SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

İnşaat Mühendisliği Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Kuruluş yılı: 1945

Tür: Devlet Teknoloji Üniversitesi

Ana uzmanlıklar: Bilgisayar Bilimi, Mekanik ve Makine Tasarımı, Bilim ve Teknoloji

Rektör: Prof. Dr hab. Inż. Arkadiusz Wójs

Öğrenci (toplam): 27.55 bin

Akademik personel: 2.20 bin

KISA AÇIKLAMA

Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Polonya’daki en büyük ve en iyi teknik üniversitelerden biridir. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin gelişiminin teyidi, araştırma potansiyeli, en üst düzeyde öğretim, yenilikler yaratma, bilgi aktarımı ve iş dünyası ve yerel yönetimle işbirliğidir. Üniversitenin değerlendirmesi, üniversitenin lider pozisyonlarda yer aldığı yıllık ulusal ve uluslararası sıralamalarda elde ettiği sonuçlarla doğrulanmaktadır. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir. Üniversite ayrıca aşağıdaki alanlarda çok sayıda uluslararası araştırma programında aktif olarak yer almaktadır: EUREKA, COST, ARISS, Kömür ve Çelik Fonu ve Yapısal Fonlar. Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 13 fakülte ve 3 dalda tamamen İngilizce veya Lehçe olarak yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sunmaktadır. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, aşağıdakiler gibi ortak projeler için yurtdışına çıkmanıza olanak tanıyan birçok eğitim ve araştırma kurumuyla temas halindedir: Erasmus +, Öğrenci Değişim Programları, Çift Diploma Master Programı T.I.M.E, Polonya ve Amerikan Fullbright Komisyonu, DAAD, Japonya’daki Vulcanus, CEEPUS, Yaz Okulları. Öğrenciler, dünya çapında tanınmış şirketlerin şubelerinde çeşitli çıraklık ve diplomaları tamamlama fırsatına sahiptir.

Eğitim Süresi: 1.5 YIL
Eğitim Ücreti: 4000€/YIL

İnşaat Mühendisliği Wroclaw Teknoloji Üniversitesi

Açıklama:

Çalışma Alanı: İnşaat Mühendisliği

 

Öğrenciler yapı tasarımı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri ile ilgili teorik bilgi ve pratik becerilerin yanı sıra betonarme, öngerilmeli beton, metal, ahşap, zemin ve karmaşık yapıların statik ve dinamik analizini kazanırlar. İnşaat mühendisliğinde gelişmiş hesaplama modellerini ve modern BT çözümlerini nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Öğrenciler derslere, oditoryumlara, laboratuarlara, seminerlere ve projelere katılmanın yanı sıra, öğrenci bilimsel gruplarına ve uluslararası değişimlere de katılabilirler. İlgi alanlarına ve profesyonel planlarına bağlı olarak öğrenciler tarafından bir dizi kurs seçilebilir. Tüm yüksek lisans çalışmasının sonunda öğrenciler mühendislik yapılarının tasarımı ile ilgili bir konuda yüksek lisans tezi yazarlar. Yüksek Lisans diploması, doktora eğitimine devam etme fırsatı sunar. çalışmalar.

 

  1. DÖNEM

»İleri Bilgisayar Destekli Mühendislik

»Beton Yapılar – Objeler

»Metal Yapılar – Objeler

»Yapısal Mekanikte Seçilmiş Konular

»Elastisite ve Plastisite Teorisi

»Modern Malzemelerin Fiziği

»Matematikte Seçilmiş Konular

»Jeomühendislikte Seçilmiş Konular – Temel

»İnşaat Mühendisliğinde Hidrolik

»Mühendisler İçin Etik / İş Dünyasında Etik

»Yabancı Dil 1

»İnşaat Mühendisliğinde BIM

 

  1. DÖNEM

»Dinamikler

»Yeraltı Yapıları – Kentsel Altyapı

»Demiryolları

»Yollar, Sokaklar ve Havaalanları

»Köprüler

»Yapım Teknikleri ve Süreçleri

” Apartman binası

»Hesaplamalı Mekanik

»Yabancı Dil 2

 

  1. DÖNEM

»Yüksek Lisans Tezi Eğitimi

»Yüksek Lisans Tezi

»İnşaat Projesi Yönetimi – 2 seçmeli ders (her gruptan bir tane)

 

SEÇMELİ DERSLER 1

»İnşaat Mühendisliğinde Yapay Zeka

»Bina Yapılarının Tahribatsız Muayenesi için Modern Test Yöntemleri

»İleri Yapı Fiziği

»Bina Mühendisleri için Hidroloji

»Kompozitlerin Etkili Özellikleri – Mikromekaniğe Giriş

 

SEÇMELİ DERSLER 2

»Öngerilmeli Beton Yapılar

»Ahşap Yapılar

»Anıtsal Miras Yapılarının Korunması ve Güçlendirilmesi

»Uygulamalı İstatistik Yöntemleri (Jeoistatistik)

” Sürdürülebilir bina

 

 

İŞ ALANI

Mezunlar aşağıdakilere hazırlanır:

»» Karmaşık tasarım, organizasyon veya teknolojik sorunları çözmek,

»» İnşaat mühendisliğinde bağımsız tasarım ve inşaat yetkisi,

»» Araştırma programları geliştirmek ve uygulamak,

»» Uluslararası işletmelerde görev yapmak,

»» Yapı malzemelerinin pazarlama ve tanıtımına katılım,

»» İnşaat ve inşaat üretimi ile doğrudan ilgili alanlarda sürekli eğitim ve araştırmaya katılım,

»» Sürekli eğitim ve niteliklerin geliştirilmesi ve bilginin genişletilmesi,

»» Ekip çalışması ve büyük ekip yönetimi.

Mezunlar, tasarım ofislerinde ve inşaat işletmelerinde, bilimsel kurumlarda ve Ar-Ge merkezlerinde, altyapı yönetiminin inşasında yer alan veya inşaatla ilgili bilgilerin danışmanlığı veya yaygınlaştırılmasıyla ilgilenen kurumlarda çalışmaya hazırdır.