Otwarty (T.O = Otfartı) –  Zamknięty (T.O = Zamknientı) –> Açık – Kapalı

Ciężki (T.O = Çevşki) – Lekki –> Ağır – Hafif

Jasny (T.O = Yasnı) – Ciemny (T.O = Çemnı) –> Aydınlık – Karanlık

Prosty (T.O = Prostı) – Skomplikowany (T.O = Skomplikovanı) –> Basit –Karışık

Wolny (T.O = Volnı) – Zajęty (T.O = Zayentı) –> Boş – Meşgul

Duży (T.O = Dujı) – Mały (T.O = Mavı) –> Büyük – Küçük

Pracowity (T.O =Pratso’vitı) – Leniwy (T.O = Lenivı) –> Çalışkan – Tembel

Głęboki (T.O = Gvenboki) – Płytki (T.O = Pvıtki) –> Derin – Sığ

Słuszny (T.O = Svuşnı) – Błędny (T.O = Bvendnı) –> Doğru – Yanlış

Pełny (T.O = Pevnı) – Pusty (T.O = Pustı) –> Dolu – Boş

Płaski (T.O = Pvaski) – Stromy (T.O = Stromı) –> Düz – Eğri

Prosty (T.O = Prostı) – Kręty (T.O = Krentı) –> Düzgün – Eğri

Wczesny (T.O =Fçesnı) – Późny (T.O = Pujnı) –> Erken – Geç

Przeszły (T.O = Pşeşvı) – Przyszły (T.O = Pşışlı) –> Geçmiş – Gelecek

Młody (T.O =Mvodı) – Stary (T.O = Starı) –> Genç – Yaşlı

Publiczny (T.O = Publiçnı) – Prywatny (T.O = Prıvatnı) –> Genel – Özel

Szeroki (T.O =Şeroki) – Wąski (T.O = Vovski) –> Geniş – Dar

Silny (T.O = Silnı) – Słaby (T.O = Svabı) –> Güçlü – Zayıf

Piękny (T.O = Pienknı) – Brzydki (T.O = Bjıtki) –> Güzel – Çirkin

Chory (T.O = Horı) – Zdrowy (T.O = Zdrovı) –> Hasta – İyi

Szybki (T.O = Şıpki) – Wolny (T.O =Volnı) –> Hızlı – Yavaş

Ciepły (T.O = Çepvı) – Chłodny (T.O = Hvodnı) –> Ilık – Serin

Ciekawy (T.O = Çekavı) – Nudny (T.O = Nudnı) –> İlgi Çekici – Sıkıcı

Pierwszy (T.O = Pyervşı) – Ostatni –> İlk – Son

Dobry (T.O = Dobrı) – Zły (T.O = Zvı) –> İyi – Kötü

Gęsty (T.O = Genstı) – Rzadki (T.O = Jatki) –> Kalın – İnce

Ostry (T.O = Ostrı)  – Tępy (T.O = Tempı) –> Keskin – Kör

Wielki (T.O = Vielki) – Mały (T.O = Mavı) –> Kocaman – Ufacık

Łatwy (T.O = Vatfı) – Trudny (T.O = Trudnı) –> Kolay – Zor

Źmieszny (T.O = Zmeşnı) – Smutny (T.O =Smutnı) –> Komik – Üzücü

Suchy (T.O = Suhı) – Mokry (T.O = Mokrı) –> Kuru – Islak

Wesoły (T.O = Vesovı) – Smutny (T.O = Smutnı) –> Mutlu – Üzgün

Drogi (T.O = Drogi) – Tani –> Pahalı – Ucuz

Gładki (T.O = Wvatki) – Szorstki (T.O =  Şorstki) –> Pürüzsüz – Kaba

Prawy (T.O = Pravı) – Lewy (T.O = Levı) –> Sağ – Sol

Twardy (T.O = Tfardı) – Miękki (T.O = Mienkki ) –> Sert – Yumuşak

Gorący (T.O = Goronsı) – Zimny (T.O =Zimnı) –> Sıcak – Soğuk

Częsty (T.O = Çeustı) – Rzadki (T.O = Jatki) –> Sık – Seyrek

Gruby (T.O = Grubı) – Cienki (T.O = Çenki) –> Şişman – Zayıf

Słodki (T.O = Svotki) – Gorzki (T.O = Goşki) –> Tatlı – Acı

Słodki (T.O = Svotki) – Kwaśny (T.O =Kvaşnı) –> Tatlı – Ekşi

Czysty (T.O = Çıstı) – Brudny (T.O = Brudnı) –> Temiz – Kirli

Daleki – Bliski  –> Uzak – Yakın

Długi (T.O = Dvugi) – Krótki (T.O = Krutki) –> Uzun – Kısa

Wysoki (T.O = Vısoki ) – Niski –> Uzun – Kısa (Boy?)

Nowy (T.O = Novı) – Stary (T.O = Starı) –> Yeni – Eski

Gęsty (T.O = Genstı) – Rzadki (T.O = Jatki) –> Yoğun – Seyrek

Wysoki (T.O = Vısoki) – Niski –> Yüksek – Düşük

Mądry (T.O = Mondrı) – Głupi (T.O = Gvupi) –> Zeki – Aptal

Bogaty (T.O = Bogatı) – Biedny (T.O = Biednı) –> Zengin – Fakir

BENZER YAZILAR

Vücudumuz

Kafa Kısmı Głowa (T.O = Gvova), głowy (T.O = Gvovı) –> Baş, başlar Włos (T.O = V’vos), włosy (T.O = V’vosı) –> Saç, saçlar Twarz (T.O = Tfaş) –> Yüz Czoło (T.O = Çovo) –> Alın

DEVAMINI OKU

Yaşam Durumu Hakkında Bilgiler

Yaşıyorum, oturuyorum…. Gdzie pan(pani) mieszka? (T.O = Gce pan (pani) mieşka?) –>  Nerede oturuyorsunuz? / Nerede yaşıyorsunuz? Mieszkam w mieście / na wsi. (T.O = Mieşkam vmieşçe / na vsi) –> Şehirde / Ülkede yaşıyorum Mieszkam w domku jednorodzinnym. (T.O = Mieşkam fdomku  yednorocinım) –> Tek ailede yaşıyorum...

DEVAMINI OKU

Onay ve Fikir Söyleme

Czy mogę coś powiedzieć? (T.O = Çı moge tsoş povyecienç?) –> Sana bir şey diyebilir miyim? / Sana bir şey söyleyebilir miyim? Zapewniam pana(panią), że… (T.O = Zapevniam pana(panyo), je … ) –> Sana garanti veririm ki…  /  Sana garanti ederim ki…. Zgadzam się z panem(z...

DEVAMINI OKU