz?  <- Sizinle konuşan kişi BAYAN ise bunu söyleyin.

Sözlük ve Kitap

Czy pan(pani) ma słownik? (T.O =  Çı pan(pani) ma svovnik) –> Sözlüğünüz var mı?

Czy masz słownik? (T.O =  Çı maş svovnik) –> Sözlüğünüz var mı? (Arkadaşça)

Zaraz sprawdzę w słowniku (T.O = Zaras spravdze fsvoniku) –> Bir saniye, sözlüğe bakabilir miyim?

Próbuję to znaleźć w tej książce. (T.O = Prubuye to znaleşç ftey kşonşçe) –> Ben onu kitapta bulmaya çalışıyorum.

Proszę znaleźć to w słowniku. (T.O =  Proşe znaleşç to fsvovniku) –>  Lütfen bana onu sözlükte gösterir misiniz?

Onu Yazın!

Napiszę to. (T.O = Napişe to) –> Onu yazacağım

Nie mogę odczytać pisma. (T.O = Nie moge otçıtaç pisma) –> El yazınızı okuyamıyorum.

Resmini Çizin!

Proszę narysować plan. (T.O = Proşe narısovaç plan) –> Lütfen yerini çizerek gösterir misiniz? (Not: Çevirisi farklı olup Türkçeye uygun bir şekilde yazdım)

Proszę przedstawić to na rysunku. (T.O = Proşe pşetştaviç to na rısunku) –> Lütfen resmini çizebilir misiniz?

Diğer ifadeler

Proszę odpowiedzieć tak lub nie. (T.O = Proşe otpovyeceç tak lub nye) –> Lütfen (sorularımı) evet veya hayır olarak yanıtlayınız!

Yardım İçin Teşekkür Etmek:

Dziękuję za pomoc (T.O = Cinkuye za pomuts) –> Yardım için teşekkür ederim.

Jestem (panu) bardzo wdzięczny. (T.O = Yestem (panu) bardzo vcençnı)

–> Size çok minnettarım.      <- Size yardım eden kişi ERKEK ise

Jestem (pani) bardzo wdzięczna. (T.O = Yestem (pani) bardzo vcençna)   

–> Size çok minnettarım.      <- Size yardım eden kişi KADIN ise

Proszę (T.O = Proşe) –> Rica ederim.

Proszę bardzo (T.O = Proşe bardzo) –> Rica ederim (Kibar)

Nie ma za co (T.O = Nie ma zatso) –> Bir şey değil. (Arkadaşça)

Jesteś bardzo uprzejmy (T.O = Yesteş bardzo upşeymı) –> Çok naziksiniz!

BENZER YAZILAR

Vücudumuz

Kafa Kısmı Głowa (T.O = Gvova), głowy (T.O = Gvovı) –> Baş, başlar Włos (T.O = V’vos), włosy (T.O = V’vosı) –> Saç, saçlar Twarz (T.O = Tfaş) –> Yüz Czoło (T.O = Çovo) –> Alın

DEVAMINI OKU

Yaşam Durumu Hakkında Bilgiler

Yaşıyorum, oturuyorum…. Gdzie pan(pani) mieszka? (T.O = Gce pan (pani) mieşka?) –>  Nerede oturuyorsunuz? / Nerede yaşıyorsunuz? Mieszkam w mieście / na wsi. (T.O = Mieşkam vmieşçe / na vsi) –> Şehirde / Ülkede yaşıyorum Mieszkam w domku jednorodzinnym. (T.O = Mieşkam fdomku  yednorocinım) –> Tek ailede yaşıyorum...

DEVAMINI OKU

Onay ve Fikir Söyleme

Czy mogę coś powiedzieć? (T.O = Çı moge tsoş povyecienç?) –> Sana bir şey diyebilir miyim? / Sana bir şey söyleyebilir miyim? Zapewniam pana(panią), że… (T.O = Zapevniam pana(panyo), je … ) –> Sana garanti veririm ki…  /  Sana garanti ederim ki…. Zgadzam się z panem(z...

DEVAMINI OKU